eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
V������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������luky 2014
Vluky na tratiach SR s NAD
admin, 13.07.2014 (4308 pretan)

Výluky na tratiach SR s náhradnou autobusovou dopravou v týdni od 14.7.2014 do 20.7.2014.
               
Cestujete vlakom? Zistite si, i na Vašej trati nie sú výluky vlakovej dopravy.
                                  
V 29. týdni od pondelka 14. júla do nedele 20. júla 2014 budú tieto výluky s náhradnou autobusovou dopravou (NAD).

 
Tra
Úsek trate s výlukou
Dátum a as výluky
120
Bratislava – ilina
Púchov - ilina
Vi informáciu nišie! 1)
131
Bratislava – Komárno
Lehnice - Orechová Potô
v utorok (15.7.) a stredu (16.7.),
vdy od 9.30 do 13.30 h
135
Nové Zámky – Komárno – Komárom MÁV
Hurbanovo - Komárno
v pondelok (14.7.)
od 8.00 do 13.40 h
Nové Zámky - Hurbanovo
vo štvrtok (17.7.)
od 8.00 do 13.40 h
140
Nové Zámky – Prievidza; Zbehy – Jelšovce
Koniarovce - Ludanice 2)
v utorok (15.7.)
od 8.35 do 14.30 h
v stredu (16.7.) a štvrtok (17.7.),
vdy od 8.35 do 13.20 h
150
Nové Zámky – Zvolen
Nová Baa - arnovica
v pondelok (14.7.)
od 8.30 do 12.10 h
160
Zvolen – Košice; Lenartovce – Bánréve MÁV
Lenartovce - Tornaa
vo štvrtok (17.7.)
od 7.05 do 14.30 h
Tura nad Bodvou - Moldava nad Bodvou
v sobotu (19.7.)
od 7.00 do 18.00 h
171
Diviaky – Zvolen
Kremnica - Zvolen os. st.
od utorka (15.7.) do štvrtku (17.7.),
vdy od 7.15 do 14.30 h
174
Brezno – Jesenské
Brezno - Tisovec
Nepretritá výluka! 3)
od piatku 13.6. do nedele 7.9.
Tisovec - Hnúša
od utorka (1.7.) do štvrtku (31.7.),
vdy od 7.00 do 15.00 h
180
ilina – Košice
Varín - Vrútky
Vi informáciu nišie! 4)
Zdroj: SR    ZSSK    RegioJet
 
Autobusy NAD zastavujú spravidla v blízkosti elezniných staníc a zastávok. Zoznam odchýlnych miest zastavení autobusov NAD nájdete TU! Autobusy NAD premávajú poda platného cestovného poriadku SR.
 
 
1) Výluka na trati 120 v úseku Púchov - Povaská Bystrica – Byta – ilina a na trati 125 v úseku Púchov – Lúky pod Makytou
 
Z dôvodu výluky v elezniných staniciach Púchov, Byta a na úseku trate Púchov – Povaská Bystrica, Povaská Teplá – Dolný Hriov a Púchov - Lúky pod Makytou v období od 1. júla do 31. júla 2014 dôjde k obmedzeniu osobnej dopravy.
 
Poas výluk v doch od 1. do 31. júla 2014 budú v uvedenom úseku nahradené autobusmi NAD vlaky:
 
 • Os 3355 v úseku Púchov (13:22 h) – Byta (13:55 h),
 • Os 3350 v úseku Povaská Bystrica (14:30 h) – Púchov (14:43 h),
 • Os 3315 v úseku Púchov (15:22 h) – ilina (16:16 h),
 • Os 3352 v úseku Byta (16:04 h) – Povaská Bystrica (16:24 h),
 • Os 3354 v úseku Byta (18:04 h) – Lúky pod Makytou (18:55 h),
 • Os 3268 v úseku Púchov (15:40 h) – Lúky pod Makytou (15:57 h).
Podrobnosti o výluke sú zverejnené TU!
 

2) Výluka na trati 140 v úseku Koniarovce - Ludanice
 
Vlaky R 721, R 722, R 723 aR 724 budú nahradené v úseku Topoany - Koniarovce.
 

