eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.10. 2021
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
V������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������luky 2014
Vluky na tratiach SR s NAD
admin, 13.04.2014 (3202 pretan)

Výluky na tratiach SR s náhradnou autobusovou dopravou v týdni od 14.4.2014 do 20.4.2014.
               
Cestujete vlakom? Zistite si, i na Vašej trati nie sú výluky vlakovej dopravy.
                                  
V 16. týdni od pondelka 14. apríla do nedele 20. apríla 2014 budú tieto výluky s náhradnou autobusovou dopravou (NAD).

 
Tra
Úsek trate s výlukou
Dátum a as výluky
120
Bratislava – ilina
Púchov - ilina
Vi informáciu nišie! 1)
121
Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce – Velká nad Velikou D
Poriadie - Myjava
v utorok (15.4.) a stredu (16.4.),
vdy od 8.20 do 12.30 h
131
Bratislava – Komárno
Podunajské Biskupice - Nové Košariská
v pondelok (14.4.) 2)
140
Nové Zámky – Prievidza; Zbehy – Jelšovce
Nováky - Prievidza
v pondelok (14.4.)
od 8.35 do 13.20 h
150
Nové Zámky – Zvolen
iar nad Hronom - Zvolen
od pondelka (14.4.) do stredy (16.4.),
vdy od 7.25 do 14.15 h 3)
160
Zvolen – Košice; Lenartovce – Bánréve MÁV
Tura nad Bodvou - eejovce
v stredu (16.4.)
od 10.20 do 13.40 h
172
Banská Bystrica – ervená Skala
Medzibrod - Dubová
od pondelka (14.4.) do stredy (16.4.),
vdy od 7.00 do 14.55 h 4)
174
Brezno – Jesenské
Tisovec – Hnúša
v stredu (16.4.)
od 7.45 do 13.30 h
180
ilina – Košice
Varín - Vrútky
Vi informáciu nišie! 5)
181
Kraovany – Trstená
Párnica - Dolný Kubín
v pondelok (14.4.) a utorok (15.4.),
vdy od 8.00 do 13.50 h
Dolný Kubín - Medzibrodie nad Oravou
v stredu (16.4.)
od 7.40 do 13.50 h
Dolný Kubín - Oravský Podzámok
vo štvrtok (17.4.),
od 7.30 do 13.40 h
Zdroj: SR    ZSSK    RegioJet
 
Autobusy NAD zastavujú spravidla v blízkosti elezniných staníc a zastávok. Zoznam odchýlnych miest zastavení autobusov NAD nájdete TU! Autobusy NAD premávajú poda platného cestovného poriadku SR.

1) Výluka na trati Púchov - Povaská Bystrica – Byta, Púchov – Lúky pod Makytou
 
Na trati 120 v úseku Púchov – Povaská Bystrica – Byta a na trati 125 Púchov – Lúky pod Makytou bude od utorka 1. apríla do utorka 22. apríla 2014 prebieha výluka, ktorá sa v dotkne niektorých osobných vlakov.
 
Od piatku 11. apríla do štvrtku 17. apríla 2014 a v utorok 22. apríla 2014 to budú vlaky:
 
 • Os 3355 z Púchova do Povaskej Bystrice odrieknutý v celej dke trasy,
 • Os 3350 z Povaskej Bystrice do Púchova odrieknutý v celej dke trasy,
 • Os 3268 z Púchova do Lúk pod Makytou odrieknutý v celej dke trasy.
Od stredy 2. apríla do pondelka 7. apríla 2014 to budú vlaky:
 
 • Os 3355 z Púchova do Povaskej Bystrice odrieknutý v celej dke trasy; v pondelok 7. apríla 2014 a do Byte,
 • Os 3350 z Povaskej Bystrice do Púchova odrieknutý v celej dke trasy,
 • Os 3262 z Púchova do Lúk pod Makytou odrieknutý v celej dke trasy,
 • Os 3268 z Púchova do Lúk pod Makytou odrieknutý v celej dke trasy.
 Od utorka 8. apríla do štvrtka 10. apríla 2014 to budú vlaky:
 
 • Os 3350 z Povaskej Bystrice do Púchova odrieknutý v celej dke trasy,
 • Os 3355 z Púchova do Byte odrieknutý v celej dke trasy,
 • Os 3268 z Púchova do Lúk pod Makytou odrieknutý v celej dke trasy.
 Podrobnosti o výluke sú uvedené TU!
  
