Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 21.04. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate 170-174
Vitaj Zubačka...
Peter, 22.05.2014 (47247 prečítané)

V sobotu, 3. mája 2014, sa na železničnej stanici v Tisovci uskutočnilo oficiálne privítanie „Zubačky“, teda parného adhézno-ozubnicového rušňa MÁV/CFR 40.006, ktorý sa podarilo získať z Rumunska a opraviť do prevádzkyschopného stavu. Do Tisovca som na akciu zašiel, aby som Zubačku opäť videl „pod parou“ a slávnostnú chvíľu zadokumentoval; a o tom je táto fotoreportáž. Informácie o parnom rušni „Zubačke“ sme už uviedli v reportáži o prvom zakúrení rušňa v Tisovci.

Na železničnú stanicu v Tisovci som prišiel v predstihu, ešte pred začiatkom slávnosti, ktorej začiatok bol plánovaný na 13. hodinu. Stanica takmer zívala prázdnotou, pohybovalo sa tu akurát pár usporiadateľov a nedočkavcov ako ja. Na koľaji povedľa výpravnej boli pristavené dve historické vozidla, motorový vozeň M 240.0039 a motorový rušeň T 444.1082.

Stanica Tisovec
Privítanie Zubačky
 
Motorový vozeň M 240.0039 a za ním motorový rušeň T 444.1082
Privítanie Zubačky

Parný rušeň so súpravou historických vozňov bol odstavený na kusej koľaji pred Tisovskou stanicou od Brezna, kde čakal na slávnostný okamih. Prešiel som sa po stanici a urobil prvé zábery.

 
Parný adhézno-ozubnicový rušeň MÁV 4296 na čele vlaku
Privítanie Zubačky

Blížil sa čas zahájenia slávnosti, preto som sa vrátil k výpravnej budove. Aj napriek nie príliš lákavému počasiu sa stanica pred 13. hodinou začala veľmi rýchlo zapĺňať návštevníkmi.

Slávnosť bola zahájená kultúrnym programom, najprv zahrala dychová hudba Hradovanka a potom vystúpili Tisovské mažoretky.

Dychová hudba Hradovanka
Privítanie Zubačky
 
Mažoretky
Privítanie Zubačky
 
Pri príležitosti slávnostného predstavenia Zubačky bol vypravený zo Zvolena mimoriadny motorový vlak, ktorý bol zložený z motorového vozňa KHT Zvolen M 131.1053. K nemu sa v Podbrezovej pripojil ďalší motorový vozeň M 131.1443 SPD Žilina, ktorý tam prišiel už pri príležitosti otvorenia sezóny na ČHŽ. Príchod Zubačky do stanice bol naplánovaný až po príchode mimoriadneho vlaku zo Zvolena a Podbrezovej, ale motorový historický vlak meškal. Usporiadatelia preto pozmenili program a do stanice prišiel najprv parný ozubnicový rušeň 40.006 „Zubačka“ so súpravou historických vozňov a po ňom aj spomínaný motorový vlak zo Zvolena. Po slávnostnom uvítaní Zubačky nasledovali slávnostné príhovory.
 
Generálny riaditeľ sekcie železničnej dopravy MDVRR SR p. Jiří Kubáček
Privítanie Zubačky
 
Primátor mesta Tisovec p. Peter Mináč
Privítanie Zubačky
 
Slávnostné zhromaždenie
Privítanie Zubačky

Vítanie Zubačky
Privítanie Zubačky
 
Historický vlak vchádza pomaly do stanice
Privítanie Zubačky
 
Dvojica Hurvínkov zo Zvolena a Žiliny
Privítanie Zubačky
 
Foto do albumu
Privítanie Zubačky

Súčasťou podujatia bol aj slávnostný akt podpísania partnerskej zmluvy o spolupráci medzi OZ Zubačka a Železničnej spoločnosti Tanvald o.p.s. z Českej republiky, takže je dosť možné, že naša parná „Zubačka“ sa pozrie aj do sveta, a pre zmenu, do Tisovca možno opäť zavíta motorový ozubnicový rušeň radu T 426. Dva rušne tohto radu boli niekedy do Tisovca dodané pre potreby nákladnej dopravy, ale po zrušení vysokej pece v Tisovci a aj pre problémy v prevádzke (vykoľajenie) boli oba rušne premiestnené do Čiech. Po slávnostnom ceremoniáli nasledoval voľný program a návštevníci sa mohli dotknúť Zubačky, pozrieť kuchyňu rušňovodiča, alebo navštíviť tunajšie železničné múzeum. Samozrejme, že nechýbali stánky s občerstvením a suvenírmi.

