eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
V������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������luky 2014
Vluky na tratiach SR s NAD
admin, 18.05.2014 (4573 pretan)

Výluky na tratiach SR s náhradnou autobusovou dopravou v týdni od 19.5.2014 do 25.5.2014.

Cestujete vlakom? Zistite si, i na Vašej trati nie sú výluky vlakovej dopravy.

V 21. týdni od pondelka 19. mája do nedele 25. mája 2014 budú tieto výluky s náhradnou autobusovou dopravou (NAD).

 
Tra
Úsek trate s výlukou
Dátum a as výluky
114
Kúty – Skalica na Slovensku – Sudomice nad Moravou D
Holí nad Moravou – Skalica na Slovensku
v sobotu (24.5.)
od 8.20 do 16.45 h
120
Bratislava – ilina
Púchov - ilina
Vi informáciu nišie!1)
135
Nové Zámky – Komárno – Komárom MÁV
Nové Zámky - Hurbanovo
vo štvrtok (22.5.)
od 8.00 do 14.50 h
145
Horná Štuba – Prievidza
Handlová - Remäta
Vi informáciu nišie!2)
150
Nové Zámky – Zvolen
Levice - Kozárovce
v pondelok (19.5.) a utorok (20.5.),
vdy od 8.20 do 11.40 h
Šurany - Hul
v stredu (21.5.)
od 7.40 do 17.45 h 3)
vo štvrtok (22.5.)
od 8.55 do 12.20 h
151
Nové Zámky – Zlaté Moravce
Šurany - Maa
v stredu (21.5.)
od 7.40 do 16.20 h
vo štvrtok (22.5.)
od 8.55 do 17.35 h
v piatok (23.5.) a sobotu (24.5.),
vdy od 7.40 do 16.20 h
160
Zvolen – Košice; Lenartovce – Bánréve MÁV
Podreany - Luenec
v stredu (21.5.)
od 8.15 do 11.45 h
Tomášovce - Luenec
vo štvrtok (22.5.)
od 8.10 do 11.50 h
Hajnáka - Blhovce
vo štvrtok (22.5.)
od 9.15 do 11.10 h
180
ilina – Košice
Varín - Vrútky
Vi informáciu nišie!4)
183
Poprad-Tatry – Starý Smokovec – Štrbské Pleso
Starý Smokovec – Vyšné Hágy
v pondelok (19.5.) a utorok (20.5.),
vdy od 8.00 do 14.00 h
Vyšné Hágy - Štrbské Pleso
v stredu (21.5.) a štvrtok (22.5.),
vdy od 8.00 do 14.00 h
v sobotu (24.5.)
od 8.00 do 20.10 h
v nedeu (25.5.)
od 7.45 do 15.45 h
185
Poprad Tatry – Plave; Studený Potok – Tatranská Lomnica
Poprad-Tatry - Studený Potok
v utorok (20.5.) a štvrtok (22.5.),
vdy od 7.20 do 13.30 h
 
Autobusy NAD zastavujú spravidla v blízkosti elezniných staníc a zastávok. Zoznam odchýlnych miest zastavení autobusov NAD nájdete TU! Autobusy NAD premávajú poda platného cestovného poriadku SR.
 
1) Výluka na trati 120 v úseku Púchov - Povaská Bystrica – Byta – ilina a na trati 125 v úseku Púchov – Lúky pod Makytou
 
Na trati 120 v úseku Púchov – ilina a na trati 125 v úseku Púchov – Lúky pod Makytou bude obmedzená osobná elezniná doprava. Kvôli výluke budú niektoré osobné vlaky nahradené autobusmi.
 
Od štvrtku 1. mája do nedele 30. mája 2014 budú v uvedenom úseku autobusmi NAD nahradené vlaky:
 • Os 3355 v úseku Púchov (13:22 h) – Byta (13:55 h),
 • Os 3350 v úseku Povaská Bystrica (14:30h ) – Púchov (14:43 h),
 • Os 3315 v úseku Povaská Bystrica (15:36 h) – ilina (16:16 h),
 • Os 3352 v úseku Byta (16:04 h) – Povaská Bystrica (16:24 h),
 • Os 3354 v úseku Byta (18:04 h) – Lúky pod Makytou (18:55 h),
 • Os 3268 v úseku Púchov (15:40 h) - Lúky pod Makytou (15:57 h).
Da 25. mája v ase od 8:00 do 18:00 h budú v uvedenom úseku autobusmi NAD nahradené vlaky:
 • Os 3262 v úseku Púchov (12:09 h) - Lúky pod Makytou (12:25 h),
 • Os 3265 v úseku Lúky pod Makytou (13:13 h) - Púchov (13:30 h),
 • Os 3280 v úseku Púchov (14:37 h) - Lúky pod Makytou (14:54 h),
 • Os 3283 v úseku Lúky pod Makytou (15:18 h)- Púchov (15:35 h),
 • Os 3270 v úseku Púchov (16:26 h) - Lúky pod Makytou (16:43 h),
 • Os 3271 v úseku Lúky pod Makytou (17:37 h) - Púchov (17:54 h).
Podrobnosti o výluke sú zverejnené TU!