2) Výluky na trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno
 
Z dôvodu opravy elezninej trate 131 budú v doch 9. a 11. a 14. apríla 2014 prebieha výluky, poas ktorých budú vlaky spolonosti RegioJet nahradené autobusmi NAD.
 
V pondelok 14. apríla 2014 budú v úseku Podunajské Biskupice - Nové Košariská nahradené autobusmi NAD vlaky 4317 – 4326 s odchodom z:
 
 • Bratislavy hl. st. do Dunajskej Stredy a Komárna - 10:05, 11:05, 12:05, 13:05,
 • Dunajskej Stredy do Bratislavy - 9:50, 10:50, 11:50, 12:50,
 • Komárna do Bratislavy - 9:43, 11:43.
 Autobusy NAD budú zastavova na týchto miestach:
 
 • Podunajské Biskupice - pred budovou elezninej stanice,
 • Rovinka – v obci, na autobusovej zastávke Rovinka, obecný úrad,
 • Nové Košariská - pred budovou elezninej stanice.
 Autobusy NAD budú oznaené ako "Náhradná autobusová doprava RegioJet". V autobusoch NAD je obmedzená preprava bicyklov, detských koiarov a cestujúcich na invalidnom vozíku. V autobusoch NAD platia tarifné a prepravné podmienky spolonosti RegioJet.
  
3) Výluka na trati iar nad Hronom – Zvolen os. st.
 
Na trati 150 v úseku iar nad Hronom - Zvolen os. st. bude prebieha výluka, ktorá sa dotkne viacerých rýchlikov a osobných vlakov.
 
Od pondelka 14. apríla do stredy 16. apríla 2014 v ase 7.25 h do 14.15 h budú autobusmi NAD nahradené vlaky:
 
- smere Zvolen - iar nad Hronom
 
 • R 810 Gemeran z Košíc do Bratislavy,
 • R 832 Tekov zo Zvolena do Bratislavy,
 • R 812 Sitno z Košíc do Bratislavy,
 • Os 5754 zo Zvolena do Levíc,
 • Os 5758 zo Zvolena do Levíc,
 • Os 5762 zo Zvolena do Levíc.
- v smere iar nad Hronom - Zvolen
 
 • R 831 Tajov z Bratislavy do Zvolena,
 • R 811 Gemeran z Bratislavy do Košíc,
 • R 833 Tekov z Bratislavy do Zvolena,
 • Os 5755 z Levíc do Zvolena,
 • Os 5759 z Levíc do Zvolena.
 Podrobnosti o výluke sú uvedené TU!
 
 4) Výluka na trati Medzibrod - Dubová
 
Na trati 172 v úseku Medzibrod - Dubová bude v doch 3. – 16. apríla 2014, vdy v ase od 7:00 do 14:55 h výluka elezninej dopravy. Z tohto dôvodu budú autobusmi NAD nahradené tieto vlaky:
 
- smere Brezno – Banská Bystrica
 
 • Os 7706 z Brezna do Banskej Bystrice,
 • Os 7708 z Brezna do Banskej Bystrice,
 • Os 7710 z Brezna do Banskej Bystrice,
 • Os 7712 z Brezna do Banskej Bystrice,
 • Os 7714 z Brezna do Banskej Bystrice,
 - smere Banská Bystrica - Brezno
 
 • Os 7705 z Banskej Bystrice do Brezna,
 • R 821 Horehronec zo Zvolena os. st. do Margecian,
 • Os 7707 z Banskej Bystrice do Brezna,
 • Os 7709 z Banskej Bystrice do Brezna,
 • Os 7711 z Banskej Bystrice do Brezna.
 Autobusy NAD budú zastavova pred výpravnými budovami staníc a zastávok Medzibrod, Brusno kúpele, Nemecká a Dubová.
 
Podrobnosti o výluke Medzibrod – Dubová sú uvedené TU!
  
5) Výluka na trati Vrútky - Varín
 
Na trati 180 v úseku Varín - Vrútky prebieha výluka, z tohto dôvodu tu bude a do 26. augusta 2014 obmedzená elezniná doprava.
 
Vlak R 615 Zemplín z Bratislavy do Košíc a Humenného bude zo iliny odchádza skôr, u o 2.28 h, z Vrútok bude pokraova poda cestovného poriadku.
 
Priame spojenie lôkovým vozom medzi Zvolenom a Prahou vlakmi Zr 1852 Borišov a R 444 Slovakia a spä z Prahy do Zvolena vlakmi R 445 Slovakia a Zr 1843 Šturec ostane zachované.
 
