eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.10. 2021
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
V������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������luky 2014
Vluky na tratiach SR s NAD
admin, 27.04.2014 (3546 pretan)

Výluky na tratiach SR s náhradnou autobusovou dopravou v týdni od 28.4.2014 do 4.5.2014.
               
Cestujete vlakom? Zistite si, i na Vašej trati nie sú výluky vlakovej dopravy.
                                  
V 18. týdni od pondelka 28. apríla do nedele 4. mája 2014 budú tieto výluky s náhradnou autobusovou dopravou (NAD).

 
Tra
Úsek trate s výlukou
Dátum a as výluky
120
Bratislava – ilina
Púchov - ilina
Vi informáciu nišie! 1)
131
Bratislava-Komárno
Bratislava-Nové Mesto - Podunajské Biskupice
v sobotu (3.5.)
od 7.45 do 19.10 h
v nedeu (4.5.)
od 11.45 do 18.10 h
141
Leopoldov – Kozárovce
Alekšince - Rišovce
v utorok (29.4.)
od 8.30 do 13.40 h 2)
145
Horná Štuba – Prievidza
Handlová - Remäta
od pondelka (28.4.) do nedele (4.5.),
vdy od 6.40 do 17.20 h
160
Zvolen – Košice; Lenartovce – Bánréve MÁV
Moldava nad Bodvou - Veká Ida
v pondelok (28.4.)
od 10.30 do 13.30 h 3)
Tura nad Bodvou - Veká Ida
v stredu (30.4.)
od 7.00 do 13.30 h
180
ilina – Košice
Varín - Vrútky
Vi informáciu nišie! 4)
183
Poprad-Tatry – Starý Smokovec – Štrbské Pleso
Poprad-Tatry - Starý Smokovec
v pondelok (28.4.) a utorok (29.4.),
vdy od 8.20 do 13.20 h
191
Michaany – Medzilaborce mesto – Lupków PKP
Trebišov - Bánovce nad Ondavou
v pondelok (28.4.) a utorok (29.4.),
vdy od 8.40 do 13.40 h
Bánovce nad Ondavou - Michalovce
v stredu (30.4.)
od 8.20 do 13.40 h
194
Prešov – Bardejov
Raslavice - Bardejov
v utorok (29.4.) a stredu (30.4.),
vdy od 7.20 do 14.00 h
Zdroj: SR    ZSSK    RegioJet
 
Autobusy NAD zastavujú spravidla v blízkosti elezniných staníc a zastávok. Zoznam odchýlnych miest zastavení autobusov NAD nájdete TU! Autobusy NAD premávajú poda platného cestovného poriadku SR.
 

 
1) Výluka na trati Púchov - Povaská Bystrica – Byta – ilina, Púchov – Lúky pod Makytou
 
Na trati 120 úseku Púchov – ilina a na trati 125 Púchov – Lúky pod Makytou bude od stredy 23. apríla do stredy 30. apríla 2014 obmedzená osobná elezniná doprava. Kvôli výluke budú niektoré osobné vlaky nahradené autobusmi.
 
Od stredy 23. apríla do 30. apríla 2014 budú v uvedenom úseku autobusmi NAD nahradené vlaky:
 
 • Os 3355 v úseku Púchov (13.22 h) – Byta (13.35 h),
 • Os 3350 v úseku Povaská Bystrica (14.30 h) - Púchov (14.43 h),
 • Os 3315 v úseku Povaská Bystrica (15.36 h) - ilina (16.16 h),
 • Os 3268 v úseku Púchov (15.40 h) - Lúky pod Makytou (15.57 h),
 • Os 3352 v úseku Byta (16.04 h) – Povaská Bystrica (16.24 h),
 • Os 3354 v úseku Byta (18.04 h) – Lúky pod Makytou (18.55 h).
Podrobnosti o výluke sú zverejnené TU!
 
