eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Report zo slvnostnho otvorenia vstavy 130 rokov Katky
Peter, 08.05.2014 (26541 pretan)

V piatok, 2. mája 2014, sa v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach uskutonilo slávnostné otvorenie výstavy „Katka oslavuje 130 rokov pod parou“. Na vernisá do Košíc som zašiel. Viedol ma tam nielen záujem o eleznice, ale aj skutonos, e vernisáe sa mal osobne zúastni vnuk konštruktéra a majitea nemeckej továrne Hagans Erfurt, v ktorej úzkorozchodný parný ruše s oznaením SD U 36.003 vyrobili.

Výstava je usporiadaná tematicky od výroby parného ruša v nemeckej továrni Hagans Erfurt, cez jeho pôsobenie na úzkorozchodnej eleznici Smolnícka Huta – Gelnica, resp. Mníšek nad Hnilcom, a po jeho znovuzrodenie a pôsobenie na detskej eleznici v Košiciach, kde ruše mono vidie v prevádzke aj v súasnosti. Návštevníci sa informácie dozvedia z informaných panelov, na ktorých sú uvedené fotografie z histórie s príslušným komentárom. Okrem toho je expozícia obohatená aj o alšie predmety z oblasti elezníc, ide napr. o elezniiarske rovnošaty, ale sú tu tie modely parného a motorového ruša detskej eleznice. Pre najmenších tu bola inštalovaná krátka modelová tra, na ktorej premáva vláik, take sa môu na vláiku aj povozi. Starší sa môu na chvíu sta rušovodimi a na simulátore vyskúša riadenie a jazdu vlakom. Viac o atmosfére na vernisái napovedia fotografie.
 
Slávnostné otvorenie výstavy
130 rokov Katky
 
Naavo predseda OZ KD Mgr. . Lehotský,
napravo p. Hans Christian Hagans, vnuk konštruktéra a majitea továrne
130 rokov Katky
 
as expozície venovaná nemeckej továrni Hagans Erfurt
130 rokov Katky
 
Návštevníci výstavy
130 rokov Katky
 
dtto
130 rokov Katky
 
dtto
130 rokov Katky
 
Model ruša U 36.003 Katky
130 rokov Katky
 
Primátor mesta Košíc a predseda OZ KD
130 rokov Katky
 
Malý vláik v akcii
130 rokov Katky
 
Neformálny rozhovor
130 rokov Katky
 
Propaganý plagát výstavy
130 rokov Katky
 
Parný ruše U 36.003 Katka naivo v ermeskom údolí
U 36.003 Katka
  
Ak budete ma cestu do Košíc, zájdite sa na výstavu do Slovenského technického múzea pozrie. Výstava v múzeu potrvá do 27. júna 2014, potom bude premiestnená do ermeského údolia do pripravovaného múzea Košickej detskej historickej eleznice. Viac fotografií z výstavy je vo fotoalbume. Foto: © autor

Svisiace lnky:
Report z ruopardy 2015 (21.04.2015)
Aprlov ruoparda, alebo Katka 2014 (30.04.2014)
Fotoreport z ruopardy Katka 2013 (25.04.2013)
Fotoreport z Katky 2012 (25.04.2012)
Report z 11. ronka Prebdzania Katky 2011 (26.04.2011)
Prebdzanie Katky 2010 fotoreport z jubilejnho 10. ronka (27.04.2010)
Prebdzanie Katky 2009 - oslavy 125. vroia prevdzky parnho rua U 36.003 (28.04.2009)
Leto s Katkou III. zkorozchodn parn rue U 36.003 Katka (04.07.2008)
Leto s Katkou (2.) - po stopch zkorozchodnej trate
Gelnica - Mnek nad Hnilcom - Smolncka Huta (Smolnk)
(30.06.2008)
Leto s Katkou I. - Koick detsk zkokoajn eleznica
erme Alpinka (930)
(10.06.2008)


Home