Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 30.05. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate 170-174
Prvý parný deň v Tisovci
Peter, 20.04.2014 (52141 prečítané)

Na internete sa nedávno objavili informácie o tom, že oprava parného ozubnicového rušňa 40.006 bola úspešne ukončená. Po skúšobných jazdách nasledoval presun rušňa do Tisovca, kde má rušeň domovské depo. Vo štvrtok TASR zverejnila informáciu, že v piatok bude rušeň zakúrený a vykonaná bude tlaková skúška. Oficiálne predstavenie rušňa verejnosti je plánované na 3. mája 2014.

Dvojicu tendrových parných ozubnicových rušňov CFR 40.003 a 40.006 mohli pred desiatimi rokmi vidieť návštevníci zrazu historickej železničnej techniky konanej každoročne v depe známom pod názvom Rendez. Tieto rušne pre mesto Tisovec zaobstarali dvaja nadšenci B. Hauswald a G. Hocevar. Dovoz z Rumunska v roku 2002 zabezpečila Čiernohronská železnica, n. o. Za symbolickú cenu sa rušne stali súčasťou zbierky Múzejno-dokumentačného centra VVÚŽ Železníc Slovenskej republiky. Zámerom bolo využitím súčiastok a častí z oboch rušňov jeden rušeň (40.006) opraviť do prevádzkyschopného stavu. Od roku 2005 prebiehala oprava v spoločnosti OKV Martin, spol. s r.o., a opravu financovali Železnice Slovenskej republiky.
 
Dvojica ozubnicových parných rušňov 40.003 a 40.006 z Rumunska pred 10 rokmi
Ozubnicový parný rušeň CFR 40.006
 
Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou a po niekoľkoročnom úsilí sa podarilo rušňu 40.006 opäť vdýchnuť život. Rušeň dostal pôvodné označenie a bude prevádzkovaný na unikátnej ozubnicovej trati z Tisovca do Pohronskej Polhory, ktorú sa podarilo zachrániť tak, že prezieravo bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.
 
Parný ozubnicový rušeň MÁV/CFR 40.006 
Výrobca:
Wien Florisdorf
Rok výroby:
1908
Výrobné číslo:
1787
Maximálna rýchlosť na normálnej sekcii:
40 km/h
Maximálna rýchlosť na ozubnicovej sekcii:
15 km/h
Usporiadanie náprav:
1´ D 1´
Rozchod:
1435 mm
Železničná správa a označenie v rokoch 1908 – 1911:
MÁV TIVc 4296
Železničná správa a označenie v rokoch 1911 – 1918:
MÁV 40.006
Železničná správa a označenie od roku 1918:
CFR 40.006
 
Tendrový ozubnicový parný rušeň 40.006 na mokrú paru s usporiadaním náprav 1´D1´ má dvojicu na sebe nezávislých dvojvalcových dvojčitých parných strojov, z ktorých jeden s valcami na vonkajšej strane rámu poháňa adhézne dvojkolesia, druhý s valcami medzi rámom pôsobí na dvojnápravový ozubnicový mechanizmus, uložený na tlapových ložiskách medzi prvým spriahnutým a hnacím dvojkolesím. Parné stroje majú ploché posúvače, ktorých pohon zabezpečujú rozvody sústavy Heusinger, pričom obe sekcie, adhézna aj ozubnicová, majú vlastný rozvodový mechanizmus, ale so spoločným rozvodovým hriadeľom. Prívod pary ku každej sekcii ozubnicového stroja zabezpečuje vonku uložené prívodné potrubie s dvojicou posúvačových regulátorov (zvlášť pre ozubnicovú a pre adhéznu sekciu), obsluhovaných hriadeľom vedeným vnútri kotla.
 
Parný kotol s dlhým roštom medzi rámovými postrannicami, ako aj jeho armatúra má tradičnú konštrukciu až na pomerne výrazne zošikmený strop pece a trubkové vodoznaky, umiestnené na začiatku ležatého kotla, čo je charakteristické pre kotle ozubnicových parných rušňov. Kotol a parné stroje sú uložené v plechovom vnútornom ráme, ktorý spočíva prostredníctvom vinutých pier na štyroch spriahnutých a dvoch bežných dvojkolesiach sústavy Adams s vratnou pružinou. Rušeň má ručnú brzdu, tlakovú brzdu Westinghouse, ktorej klátiky pôsobia na prvé a štvrté spriahnuté dvojkolesie, ďalej protitlakovú brzdu sústavy Riggenbach, ktorá pôsobí na obe sekcie parných strojov, a ešte núdzovú pásovú brzdu, pôsobiacu na obe nápravy ozubnicového mechanizmu. Zásoby vody rušeň vezie v dvoch postranných zásobníkoch a jednom zásobníku pod stanovišťom rušňovej čaty.
 