Nepretrité výluky v období od 1. do 25. mája 2014
 
Od štvrtku 1. mája do nedele 30. mája 2014 budú v uvedenom úseku autobusmi NAD nahradené vlaky:
 
 • Os 3355 v úseku Púchov (13:22 h) – Byta (13:55 h),
 • Os 3350 v úseku Povaská Bystrica (14:30h ) – Púchov (14:43 h),
 • Os 3315 v úseku Povaská Bystrica (15:36 h) – ilina (16:16 h),
 • Os 3352 v úseku Byta (16:04 h) – Povaská Bystrica (16:24 h),
 • Os 3354 v úseku Byta (18:04 h) – Lúky pod Makytou (18:55 h),
 • Os 3268 v úseku Púchov (15:40 h) - Lúky pod Makytou (15:57 h).
Z dôvodu dennej výluky da 12. mája v ase od 8:00 do 13:30 h bude v uvedenom úseku autobusmi NAD nahradený vlak:
 
 • Os 3262 v úseku Púchov (12:09 h) - Lúky pod Makytou (12:25 h).
Z dôvodu dennej výluky da 25. mája v ase od 8:00 do 18:00 h budú v uvedenom úseku autobusmi NAD nahradené vlaky:
 
 • Os 3262 v úseku Púchov (12:09 h) - Lúky pod Makytou (12:25 h),
 • Os 3265 v úseku Lúky pod Makytou (13:13 h) - Púchov (13:30 h),
 • Os 3280 v úseku Púchov (14:37 h) - Lúky pod Makytou (14:54 h),
 • Os 3283 v úseku Lúky pod Makytou (15:18 h)- Púchov (15:35 h),
 • Os 3270 v úseku Púchov (16:26 h) - Lúky pod Makytou (16:43 h),
 • Os 3271 v úseku Lúky pod Makytou (17:37 h) - Púchov (17:54 h).
Podrobnosti o výluke sú zverejnené TU!

2)  Vlaky R 722 Vtánik (Koniarovce odchod cca o 9.33 h), R 723 Vtánik (Leopoldov odchod o 11.53 h) budú nahradené NAD v úseku Koniarovce - Leopoldov a spä. Vlak Os 5111 (Luianky odchod o 13.26 h) bude z technologických dôvodov odrieknutý bez náhrady na úseku trate Luianky - Nitra! 

3)  Vlaky Os 6400 (Veká Ida odchod o 7.04 h) a Os 6403 (Tura nad Bodvou odchod o 10.57 h) budú NAD nahradené ta úseku trate Veká Ida - Tura nad Bodvou, resp. Tura nad Bodvou - Veká Ida.  

4) Výluka na trati Vrútky - Varín
 
Na trati 180 v úseku Varín - Vrútky prebieha výluka, z tohto dôvodu tu bude a do 26. augusta 2014 obmedzená elezniná doprava.
 
Vlak R 615 Zemplín z Bratislavy do Košíc a Humenného bude zo iliny odchádza skôr, u o 2.28 h, z Vrútok bude pokraova poda cestovného poriadku.
 
Priame spojenie lôkovým vozom medzi Zvolenom a Prahou vlakmi Zr 1852 Borišov a R 444 Slovakia a spä z Prahy do Zvolena vlakmi R 445 Slovakia a Zr 1843 Šturec ostane zachované.
 
Cestujúci od vlaku IC 507 Lyoness z Bratislavy do Košíc budú ma v Košiciach zabezpené prípoje na MHD. V Kysaku budú zabezpeené autobusové prípoje do Prešova, Giraltoviec a Svidníka.
 
Výraznejšie sa výluka dotkne vlakov Zr a Ex zo Zvolena do iliny a spä, ktoré budú v úseku Vrútky - ilina zrušené a nahradené autobusmi, prípadne cestujúci môu prestúpi vo Vrútkach na rýchliky od Košíc, v smere zo iliny do Vrútok môu cestova rýchlikmi do Košíc, ktoré majú odchod o 9 minút skôr, ako zrušené vlaky do Zvolena, a vo Vrútkach môu prestúpi na vlaky do Zvolena.
 
