Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 02.08. 2021
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
V����luky 2014
Výluky na tratiach ŽSR s NAD
admin, 05.10.2014 (3081 prečítané)

Výluky na tratiach ŽSR s náhradnou autobusovou dopravou v týždni od 6.10.2014 do 12.10.2014.
               
Cestujete vlakom? Zistite si, či na Vašej trati nie sú výluky vlakovej dopravy.
                                  
V 41. týždni od pondelka 6. októbra do nedele 12. októbra 2014 budú tieto výluky s náhradnou autobusovou dopravou (NAD).

 
Trať
Úsek trate s výlukou
Dátum a čas výluky
116
Kúty – Trnava
Šaštín Stráže - Šajdíkove Humence
od utorka (7.10.) do štvrtku (9.10),
vždy od 7.50 do 14.40 h
120
Bratislava – Žilina
Ladce - Púchov - Žilina
Viď informáciu nižšie! 1)
121
Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce – Velká nad Veličkou ČD
Nové Mesto nad Váhom - Vaďovce
v sobotu (11.10.) a nedeľu (12.10.),
vždy od 7.30 do 15.25 h
127
Žilina – Čadca
 
Žilina - Čadca
Viď informáciu nižšie! 2)
130
Bratislava – Štúrovo – Szob MÁV
Palárikovo - Šurany
Viď informáciu nižšie! 3)
150
Nové Zámky – Zvolen
Levice - Nová Baňa
v pondelok (6.10.) až štvrtok (9.10.),
vždy od 20.15 do 01.50 h nasl. dňa
v sobotu (11.10.)
od 20.15 do 24.00 h
160
Zvolen – Košice; Lenartovce – Bánréve MÁV
Zvolen - Kriváň
od pondelka (6.10.) do stredy (8.10.),
vždy od 8.40 do 11.25 h
Fiľakovo - Blhovce
od pondelka (6.10.) do štvrtku (9.10.),
vždy od 8.40 do 11.10 h
v piatok (10.10.)
od 8.40 do 10.40 h
Zvolen - Stožok
vo štvrtok (9.10.) a piatok (10.10.),
vždy od 8.45 do 11.20 h
Veľká Ida - Haniska pri Košiciach
vo štvrtok (9.10.) a piatok (10.10.),
vždy od 10.30 do 13.30 h
170
Vrútky – Zvolen
Vlkanová - Banská Bystrica
v stredu (8.10.)
od 7.35 do 13.35 h 4)
172
Banská Bystrica – Červená Skala
Brezno - Gašparovo
od pondelka (6.10.) do piatku (10.10.),
vždy od 7.40 do 10.40 h
174
Brezno – Jesenské
Brezno – Pohronská Polhora
od pondelka (6.10.) do piatku (10.10.),
vždy od 7.40 do 10.40 h
181
Kraľovany – Trstená
Kraľovany - Dolný Kubín5)
v stredu (8.10.) a štvrtok (9.10.),
vždy od 8.50 do 17.40 h
183
Poprad-Tatry – Starý Smokovec – Štrbské Pleso
Starý Smokovec - Vyšné Hágy
od pondelka (6.10.) do štvrtku (9.10.),
vždy od 8.00 do 14.00 h
190
Košice – Michaľany – Čierna nad Tisou – Čop UZ; Kalša – Trebišov; Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely MÁV
Kalša - Trebišov 6)
v pondelok (6.10.) 
od 9.40 do 15.10 h
Zdroj: ŽSR    ZSSK    RegioJet
 
Autobusy NAD zastavujú spravidla v blízkosti železničných staníc a zastávok. Zoznam odchýlnych miest zastavení autobusov NAD nájdete TU! Autobusy NAD premávajú podľa platného cestovného poriadku ŽSR.
 
1) Výluky na trati 120 v úseku Púchov - Považská Bystrica – Bytča – Žilina a na trati 125 v úseku Púchov – Lúky pod Makytou
 
Z dôvodu výluky v železničných staniciach Púchov, Bytča a na úseku trate Púchov – Považská Bystrica, Považská Teplá – Dolný Hričov a Púchov - Lúky pod Makytou dôjde k obmedzeniu osobnej dopravy.
 
Počas výlukových prác trvajúcich do 25. októbra 2014 budú autobusmi NAD nahradené vlaky:
 
Podrobnosti o výluke sú zverejnené TU!
 
2) Trať 127: Podrobnosti o výluke sú zverejnené TU!
 
3) Trať 130: Kvôli rekonštrukcii trate medzi stanicami Palárikovo a Šurany budú období od 4. do 15. októbra 2014 vlaky R 810, 811, 812, 813, 830, 832, 833 a 835 vedené odklonom cez železničnú stanicu Nové Zámky. Z tohto dôvodu budú uvedené vlaky meškať asi 25 minút. Meškať (od 2 do 16 minút) budú aj vlaky Os 5726, 5005, 5007, 5730, 5731, 5015, 5880, 5009, 5806 a 5036.
 
Podrobnosti o výluke sú zverejnené TU!
 
4) Trať 170: Vlak Ex 222 Detvan bude nahradený autobusmi NAD v úseku Zvolen - Banská Bystrica.
 
5) Trať 181: Autobusmi NAD bude nahradený vlak Os 7914 v úseku Dolný Kubín – Párnica a vlak Os 7915 v úseku Párnica – Dolný Kubín.
 
6) Trať 190: Kvôli rekonštrukcii trate medzi výhybňou Slivník a stanicou Trebišov budú odklonom cez železničnú stanicu Michaľany vedené vlaky REX 901, 903, 906, 908 a 910. Z tohto dôvodu budú uvedené vlaky meškať asi 20 minút.
 
