eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.10. 2021
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
V������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������luky 2014
Vluky na tratiach SR s NAD
admin, 09.03.2014 (3674 pretan)

Výluky na tratiach SR s náhradnou autobusovou dopravou v týdni od 10.3.2014 do 16.3.2014.
               
Cestujete vlakom? Zistite si, i na Vašej trati nie sú výluky vlakovej dopravy.
                                  
V 11. týdni od pondelka 10. marca do nedele 16. marca 2014 budú tieto výluky s náhradnou autobusovou dopravou (NAD).

 
 
Tra
Úsek trate s výlukou
Dátum a as výluky
120
Bratislava – ilina
Púchov - Povaská Bystrica 1)
Vi informáciu nišie!
126
ilina – Rajec
Lietavská Lúka - Rajec 2)
v pondelok (10.3.) a utorok (11.3.),
vdy od 8.55 do 14.55 h
ilina - Lietavská Lúka
v stredu (12.3.)
od 8.35 do 14.00 h
130
Bratislava – Štúrovo – Szob MÁV
Senec - Šaa 3)
od pondelka (10.3.) do štvrtku (20.3.)
131
Bratislava – Komárno
Bratislava-Nové Mesto - Podunajské Biskupice 4)
v utorok (11.3.) a stredu (12.3.),
vdy od 9.30 do 13.30 h
140
Nové Zámky – Prievidza; Zbehy – Jelšovce
Nové Zámky - Šurany
v pondelok (10.3.) a utorok (11.3.),
vdy od 9.10 do 12.50 h
Šurany - Komjatice
vo štvrtok (13.3.)
od 8.00 do 14.10 h
141
Leopoldov - Kozárovce
Alekšince - Rišovce 5)
v utorok (11.3.) a stredu (12.3.),
vdy od 8.20 do 13.40 h
150
Nové Zámky – Zvolen
Hronský Beadik - Nová Baa
od pondelka (10.3.) do stredy (12.3.),
vdy od 8.25 do 12.05 h
Nové Zámky - Šurany
v pondelok (10.3.) a utorok (11.3.),
vdy od 9.10 do 12.50 h
151
Nové Zámky – Zlaté Moravce
Nové Zámky - Šurany
v pondelok (10.3.) a utorok (11.3.),
vdy od 9.10 do 12.50 h
160
Zvolen – Košice; Lenartovce – Bánréve MÁV
Lenartovce - Tornaa
vo štvrtok (13.3.)
od 7.10 do 16.40 h
180
ilina - Košice
Varín - Vrútky 6)
od pondelka (3.3.) do piatku (14.3.)
181
Kraovany – Trstená
 
Kraovany - Párnica
vo štvrtok (13.3.) a piatok (14.3.),
vdy od 8.10 do 13.40 h
191
Michaany – Medzilaborce mesto – Lupków PKP
Bánovce nad Ondavou - Michalovce
od pondelka (10.3.) do štvrtku (13.3.),
vdy od 8.20 do 13.40 h
Zdroj: SR    ZSSK    RegioJet
 
Autobusy NAD zastavujú spravidla v blízkosti elezniných staníc a zastávok. Zoznam odchýlnych miest zastavení autobusov NAD nájdete TU! NAD premáva poda platného cestovného poriadku SR.

1) Výluky na trati Púchov – Povaská Bystrica – ilina
 
V úseku Púchov – Povaská Bystrica – ilina bude od soboty 8. marca do 31. marca 2014 obmedzená osobná elezniná doprava nasledovne:
 
Od soboty 8. marca do pondelka 31. marca 2014
 • Os 3355 (Púchov 13:22 – Byta 13:35) bude odrieknutý v celej dke trasy.
 • Os 3350 (Povaská Bystrica 14:30 - Púchov 14:43) bude odrieknutý v celej dke trasy.
Od soboty 8. marca do utorka 11. marca 2014
Od utorka 18. marca do štvrtku 27. marca 2014
 • Os 3315 (Púchov 15:22 - ilina 16:16) bude odrieknutý v celej dke trasy.
Od stredy 12. marca do pondelka 17. marca 2014
Od piatka 28. marca do pondelka 31. marca 2014
 • Os 3268 (Púchov 15:40 - Lúky pod Makytou 15:57) bude odrieknutý v celej dke trasy.
Podrobnosti o výluke a cestovné poriadky náhradnej autobusovej dopravy sú zverejnené TU!

2) Vlaky Os 3504 (ilina odchod o 8.47 h) a Os 3515 (Rajec odchod o 14.27 h) budú nahradené v úseku ilina - Rajec, resp. Rajec - ilina. 

3) Na trati Bratislava – Nové Zámky v úseku Senec – Sládkoviovo bude od pondelka 10. marca do štvrtku 3. apríla 2014 obmedzená osobná elezniná doprava. Nepretritá výluka spôsobí meškania vlakov do cieovej elezninej stanice od 10 do 23 minút.
 
Vlak Os 4671 (Bratislava Nové Mesto 6.29 h - Šaa 7.30 h) bude na úseku Senec – Šaa nahradený autobusmi. Autobusy NAD nebudú zachádza na elezniné zastávky Reca, Pusté Úany a Toponica. V doch 10., 21., 24. a 25. marca 2014 bude vlak Os 4671 premáva poda platného cestovného poriadku. Podrobnosti o výluke a predpokladané meškania konkrétnych vlakov zverejnené sú zverejnené TU!
 