Cestujúci, v urených alternatívnych rýchlikoch, môu pouíva lacnejšie cestovné lístky so zavou Regional.
 
Kvôli obmedzeniu elezninej dopravy sa predpokladá meškanie vlakov vo výške do 15 minút, ale meškanie sa môe meni poda aktuálnej dopravnej situácie.
 
Obmedzenia sa týkajú vlakov:
 
- smere Vrútky - ilina
 
 • Zr 1840 Turiec zo Zvolena do iliny,
 • Zr 1842 Šturec zo Zvolena do iliny
 • Ex 222 Detvan zo Zvolena do Prahy,
 • Zr 1844 Streno zo Zvolena do iliny,
 • Ex 220 Fatra zo Zvolena do Prahy,
 • Zr 1848 Rozsutec zo Zvolena do iliny,
 • Zr 1850 Blatnica zo Zvolena do iliny,
 • Os 7830 z Ruomberka do iliny,
 • Os 7836 z Popradu-Tatier do iliny,
 • Os 7838 z Kraovian do iliny,
 • Os 7840 z Liptovského Mikuláša do iliny,
 • Os 7842 z Liptovského Mikuláša do iliny,
 • Os 7846 z Liptovského Hrádku do iliny (chodí v pracovných doch),
 • Os 7880 z Liptovského Hrádku do iliny (chodí v sobotu a nedeu),
 • Os 7852 z Popradu-Tatier do iliny.
- v smere ilina - Vrútky
 
 • Zr 1843 Šturec zo iliny do Zvolena,
 • Zr 1845 Streno zo iliny do Zvolena,
 • Zr 1847 Rozsutec zo iliny do Zvolena,
 • Ex221 Fatra z Prahy do Zvolena,
 • Zr 1851 Blatnica zo iliny do Zvolena,
 • Ex 223 Detvan z Prahy do Zvolena,
 • Zr 1853 Borišov zo iliny do Zvolena,
 • Os 7837 zo iliny do Kraovian,
 • Os 7843 zo iliny do Ruomberka,
 • Os 7855 zo iliny do Vrútok.
Podrobnosti o výluke sú uvedené TU!

alšie obmedzenia v elezninej doprave:
 
Výluka na trati 110 v úseku Devínska Nová Ves - Zohor
 
Na trati 110 Bratislava – Kúty v úseku Devínska Nová Ves - Zohor prebieha od stredy 26. marca 2014 nepretritá výluka, ktorá potrvá asi 50 dní. Z dôvodu výluky budú meška (cca 10÷15 minút) tieto vlaky:
 
 • REX 861 Záhorie z Kútov 5.51 h do stanice Bratislava hl. st. 5.53 h,
 • REX 863 Rudava z Kútov 6.01 h do stanice Bratislava hl. st. 6.53 h,
 • Os 2040 z Bratislavy hl. st. 7.16 h do stanice Malacky 7.54 h,
 • Os 2042 z Bratislavy hl. st. 11.16 do stanice Malacky 11.54 h,
 • Os 2018 z Bratislavy hl. st. 13.16 h do stanice Kúty 14.20 h,
 • Os 3020 z Bratislavy hl. st. 15.16 h do stanice Malacky 15.54 h,
 • REX 860 Koliba z Bratislavy hl. st. 15.31 h do stanice Kúty 16.27 h,
 • Os 3024 z Bratislavy hl. st. 7.16 h do stanice Malacky 17.54 h,
 • REX 864 Vydrica z Bratislavy hl. st. 17.34 h do stanice Kúty 18.27 h,
 • Os 2030 z Bratislavy hl. st. 19.16 h do stanice Kúty 20.20 h.
 
Podrobnosti o výluke sú uvedené TU!
 

Home