eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Gemersk expres do tunela nezaiel
Peter, 30.08.2014 (11646 pretan)

Klub historických koajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach vera, 29. augusta 2014, pre záujemcov v spolupráci alšími partnermi usporiadal mimoriadnu jazdu motorového vlaku z Košíc do Slavošoviec. Voný a krásny, slnený de prilákal do Slavošoviec vea návštevníkov. Ja som sa na jazdu nostalgického vlaku zašiel pozrie. Na trati Plešivec – Slavošovce je od 3. februára 2003 osobná doprava zastavená. Nákladná doprava je v súasnosti zameraná najmä na odvoz kalamitného dreva.

Cieovou stanicou historického motorového vlaku boli síce Slavošovce, ale mnohí cestujúci vlakom potom pokraovali u po vlastných k tunelu pod Homôlkou, aby si tento pre eleznicu postavený tunel prešli. Pri vstupe do tunela bol na slavošovskej strane pre výletníkov prichystaný aj sprievodný program a oberstvenie.
 
Slavošovskom tuneli, resp. o tuneli pod Homôlkou sú tu u uvedené lánky v rámci môjho putovania po nedostavaných Gemerských spojkách.
 
Ja som svoju aktivitu zameral viac na dokumentovanie jazdy tohto nostalgického motorového vlaku. Okrem samotnej jazdy z Košíc do Slavošoviec, Klub historických koajových vozidiel pripravil aj jednu kyvadlovú jazdu zo Slavošoviec do Štítnika a spä, ktorá bola urená predovšetkým pre miestnych. Monos previes sa motorovým vláikom vyuilo vea miestnych obyvateov. Ve ktovie kedy sa tu osobný vlak opä objaví...
 
Gemerský expres prechádza výhybou v Brzotíne na trati 160
Gemerský expres
 
Štítnik mesto - tra 166
Gemerský expres
 
Traový úsek Ochtiná - Rochovce
Gemerský expres
 
Slavošovce - akanie na nostalgický vlak
Gemerský expres
 
Gemerský expres prichádza do Slavošoviec
Gemerský expres
 
Slavošovce
Gemerský expres
 
Slavošovce
Gemerský expres
 
Slavošovce obec - výletníci smerujú k tunelu
Gemerský expres
  
Kyvadlová jazda Slavošovce - Štítnik a spä
 
Ochtiná
Gemerský expres
 
Roštár
(v pozadí vidno polom na juhovýchodnom chrbte Kohúta)
Gemerský expres
 
Štítnik
Gemerský expres
 
Motorový vlak prekonáva stúpanie pred zastávkou Rochovce
Gemerský expres
 
Rochovce
Gemerský expres
 
Vláik odchádza do Slavošoviec
Gemerský expres
 
Súprava nostalgického motorového vlaku v Slavošovciach
Gemerský expres
 
Stanica Slavošovce
Gemerský expres
 
Záverom sa chcem poakova organizátorom za peknú akciu. Viac fotografií je vo fotoalbume. © autor

Svisiace lnky:
Slavoovce ete ij (04.09.2014)
Magda sa vybrala do ttnika (20.09.2013)
Miestna eleznica Pleivec Slavoovce (12.11.2009)


Home