Slávnosť prebiehala za plnej železničnej prevádzky
Privítanie Zubačky
 
Posun
Privítanie Zubačky

Škoda len, že počasie sa neskôr pokazilo a slávnostné podujatie narušil lejak, kvôli ktorému sa stanica veľmi rýchlo vyľudnila. Ale napriek tomu si myslím, že to hlavné z pripraveného programu si návštevníci podujatia mohli užiť.

Spustil sa lejak a stanica sa vyprázdnila
Privítanie Zubačky
 
V daždi...
Privítanie Zubačky
 
Zubačka
Privítanie Zubačky
 
Motorové vozne radu M 131.1
Privítanie Zubačky
 
Na 15. hodinu bol naplánovaný odchod motorového vlaku, resp. motorového vozňa M 131.1053 do Zvolena. Druhý motorový vozeň mal plánovaný odchod do Žiliny o 17. hodine.

Kúsok nostalgie
Privítanie Zubačky

Parný rušeň MÁV 4296
Privítanie Zubačky
 
Priatelia s VKŽ Poprad
Privítanie Zubačky
 
Po odchode prvého historického motorového vlaku sa uskutočnilo prvé slávnostné posunovanie Zubačky so súpravou historických vozňov v stanici Tisovec. To už na stanici bolo naozaj pomenej ľudí, väčšinou ľudia čakali vo vláčiku. Nasledovalo krátke posunovanie v stanici, ktoré prinieslo potešenie návštevníkom sediacim vo vlaku, ale aj fotografom, ktorí vytrvali až do posledného posunu parného rušňa 40.006 do depa OZ Zubačka.

Motorový vozeň posunuje
Privítanie Zubačky
 
Jazdenie v stanici
Privítanie Zubačky
 
Dtto
Privítanie Zubačky
 
Parný rušeň sólo pózuje pri výpravnej budove
Privítanie Zubačky

p. Jaroslav Vančo a jeho flašinet
Privítanie Zubačky
 
Do riadnej prevádzky ozubnicového rušňa na trati z Tisovca do Pohronskej Polhory si však záujemcovia musia počkať. Pripravuje sa dlhodobá výluka na trati, kvôli výstavbe nových mostov, o ktorej sme Vás informovali.

Po ukončení akcie nasleduje prevádzkové ošetrenie
Privítanie Zubačky
 
Okrem toho, Železnice Slovenskej republiky musia trať v úseku ozubnice od výhybne Tisovec-Bánovo po stanicu Pohronská Polhora opraviť, najmä na oboch veľkých viaduktoch pod Dielom a Čertov, a tiež preveriť aj funkčnosť ozubnicového systému. Zostáva len dúfať, že sa to do prvej plánovanej jazdy Zubačky podarí všetko úspešne vykonať.
 
Fotografie z úspešnej akcie sú vo fotoalbume. © autor

Súvisiace články:
Mechanické závory v Hačave zanikli (19.02.2018)
Oslava 120. výročia tisovskej zubačky (30.11.2016)
Nedeľa so Zubačkou (12.07.2015)
Tip na výlet: Ozubnicový parný vlak vyjde na trať (01.10.2014)
Doprava na trati z Tisovca do Brezna je obnovená (08.09.2014)
Na trati Tisovec – Brezno postavia nové mosty (14.05.2014)
Prvý parný deň v Tisovci (20.04.2014)
Trať Tisovec – Pohronská Polhora dostala ďalší úder (17.03.2013)
Železničná stanica Tisovec (30.04.2012)
Hrozí zánik trate Jesenské – Brezno? (05.04.2011)
Železničná trať z Pohronskej Polhory do Tisovca je národnou kultúrnou pamiatkou (11.02.2008)
Tisovecký (Tisovský) tunel (19.01.2008)
Trať 174: Brezno - Tisovec - Rimavská Sobota - Jesenské (27.09.2007)


Home