eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
De eleznice Humenn 2014
Noris, 09.09.2014 (6180 pretan)

V sobotu 6.9.2014 sa konala v rušovom depe Humenné akcia s názvom De eleznice. Depo bolo otvorené pre širokú verejnos. V depe bol pripravený program pre malých i vekých návštevníkov. Ja som sa na tejto akcií zúastnil a fotky si môete pozrie v tejto fotoreportái.

Sobotné ráno bolo pekné slnené. Najprv som na stanici v Humennom zdokumentoval aktuálnu situáciu. Na stanici bola odstavená lokomotíva 754.083 s menom Daniela. Na dopravu návštevníkov do depa bola pouitá nová moderná dieselová jednotka 861.006, ktorá kyvadlovo premávala na trase Humenné mesto – rušové depo Humenné.

Daniela odstavená na stanici v Humennom
Daniela odstavená na stanici v Humennom

861.006 na kyvadlovej jazde do RD Humenné
861.006 na kyvadlovej jazde do RD Humenné

Následne som sa presunul do depa, kde bola na programe rušoparáda. Postupne sa návštevníkom predstavili rušne elezninej spolonosti Slovensko, a.s. (ZSSK) a elezninej spolonosti Cargo Slovakia, a.s. (ZSSKC). Zástupcami rušov ZSSK boli 810.004, 813/913.021, 750.164 – Tomáško, 754.085 – Xénia, 757.002, 861.002 a 199.410 . Zástupcami rušov ZSSKC boli 752.046 a 742.376.

Motorový voze 810.004 s pôvodným Krišpínovým oznaením
Motorový voze 810.004 s pôvodným Krišpínovým oznaením

Motorová jednotka 813/913.021 sa predvádza na rušoparáde
Motorová jednotka 813/913.021 sa predvádza na rušoparáde

750.164 – Tomáško
750.164 – Tomáško

754.085 – Xénia
754.085 – Xénia

757.002 na rušoparáde
757.002 na rušoparáde

Motorová jednotka 861.003 sa zúastnila rušoparády nehybne
Motorová jednotka 861.003 sa zúastnila rušoparády nehybne

Akumulátorová lokomotíva 199.410 spolonosti ZSSK
Akumulátorová lokomotíva 199.410 spolonosti ZSSK

752.046 po oprave u s LEDkami
752.046 po úprave u s LEDkami

742.376 ZSSKC s úpravami pre posun v USSK
742.376 ZSSKC s úpravami pre posun v USSK

Po skonení rušoparády som sa venoval foteniu areálu depa, kee som v om bol po prvý krát. V areáli sa nachádzala vystavená elektrická jednotka 671/971.008 a osobný voze Ampeer spolonosti ZSSK. V areáli bol vystavený aj nákladný voze Habbillns patriaci spolonosti ZSSKC a taktie tu bola inštalovaná výstava Karpatské obzory. V budove miestneho depa boli vystavené modely lokomotív v mierke H0 a taktie staré, nie len lepenkové, cestovné lístky z okolia Humenného.

Elektrická jednotka 671/971.008 odstavená v depe
Elektrická jednotka 671/971.008 odstavená v depe

Nákladný voze Habbillns s kresliacimi demi vo vnútri
Nákladný voze Habbillns s kresliacimi demi vo vnútri

Výstava elezniných modelov v mierke H0
Výstava elezniných modelov v mierke H0

V areáli depa hrala popoludní ivá hudba a návštevníkom bolo k dispozícií 5D kino, oberstvenie i detský skákací hrad. Návštevníci mali taktie monos naliadnu do haly opráv, lakovne a iných prevádzkových budov depa.

Atmosféra v depe so ivou hudbou
Atmosféra v depe so ivou hudbou

Na záver patrí moja vaka organizátorom, ktorí spríjemnili mne ale aj ostatným návštevníkom víkendový slnený de. Všetky fotografie su uverejnené v pripojenej fotogalérií.

Fotografie a text © autor


Home