eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
ivot na trati Moldava nad Bodvou - Medzev
Peter, 21.06.2014 (13491 pretan)

História miestnej eleznice Moldava nad Bodvou – Medzev sa zaala písa pred 120. rokmi. Prevádzka na nej bola zahájená da 1. júla 1894, vrátane prevádzky na krátkej odboke Pokaj – Luciabaa. Škoda, e pri príleitosti tohto krásneho okrúhleho výroia sa neuskutoní iadna mimoriadna slávnostná jazda, ale našastie manipulané vlaky na tejto asi 15 km dlhej trati premávajú aj bez osláv. V poslednom ase som párkrát na túto zabudnutú tra zašiel, aby som pár záberov nákladných vlakov urobil.

Manipulané vlaky do Medzeva chodia takmer pravidelne v utorok a štvrtok. Od minulého týda dokonca v tieto dni chodia „manipuláky“ dvakrát. Je to z dôvodu zvýšenej aby kalamitného dreva. To je vemi vhodná príleitos aj pre fotografov. Tra je orientovaná viac-menej v severojunom smere, ale za Jasovom sa stáa západným smerom. Vlaky je preto výhodné foti pred konenou stanicou Medzev, alebo pri ich návrate do Moldavy nad Bodvou. Pri menej slnenom poasí sa manipulaný vlak do Medzeva dá vyfoti aj v Jasove, napríklad s kláštorom Premonštrátov. o sa týka nasadenia rušov, mono tu na nákladných vlakoch zastihnú motorové rušne rôznych radov, napr. 742, 746, i 751. V súprave oboma smermi býva asi 15 vozov, väšinou sú to štvornápravové otvorené vozne radu Eas, prípadne plošinové vozne s klanicami. Spravidla, prvý dopoludajší manipulaný vlak obslúi nákladisko a vleku v Pokaji, kde ponechá pár prázdnych vozov pre nakládku a naloené vozne vytiahne spolu so zostávajúcimi prázdnymi do stanice v Medzeve. Tu samozrejme prebehne posun. Z naloených vozov sa zoradí vlaková súprava a prázdne vozne sa pristavia pre nakládku. Potom sa vlak vydá na spiatonú cestu. Staí ho u len poka niekde na trati a pria si, aby práve pri jeho prechode svietilo slnko. Viac o prevádzke na tejto trati napovedia fotografie, ktoré som poas mojich výletov urobil.  
 
Medzev
tra 168
 
Manipulaný vlak vchádza do stanice
tra 168
 
obsadené koaje stanice
tra 168
 
Ruše 742.056-5 posunuje
tra 168
 
dtto
tra 168
 
Ruše posunuje naloené vozne na dopravnú koaj
tra 168
 
Medzev - pripravené naloené vozne akajú
tra 168
 
Motorový ruše 746.015-7 na ele Mn pred Medzevom
tra 168
 
dtto
tra 168
 
Medzev
tra 168
 
Posun
tra 168
 
dtto
tra 168
 
alší ruše (751.024-1) na Mn pred Medzevom
tra 168
 
Medzev
tra 168
 
Súprava Mn
tra 168
 
Posun
tra 168
 
Stanica Medzev v skoré ráno
tra 168
 
Zastávka - nákladisko Pokaj, predtým aj odboka
tra 168
 
Zastávka - nákladisko Jasov
tra 168
 
Kláštor Premonštrátov s francúzskou záhradou
Pod bralom v pozadí sa ukrýva Jasovská jaskya
tra 168
 
Zastávka Debra - predtým Hatiny
tra 168
 
Manipulaný vlak z Medzeva pred Hatinami
tra 168
 
dtto
tra 168
 
Vleka VOP Moldava nad Bodvou
tra 168
 
Ruše 742.056-5 na ele Mn
tra 168
 
km 2,9 - Mn do Moldavy nad Bodvou
tra 168
 
km 3 - na ele Mn ruše 746.015-7
tra 168
 
Ruše 746.015-7 na ele Mn pred Moldavou nad Bodvou
tra 168
 
Fotografie motorových rušov budú pridané do príslušných fotoalbumov. Foto: © autor

Svisiace lnky:
Vstavba TIOP v Moldave nad Bodvou (27.07.2015)
Koick detsk historick eleznica v Medzeve (26.03.2015)
Tip na vkend: Vlet do Medzeva (10.03.2015)
Magda viezla krov (01.07.2013)
Tra 168: Moldava nad Bodvou - Medzev (27.09.2007)


Home