4) Z dôvodu údrby elezninej trate bude v utorok 11. a v stredu 12. marca 2014 v ase od 10.00 do 14.00 h výluka elezninej dopravy v úseku Bratislava-Nové Mesto – Podunajské Biskupice. Poas výluky budú autobusmi NAD nahradené tieto vlaky: 4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326.
 
Výlukový cestovný poriadok (pdf)
 
Autobusy náhradnej dopravy zastavia na týchto miestach:
 
 • Bratislava-Nové Mesto – pred budovou elezninej stanice na zastávke autobusov MHD linky . 196,
 • Podunajské Biskupice – pred budovou elezninej stanice.
Autobusy náhradnej autobusovej dopravy budú oznaené tabuami Náhradná autobusová doprava RegioJet. V autobusoch bude obmedzená preprava bicyklov, detských koiarov a cestujúcich na invalidnom vozíku. V autobusoch platia tarifné a prepravné podmienky spolonosti RegioJet.

5) Vlaky R 722 Vtánik a R 723 Vtánik budú nahradené NAD v úseku Alekšince - Leopoldov a spä.

6) Výluka na trati Vrútky - Varín
 
Z dôvodu výlukových prác na trati Vrútky – Varín v doch 3. – 14. a 17. - 28. marca 2014 bude v uvedenom úseku obmedzená osobná doprava.
 
 • Na trati ilina – Vrútky bude vlak Zr 1843 (ilina odchod 6:54) odrieknutý. Cestujúci zo iliny smer Vrútky, Banská Bystrica a Zvolen môu poui po Vrútky vlak R 441, ktorý odíde zo iliny a v ase plánovaného odchodu vlaku Zr 1843 a vo Vrútkach prestúpi na vlak Zr 1843. Vo vlaku R 441 bude z týchto dôvodov poas výluky na úseku ilina – Vrútky plati zava Regional.
 • Na trati Vrútky - ilina budú vlaky Os 7838 (Vrútky odchod 8:43) a Zr 1842 (Vrútky odchod 8:49) odrieknuté. Cestujúci do iliny vo Vrútkach môu prestúpi na vlak R 602 (Vrútky 8:59-ilina 9:15). Vo vlaku R 602 bude z týchto dôvodov poas výluky na úseku Vrútky – ilina plati zava Regional. Cestujúci do Strena a Varína prípadne zo Strena a z Varína môu poui NAD. Autobus NAD má osobitný cestovný poriadok z Vrútok, Strena i Varína.
 • Na trati ilina – Vrútky bude vlak Zr 1847 (ilina odchod 10:54) odrieknutý. Cestujúci zo iliny smer Vrútky, Banská Bystrica a Zvolen môu poui po Vrútky vlak R 603, ktorý odíde zo iliny a v ase plánovaného odchodu vlaku Zr 1847 a vo Vrútkach prestúpi na vlak Zr 1847. Vo vlaku R 603 bude z týchto dôvodov poas výluky na úseku ilina – Vrútky plati zava Regional.
 • Na trati Vrútky - ilina bude vlak Zr 1844 (Vrútky odchod 12:49) odrieknutý. Cestujúci do iliny vo Vrútkach môu prestúpi na vlak R 606. Vo vlaku R 606 bude z týchto dôvodov poas výluky na úseku Vrútky – ilina plati zava Regional.
 • Na trati Vrútky - ilina bude vlak Os 7846 (Vrútky odchod 14:53) odrieknutý. Cestujúci do Strena, Varína a iliny vo Vrútkach môu prestúpi na vlak Ex 220, ktorý v pracovných doch mimoriadne zastaví na zastávke Streno a v stanici Varín. Vo vlaku Ex 220 bude z týchto dôvodov poas výluky na úseku Vrútky – ilina plati zava Regional.
Upozornenie:
 
 • Poas výluk nie je povolená doprava imobilných cestujúcich, cestovných batoín a bicyklov v úschovni vo vlakoch Zr 1842 a Zr 1847 na trati ilina – Vrútky.
 • V pracovných doch vlak Ex 220 (Vrútky odchod 14:49) mimoriadne zastaví na zastávke Streno a v stanici Varín pre cestujúcich od vlaku Os 7838 a pre cestujúcich v smere do eskej republiky.
 • Z dopravných dôvodov nie je v iline poas výluky realizovaný prípoj medzi vlakmi Ex 220 a R 608. Cestujúci z vlaku Ex 220 v smere ilina – Trenín – Bratislava prestúpia na vlak R 608 u v stanici Vrútky.
 • Z dopravných dôvodov nie je v iline poas výluky realizovaný prípoj medzi vlakmi Zr 1848 a R 610. Cestujúci z vlaku Zr 1848 v smere ilina – - Trenín – Bratislava prestúpia na vlak R 610 u v stanici Vrútky.
 • Z dopravných dôvodov nie je v iline poas výluky realizovaný prípoj medzi vlakmi Zr 1850 a R 612. Cestujúci z vlaku Zr 1850 v smere ilina – Trenín – Bratislava prestúpia na vlak R 612 u v stanici Vrútky.
Cestovný poriadok NAD a informácie o výluke.

Home