Cestujúci od vlaku IC 507 Lyoness z Bratislavy do Košíc budú ma v Košiciach zabezpené prípoje na MHD. V Kysaku budú zabezpeené autobusové prípoje do Prešova, Giraltoviec a Svidníka.
 
Výraznejšie sa výluka dotkne vlakov Zr a Ex zo Zvolena do iliny a spä, ktoré budú v úseku Vrútky - ilina zrušené a nahradené autobusmi, prípadne cestujúci môu prestúpi vo Vrútkach na rýchliky od Košíc, v smere zo iliny do Vrútok môu cestova rýchlikmi do Košíc, ktoré majú odchod o 9 minút skôr, ako zrušené vlaky do Zvolena, a vo Vrútkach môu prestúpi na vlaky do Zvolena.
 
Cestujúci, v urených alternatívnych rýchlikoch, môu pouíva lacnejšie cestovné lístky so zavou Regional.
 
Kvôli obmedzeniu elezninej dopravy sa predpokladá meškanie vlakov vo výške do 15 minút, ale meškanie sa môe meni poda aktuálnej dopravnej situácie.
 
Obmedzenia sa týkajú vlakov:
 
- smere Vrútky - ilina
 
 • Zr 1840 Turiec zo Zvolena do iliny,
 • Zr 1842 Šturec zo Zvolena do iliny
 • Ex 222 Detvan zo Zvolena do Prahy,
 • Zr 1844 Streno zo Zvolena do iliny,
 • Ex 220 Fatra zo Zvolena do Prahy,
 • Zr 1848 Rozsutec zo Zvolena do iliny,
 • Zr 1850 Blatnica zo Zvolena do iliny,
 • Os 7830 z Ruomberka do iliny,
 • Os 7836 z Popradu-Tatier do iliny,
 • Os 7838 z Kraovian do iliny,
 • Os 7840 z Liptovského Mikuláša do iliny,
 • Os 7842 z Liptovského Mikuláša do iliny,
 • Os 7846 z Liptovského Hrádku do iliny (chodí v pracovných doch),
 • Os 7880 z Liptovského Hrádku do iliny (chodí v sobotu a nedeu),
 • Os 7852 z Popradu-Tatier do iliny.
 - v smere ilina - Vrútky
 
 • Zr 1843 Šturec zo iliny do Zvolena,
 • Zr 1845 Streno zo iliny do Zvolena,
 • Zr 1847 Rozsutec zo iliny do Zvolena,
 • Ex221 Fatra z Prahy do Zvolena,
 • Zr 1851 Blatnica zo iliny do Zvolena,
 • Ex 223 Detvan z Prahy do Zvolena,
 • Zr 1853 Borišov zo iliny do Zvolena,
 • Os 7837 zo iliny do Kraovian,
 • Os 7843 zo iliny do Ruomberka,
 • Os 7855 zo iliny do Vrútok.
 Podrobnosti o výluke sú uvedené TU! 

alšie obmedzenia v elezninej doprave:
 
Výluka na trati 110 v úseku Devínska Nová Ves - Zohor
 
Na trati 110 Bratislava – Kúty v úseku Devínska Nová Ves - Zohor prebieha od stredy 26. marca 2014 nepretritá výluka, ktorá potrvá asi 50 dní. Z dôvodu výluky budú meška (cca 10÷15 minút) tieto vlaky:
 
 • REX 861 Záhorie z Kútov 5.51 h do stanice Bratislava hl. st. 5.53 h,
 • REX 863 Rudava z Kútov 6.01 h do stanice Bratislava hl. st. 6.53 h,
 • Os 2040 z Bratislavy hl. st. 7.16 h do stanice Malacky 7.54 h,
 • Os 2042 z Bratislavy hl. st. 11.16 do stanice Malacky 11.54 h,
 • Os 2018 z Bratislavy hl. st. 13.16 h do stanice Kúty 14.20 h,
 • Os 3020 z Bratislavy hl. st. 15.16 h do stanice Malacky 15.54 h,
 • REX 860 Koliba z Bratislavy hl. st. 15.31 h do stanice Kúty 16.27 h,
 • Os 3024 z Bratislavy hl. st. 7.16 h do stanice Malacky 17.54 h,
 • REX 864 Vydrica z Bratislavy hl. st. 17.34 h do stanice Kúty 18.27 h,
 • Os 2030 z Bratislavy hl. st. 19.16 h do stanice Kúty 20.20 h.
 Podrobnosti o výluke sú uvedené TU

Home