3) Výluka na trati 174 v úseku Brezno - Tisovec
 
Kvôli výluke na trati 174 v úseku Brezno – Tisovec bude obmedzená elezniná doprava.
 
Od 1. júla do 31. júla 2014 budú v úseku Brezno – Tisovec všetky osobné vlaky nahradené autobusmi NAD. elezniná zastávka Brezno-Halny nebude obsluhovaná autobusmi NAD. Z tohto dôvodu budú na tejto zastávke mimoriadne zastavova vlaky Os 7728, 7729, 7730, 7731, 7732, 7733, 7734, 7735, 7736, a 7737 prevádzkované na trati Brezno – ervená Skala.
 
Podrobnosti o výluke sú zverejnené TU!
 

4) Výluka na trati 180 v úseku Vrútky - Varín
 
Na trati 180 v úseku Varín - Vrútky prebieha výluka, z tohto dôvodu tu bude a do 26. augusta 2014 obmedzená elezniná doprava.
 
Vlak R 615 Zemplín z Bratislavy do Košíc a Humenného bude zo iliny odchádza skôr, u o 2.28 h, z Vrútok bude pokraova poda cestovného poriadku.
 
Priame spojenie lôkovým vozom medzi Zvolenom a Prahou vlakmi Zr 1852 BorišovR 444 Slovakia a spä z Prahy do Zvolena vlakmi R 445 Slovakia a Zr 1843 Šturec ostane zachované.
 
Cestujúci od vlaku IC 507 Lyoness z Bratislavy do Košíc budú ma v Košiciach zabezpené prípoje na MHD. V Kysaku budú zabezpeené autobusové prípoje do Prešova, Giraltoviec a Svidníka.
 
Výraznejšie sa výluka dotkne vlakov Zr a Ex zo Zvolena do iliny a spä, ktoré budú v úseku Vrútky - ilina zrušené a nahradené autobusmi, prípadne cestujúci môu prestúpi vo Vrútkach na rýchliky od Košíc, v smere zo iliny do Vrútok môu cestova rýchlikmi do Košíc, ktoré majú odchod o 9 minút skôr, ako zrušené vlaky do Zvolena, a vo Vrútkach môu prestúpi na vlaky do Zvolena.
 
Cestujúci, v urených alternatívnych rýchlikoch, môu pouíva lacnejšie cestovné lístky so zavou Regional.
 
Kvôli obmedzeniu elezninej dopravy sa predpokladá meškanie vlakov vo výške do 15 minút, ale meškanie sa môe meni poda aktuálnej dopravnej situácie.
 
Obmedzenia sa týkajú vlakov:
 
- smere Vrútky - ilina
 
 • Zr 1840 Turiec zo Zvolena do iliny,
 • Zr 1842 Šturec zo Zvolena do iliny
 • Ex 222 Detvan zo Zvolena do Prahy,
 • Zr 1844 Streno zo Zvolena do iliny,
 • Ex 220 Fatra zo Zvolena do Prahy,
 • Zr 1848 Rozsutec zo Zvolena do iliny,
 • Zr 1850 Blatnica zo Zvolena do iliny,
 • Os 7830 z Ruomberka do iliny,
 • Os 7836 z Popradu-Tatier do iliny,
 • Os 7838 z Kraovian do iliny,
 • Os 7840 z Liptovského Mikuláša do iliny,
 • Os 7842 z Liptovského Mikuláša do iliny,
 • Os 7846 z Liptovského Hrádku do iliny (chodí v pracovných doch),
 • Os 7880 z Liptovského Hrádku do iliny (chodí v sobotu a nedeu),
 • Os 7852 z Popradu-Tatier do iliny.
- v smere ilina - Vrútky
 
 • Zr 1843 Šturec zo iliny do Zvolena,
 • Zr 1845 Streno zo iliny do Zvolena,
 • Zr 1847 Rozsutec zo iliny do Zvolena,
 • Ex221 Fatra z Prahy do Zvolena,
 • Zr 1851 Blatnica zo iliny do Zvolena,
 • Ex 223 Detvan z Prahy do Zvolena,
 • Zr 1853 Borišov zo iliny do Zvolena,
 • Os 7837 zo iliny do Kraovian,
 • Os 7843 zo iliny do Ruomberka,
 • Os 7855 zo iliny do Vrútok.
Podrobnosti o výluke sú uvedené TU!