2) Výluka na trati 145 Prievidza – Horná Štuba
 
Poas výluk od 22. do 24. mája 2014 vdy v ase od 6:40 do 15:20 h budú vlaky
 • Os 5603 Prievidza (6:38 h) – Horná Štuba (7:44 h),
 • Os 5604 Horná Štuba (8:17 h) – Prievidza (9:11 h),
 • Os 5605 Prievidza (8:38 h)– Horná Štuba (9:44 h),
 • Os 5606 Horná Štuba (12:17 h) – Prievidza (13:11 h),
 • Os 5607 Prievidza (12:38 h) – Horná Štuba (13:44 h),
 • Os 5608 Horná Štuba (14:17 h) – Prievidza (15:11 h)
v úseku Sklené pri Handlovej – Remäta odrieknuté bez náhrady a v úseku Handlová – Remäta nahradené autobusmi NAD. Autobusy budú stá v Handlovej za výpravnou budovou, v Remäte na ceste pri elezninom nadjazde hne pod elezninou zastávkou.
 
Podrobnosti o výluke sú uvedené TU!

3) Výluka na trati 150 v úseku Nové Zámky - Zvolen
 
Rýchliky budú nahradené v úseku Podhájska - Šurany, resp. Šurany - Podhájska.

4) Výluka na trati 180 v úseku Vrútky - Varín
 
Na trati 180 v úseku Varín - Vrútky prebieha výluka, z tohto dôvodu tu bude a do 26. augusta 2014 obmedzená elezniná doprava.
 
Vlak R 615 Zemplín z Bratislavy do Košíc a Humenného bude zo iliny odchádza skôr, u o 2.28 h, z Vrútok bude pokraova poda cestovného poriadku.
 
Priame spojenie lôkovým vozom medzi Zvolenom a Prahou vlakmi Zr 1852 Borišov a R 444 Slovakia a spä z Prahy do Zvolena vlakmi R 445 Slovakia a Zr 1843 Šturec ostane zachované.
 
Cestujúci od vlaku IC 507 Lyoness z Bratislavy do Košíc budú ma v Košiciach zabezpené prípoje na MHD. V Kysaku budú zabezpeené autobusové prípoje do Prešova, Giraltoviec a Svidníka.
 
Výraznejšie sa výluka dotkne vlakov Zr a Ex zo Zvolena do iliny a spä, ktoré budú v úseku Vrútky - ilina zrušené a nahradené autobusmi, prípadne cestujúci môu prestúpi vo Vrútkach na rýchliky od Košíc, v smere zo iliny do Vrútok môu cestova rýchlikmi do Košíc, ktoré majú odchod o 9 minút skôr, ako zrušené vlaky do Zvolena, a vo Vrútkach môu prestúpi na vlaky do Zvolena.
 
Cestujúci, v urených alternatívnych rýchlikoch, môu pouíva lacnejšie cestovné lístky so zavou Regional.
 
Kvôli obmedzeniu elezninej dopravy sa predpokladá meškanie vlakov vo výške do 15 minút, ale meškanie sa môe meni poda aktuálnej dopravnej situácie.
 
Obmedzenia sa týkajú vlakov:
 
- smere Vrútky - ilina
 • Zr 1840 Turiec zo Zvolena do iliny,
 • Zr 1842 Šturec zo Zvolena do iliny
 • Ex 222 Detvan zo Zvolena do Prahy,
 • Zr 1844 Streno zo Zvolena do iliny,
 • Ex 220 Fatra zo Zvolena do Prahy,
 • Zr 1848 Rozsutec zo Zvolena do iliny,
 • Zr 1850 Blatnica zo Zvolena do iliny,
 • Os 7830 z Ruomberka do iliny,
 • Os 7836 z Popradu-Tatier do iliny,
 • Os 7838 z Kraovian do iliny,
 • Os 7840 z Liptovského Mikuláša do iliny,
 • Os 7842 z Liptovského Mikuláša do iliny,
 • Os 7846 z Liptovského Hrádku do iliny (chodí v pracovných doch),
 • Os 7880 z Liptovského Hrádku do iliny (chodí v sobotu a nedeu),
 • Os 7852 z Popradu-Tatier do iliny.
- v smere ilina - Vrútky
 • Zr 1843 Šturec zo iliny do Zvolena,
 • Zr 1845 Streno zo iliny do Zvolena,
 • Zr 1847 Rozsutec zo iliny do Zvolena,
 • Ex221 Fatra z Prahy do Zvolena,
 • Zr 1851 Blatnica zo iliny do Zvolena,
 • Ex 223 Detvan z Prahy do Zvolena,
 • Zr 1853 Borišov zo iliny do Zvolena,
 • Os 7837 zo iliny do Kraovian,
 • Os 7843 zo iliny do Ruomberka,
 • Os 7855 zo iliny do Vrútok.
Podrobnosti o výluke sú uvedené TU!