Rušeň bol s pôvodným označením MÁV TIVc 4296 dodaný roku 1908 na novootvorenú ozubnicovú železnicu Caransebes – Subcetate v súčasnom Rumunsku. V roku 1911 bol preznačený na MÁV 40.006, v roku 1918 na CFR 40.006 a toto označenie mu zostalo až do ukončenia prevádzky na tejto ozubnicovej železnici v roku 1978. Konštrukčne išlo o posledný vývojový článok radu, na ktorého počiatku boli ozubnicové rušne pre slovenskú železnicu Tisovec – Pohronská Polhora z roku 1896. Všetky tieto stroje mali zhodnú konštrukciu kotla a veľmi príbuznú konštrukciu parných strojov i ostatných dôležitých častí spodku. Výraznejšie sa navzájom odlišovali len usporiadaním náprav a umiestnením zásob uhlia a vody.
 
Fotografie z Tisovca
 
Zakúrený parný ozubnicový rušeň 40.006
Tisovec
 
Zubačka
Tisovec
 
Ing. Jiří Kubáček a jeho mašinka
Tisovec
 
Detailný pohľad na rušeň
Tisovec
 
Návestné osvetlenie
Tisovec
 
Hnacia náprava
Tisovec
 
Parný valec a Heusingerov rozvod
Tisovec
 
Mazanie oboch sústav - vľavo adhéznej, vpravo ozubnicovej
Tisovec
 
Prvá spriahnutá náprava
Tisovec
 
Komín a parný dóm
Tisovec
 
Otvorené dvere dymnice
Tisovec
 
Zadná tendrová časť rušňa
Tisovec
 
Medzi prvou spriahnutou nápravou a hnacou nápravou sú dve kolesá ozubnice
Tisovec
 
Detail - dvojité ozubnicové koleso so vzájomne posunutými zubmi
Tisovec
 
Pohľad zospodu
Tisovec
 
Detalnejší pohľad na ozubnicový systém rušňa
Tisovec
 
Kabína rušňovodiča
Tisovec
 
Manometer - tlak v kotle
Tisovec
 
Kotol a ovládacie prvky
Tisovec
 
Pec a pecné dvere
Tisovec
 
Ľavá a pravá časť búdky
Tisovec Tisovec
 
Ešte pár lopát uhlia...
Tisovec
 
...a je natlakované
Tisovec
 
Krátku prestávku pri príprave na jazdenie som využil na návštevu točne
Tisovec
 
Točňa z Pohronskej Polhory má však iné parametre, ako jama v Tisovci
Tisovec
 
Po prestávke pokračuje nastavovanie šupátka Tisovec
 
Primátor mesta Tisovec Ing. Peter Mináč poskytuje rozhovor pre TASR
Tisovec
 
A ide sa jazdiť...
Tisovec
 
Rok 2014?
Tisovec
 
Zubačka posunuje
Tisovec
 
Rušeň so súpravou posunuje do stanice
Tisovec
 
Posun opačným smerom
Tisovec
 
Súprava historického vlaku v stanici
Tisovec
 
Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou
Tisovec
 
Viac fotografií je vo fotoalbume. Foto: © autor  
Použité zdroje:  
Na záver nemôže chýbať veľké poďakovanie a obdiv všetkým, ktorí prispeli k znovuzrodeniu tohto parného rušňa. Unikátna ozubnicová trať a prevádzka historického parného vlaku na nej určite prispeje k nárastu počtu turistov v tomto regióne. Dovidenia v Tisovci 3. mája 2014!

Súvisiace články:
Mechanické závory v Hačave zanikli (19.02.2018)
Oslava 120. výročia tisovskej zubačky (30.11.2016)
Nedeľa so Zubačkou (12.07.2015)
Tip na výlet: Ozubnicový parný vlak vyjde na trať (01.10.2014)
Doprava na trati z Tisovca do Brezna je obnovená (08.09.2014)
Vitaj Zubačka... (22.05.2014)
Na trati Tisovec – Brezno postavia nové mosty (14.05.2014)
Trať Tisovec – Pohronská Polhora dostala ďalší úder (17.03.2013)
Železničná stanica Tisovec (30.04.2012)
Hrozí zánik trate Jesenské – Brezno? (05.04.2011)
Železničná trať z Pohronskej Polhory do Tisovca je národnou kultúrnou pamiatkou (11.02.2008)
Tisovecký (Tisovský) tunel (19.01.2008)
Trať 174: Brezno - Tisovec - Rimavská Sobota - Jesenské (27.09.2007)


Home