 
alšie obmedzenia v elezninej doprave:
 
Výluka na trati 110 v úseku Bratislava hl. st. – Devínska Nová Ves
 
Z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu elezninej infraštruktúry medzi stanicami Bratislava hl. st. a Bratislava–Lama sa bude v období od 12. mája 2014 do 8. novembra 2014 kona výluka, ktoré sa dotkne viacerých vlakov.
 
Dotknuté osobné vlaky prichádzajúce do Bratislavy z Viedne (cez Marchegg), ktoré svoju jazdu ukonia v stanici Bratislava-Lama, resp. Devínska Nová Ves:
 
 • REX 2506 z Viedne Hbf. (6.25 h) – Bratislava-Lama (7:21 h),
 • REX 2514 z Viedne Hbf. (10.21 h) – Bratislava-Lama (11:21 h),
 • REX 2522 z Viedne Hbf. (14.21 h) – Bratislava-Lama (15:21 h),
 • REX 2524 z Viedne Hbf. (15.21 h) - Bratislava-Lama (16:21 h),
 • REX 2526 z Viedne Hbf. (16.21 h) - Devínska Nová Ves (17.14 h), kde je moný prestup do náhradnej vlakovej súpravy, ktorá pokrauje do cieovej stanice BA hl. st. (17.27 h).
Dotknuté osobné vlaky prichádzajúce do Bratislavy hl. st. zo stanice Kúty:
 
 • Os 2013 z Kútov (7.18 h) má skrátenú trasu, jazdu ukoní u v stanici Devínska Nová Ves (8.05 h),
 • Os 2027 z Kútov (14.38 h) môe prís do stanice Bratislava hl. st. (15:42 h) s meškaním asi 15 minút,
 • Os 2031 z Kútov (16.38 h) môe prís do stanice Bratislava hl. st. (17:42 h) s meškaním asi 15 minút.
Dotknuté osobné vlaky z Bratislavy do Viedne, ktoré budú v úseku Bratislava hl. st. – Bratislava-Lama, resp. Devínska Nová Ves odrieknuté, t.j. vlaky budú vychádza zo staníc Bratislava-Lama, resp. Devínska Nová Ves a alej do stanice Wien Hbf. pôjdu u poda platného cestovného poriadku:
 
 • REX 2541 z Bratislavy hl. st. (6.28 h) do Viedne Hbf. (7.41 h) bude vychádza zo stanice Devínska Nová Ves (6.41 h),
 • REX 2507 z Bratislavy hl. st. (7.43 h) do Viedne Hbf. (8.48 h) bude vychádza zo stanice Bratislava-Lama (7.49 h),
 • REX 2515 z Bratislavy hl. st. (11. 43 h) do Viedne Hbf. (12.48 h) bude vychádza zo stanice Bratislava-Lama (11.49 h),
 • REX 2523 z Bratislavy hl. st. (15.43 h) do Viedne Hbf. (12.48 h) bude vychádza zo stanice Bratislava-Lama (15.49 h),
 • REX 2525 z Bratislavy hl. st. (16.43 h) do Viedne Hbf. (17.48 h) bude vychádza zo stanice Bratislava-Lama (16.49 h),
 • REX 2527 z Bratislavy hl. st. 17.43 h do Viedne Hbf. (18.48 h) bude v pracovných doch vychádza zo stanice Bratislava-Lama (17.49 h).
Predpokladané meškania vlakov:
 
 • osobné vlaky kategórie REX zo stanice Wien Hbf. budú do Bratislavy hl. st. prichádza s meškaním asi 5 minút,
 • vlak EC 273 Bratislava hl. st. (príchod poda CP o 9:50 h) a vlak EC 277 (príchod poda CP o 13:50 h) budú do Bratislavy hl. st. prichádza s meškaním asi 7 minút,
 • vlak Os 2027 Bratislava hl. st. (príchod poda CP o 15:42 h) bude do Bratislavy hl. st. prichádza s meškaním asi 15 minút,
 • vlak Os 2031 Bratislava hl. st. (príchod poda CP o 17:42 h) bude do Bratislavy hl. st. prichádza s meškaním asi 15 minút.
Podrobnosti o výluke sú uvedené TU!