alšie obmedzenia v elezninej doprave:
 
Výluka na trati 110 v úseku Bratislava hl. st. – Devínska Nová Ves
 
Z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu elezninej infraštruktúry medzi stanicami Bratislava hl. st. a Bratislava–Lama sa bude v období od 12. mája 2014 do 8. novembra 2014 kona výluka, ktoré sa dotkne viacerých vlakov.
 
Dotknuté osobné vlaky prichádzajúce do Bratislavy z Viedne (cez Marchegg), ktoré svoju jazdu ukonia v stanici Bratislava-Lama, resp. Devínska Nová Ves:
 • REX 2506 z Viedne Hbf. (6.25 h) – Bratislava-Lama (7:21 h),
 • REX 2514 z Viedne Hbf. (10.21 h) – Bratislava-Lama (11:21 h),
 • REX 2522 z Viedne Hbf. (14.21 h) – Bratislava-Lama (15:21 h),
 • REX 2524 z Viedne Hbf. (15.21 h) - Bratislava-Lama (16:21 h),
 • REX 2526 z Viedne Hbf. (16.21 h) - Devínska Nová Ves (17.14 h), kde je moný prestup do náhradnej vlakovej súpravy, ktorá pokrauje do cieovej stanice BA hl. st. (17.27 h).
Dotknuté osobné vlaky prichádzajúce do Bratislavy hl. st. zo stanice Kúty:
 • Os 2013 z Kútov (7.18 h) má skrátenú trasu, jazdu ukoní u v stanici Devínska Nová Ves (8.05 h),
 • Os 2027 z Kútov (14.38 h) môe prís do stanice Bratislava hl. st. (15:42 h) s meškaním asi 15 minút,
 • Os 2031 z Kútov (16.38 h) môe prís do stanice Bratislava hl. st. (17:42 h) s meškaním asi 15 minút.
Dotknuté osobné vlaky z Bratislavy do Viedne, ktoré budú v úseku Bratislava hl. st. – Bratislava-Lama, resp. Devínska Nová Ves odrieknuté, t.j. vlaky budú vychádza zo staníc Bratislava-Lama, resp. Devínska Nová Ves a alej do stanice Wien Hbf. pôjdu u poda platného cestovného poriadku:
 • REX 2541 z Bratislavy hl. st. (6.28 h) do Viedne Hbf. (7.41 h) bude vychádza zo stanice Devínska Nová Ves (6.41 h),
 • REX 2507 z Bratislavy hl. st. (7.43 h) do Viedne Hbf. (8.48 h) bude vychádza zo stanice Bratislava-Lama (7.49 h),
 • REX 2515 z Bratislavy hl. st. (11. 43 h) do Viedne Hbf. (12.48 h) bude vychádza zo stanice Bratislava-Lama (11.49 h),
 • REX 2523 z Bratislavy hl. st. (15.43 h) do Viedne Hbf. (12.48 h) bude vychádza zo stanice Bratislava-Lama (15.49 h),
 • REX 2525 z Bratislavy hl. st. (16.43 h) do Viedne Hbf. (17.48 h) bude vychádza zo stanice Bratislava-Lama (16.49 h),
 • REX 2527 z Bratislavy hl. st. 17.43 h do Viedne Hbf. (18.48 h) bude v pracovných doch vychádza zo stanice Bratislava-Lama (17.49 h).
Predpokladané meškania vlakov:
 • osobné vlaky kategórie REX zo stanice Wien Hbf. budú do Bratislavy hl. st. prichádza s meškaním asi 5 minút,
 • vlak EC 273 Bratislava hl. st. (príchod poda CP o 9:50 h) a vlak EC 277 (príchod poda CP o 13:50 h) budú do Bratislavy hl. st. prichádza s meškaním asi 7 minút,
 • vlak Os 2027 Bratislava hl. st. (príchod poda CP o 15:42 h) bude do Bratislavy hl. st. prichádza s meškaním asi 15 minút,
 • vlak Os 2031 Bratislava hl. st. (príchod poda CP o 17:42 h) bude do Bratislavy hl. st. prichádza s meškaním asi 15 minút.
Podrobnosti o výluke sú uvedené TU!

Home