 
Výluka na trati 120 v stanici Trnava
 
Kvôli výluke v elezninej stanici Trnava od 16. júna 2014 do 12. decembra 2014 bude obmedzená elezniná doprava. Kvôli predpokladaným meškaniam vlakov budú akacie asy medzi prípojnými vlakmi v stanici Trnava nasledovné:
 
 • vlak Os 4551 v pracovné dni aká 5 minút na vlak Os 3000,
 • vlak R 601 v pracovné dni aká vlak Os 4552 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 4555 aká vlak Os 3005 len do pravidelného odchodu,
 • vlak R 721 aká vlak Os 4554 a vlak Os 3071 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3008 aká 5 minút na vlak Os 4556,
 • vlak Os 4557 v pracovné dni aká vlak R 603 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3012 aká 5 minút na vlak Os 4558,
 • vlak Os 4559 aká vlak R 605 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3016 aká 5 minút na vlak Os 4560,
 • vlak Os 3020 aká 5 minút na vlak Os 4564, v piatok len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 4565 v pracovné dni aká vlak R 609 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3022 aká 5 minút na vlak Os 4566,
 • vlak Os 4567 v pracovné dni aká vlak R 725 a vlak R 1505 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3024 aká vlak Os 4568 len do pravidelného odchodu, v sobotu a nedeu aká 5 minút,
 • vlak Os 3026 aká 5 minút na vlak Os 4570,
 • vlak Os 4571 v pracovné dni aká vlak R 701 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3028 aká vlak Os 4572 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 4573 aká vlak R 613, R 1613, R 1615 a REX 739 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3032 aká 5 minút na vlak Os 4574.
Podrobnosti o výluke sú uvedené TU!

 
Výluka na trati 130 v úseku Senec - Sládkoviovo
 
Na trati 130 Bratislava – Nové Zámky v úseku Senec – Sládkoviovo bude v mesiaci jún obmedzená osobná elezniná doprava z dôvodu rekonštrukcie elezniného mosta. Z uvedeného dôvodu budú viaceré vlaky meška cca 10÷25 minút.
 
Podrobnosti o výluke sú uvedené TU!
 
Výluka na trati 180 v úseku Košice - Kysak
 
Od 13. júna 2014 prebieha v elezninej stanici Košice výluka kvôli, ktorej je obmedzená elezniná doprava. Z tohto dôvodu došlo k zrušeniu viacerých osobných vlakov z Košíc do Prešova v úseku Košice – Kysak a opaným smerom. Cestujúci z Košíc do Kysaku a Prešova môu vyui vlaky idúce z Košíc do Popradu-Tatier a v Kysaku prestúpi. Cestujúci z Kysaku do Košíc môu vyui vlaky idúce zo stanice Poprad-Tatry. Z dôvodu výluky je v stanici Košice zrušený aj prípoj medzi vlakmi Os 8777 (16:24 h) a REX 965 (16:35 h).
 
Poas trvania výluky v období od 1. do 16.júla 2014 bude na trati 180/188
 
- v úseku Košice – Kysak a v opanom smere:
 
 • vlak Os 8776 (s odchodom z Košíc o 17:35 h) odrieknutý, cestujúci môu ako náhradu vyui vlak Os 7820 (s odchodom z Košíc o 17:27 h),
 • vlak Os 8777 (z Kysaku s odchodom o 16:07 h) odrieknutý, cestujúci môu ako náhradu vyui vlak Os 7819 (z Kysaku s odchodom o 16:16 h),
- v úseku Košice – Margecany bude vlak:
 
 • Os 7750 (z Košíc s odchodom o 16:40 h) odrieknutý v pracovné dni bez náhrady.
Podrobnosti o výluke sú uvedené TU!
 

Home