Podrobnosti o výluke sú zverejnené TU!

Ďalšie obmedzenia v železničnej doprave:
 
Výluky na trati 110 v úseku Bratislava hl. st. – Devínska Nová Ves
 
Z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu železničnej infraštruktúry medzi stanicami Bratislava hl. st. a Bratislava–Lamač sa bude v období od 12. mája 2014 do 8. novembra 2014 konať výluka, ktoré sa dotkne viacerých vlakov.
 
Dotknuté osobné vlaky prichádzajúce do Bratislavy z Viedne (cez Marchegg), ktoré svoju jazdu ukončia v stanici Bratislava-Lamač, resp. Devínska Nová Ves:
 
 • REX 2506 z Viedne Hbf. (6.25 h) – Bratislava-Lamač (7:21 h),
 • REX 2514 z Viedne Hbf. (10.21 h) – Bratislava-Lamač (11:21 h),
 • REX 2522 z Viedne Hbf. (14.21 h) – Bratislava-Lamač (15:21 h),
 • REX 2524 z Viedne Hbf. (15.21 h) - Bratislava-Lamač (16:21 h),
 • REX 2526 z Viedne Hbf. (16.21 h) - Devínska Nová Ves (17.14 h), kde je možný prestup do náhradnej vlakovej súpravy, ktorá pokračuje do cieľovej stanice BA hl. st. (17.27 h).
Dotknuté osobné vlaky prichádzajúce do Bratislavy hl. st. zo stanice Kúty:
 
 • Os 2013 z Kútov (7.18 h) má skrátenú trasu, jazdu ukončí už v stanici Devínska Nová Ves (8.05 h),
 • Os 2027 z Kútov (14.38 h) môže prísť do stanice Bratislava hl. st. (15:42 h) s meškaním asi 15 minút,
 • Os 2031 z Kútov (16.38 h) môže prísť do stanice Bratislava hl. st. (17:42 h) s meškaním asi 15 minút.
Dotknuté osobné vlaky z Bratislavy do Viedne, ktoré budú v úseku Bratislava hl. st. – Bratislava-Lamač, resp. Devínska Nová Ves odrieknuté, t.j. vlaky budú vychádzať zo staníc Bratislava-Lamač, resp. Devínska Nová Ves a ďalej do stanice Wien Hbf. pôjdu už podľa platného cestovného poriadku:
 
 • REX 2541 z Bratislavy hl. st. (6.28 h) do Viedne Hbf. (7.41 h) bude vychádzať zo stanice Devínska Nová Ves (6.41 h),
 • REX 2507 z Bratislavy hl. st. (7.43 h) do Viedne Hbf. (8.48 h) bude vychádzať zo stanice Bratislava-Lamač (7.49 h),
 • REX 2515 z Bratislavy hl. st. (11. 43 h) do Viedne Hbf. (12.48 h) bude vychádzať zo stanice Bratislava-Lamač (11.49 h),
 • REX 2523 z Bratislavy hl. st. (15.43 h) do Viedne Hbf. (12.48 h) bude vychádzať zo stanice Bratislava-Lamač (15.49 h),
 • REX 2525 z Bratislavy hl. st. (16.43 h) do Viedne Hbf. (17.48 h) bude vychádzať zo stanice Bratislava-Lamač (16.49 h),
 • REX 2527 z Bratislavy hl. st. 17.43 h do Viedne Hbf. (18.48 h) bude v pracovných dňoch vychádzať zo stanice Bratislava-Lamač (17.49 h).
Predpokladané meškania vlakov:
 
 • osobné vlaky kategórie REX zo stanice Wien Hbf. budú do Bratislavy hl. st. prichádzať s meškaním asi 5 minút,
 • vlak EC 273 Bratislava hl. st. (príchod podľa CP o 9:50 h) a vlak EC 277 (príchod podľa CP o 13:50 h) budú do Bratislavy hl. st. prichádzať s meškaním asi 7 minút,
 • vlak Os 2027 Bratislava hl. st. (príchod podľa CP o 15:42 h) bude do Bratislavy hl. st. prichádzať s meškaním asi 15 minút,
 • vlak Os 2031 Bratislava hl. st. (príchod podľa CP o 17:42 h) bude do Bratislavy hl. st. prichádzať s meškaním asi 15 minút.
Podrobnosti o výluke sú uvedené TU!

Výluky na trati 120 v stanici Trnava
 
Kvôli výluke v železničnej stanici Trnava od 16. júna 2014 do 12. decembra 2014 bude obmedzená železničná doprava. Kvôli predpokladaným meškaniam vlakov budú čakacie časy medzi prípojnými vlakmi v stanici Trnava nasledovné:
 
 • vlak Os 4551 v pracovné dni čaká 5 minút na vlak Os 3000,
 • vlak R 601 v pracovné dni čaká vlak Os 4552 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 4555 čaká vlak Os 3005 len do pravidelného odchodu,
 • vlak R 721 čaká vlak Os 4554 a vlak Os 3071 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3008 čaká 5 minút na vlak Os 4556,
 • vlak Os 4557 v pracovné dni čaká vlak R 603 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3012 čaká 5 minút na vlak Os 4558,
 • vlak Os 4559 čaká vlak R 605 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3016 čaká 5 minút na vlak Os 4560,
 • vlak Os 3020 čaká 5 minút na vlak Os 4564, v piatok len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 4565 v pracovné dni čaká vlak R 609 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3022 čaká 5 minút na vlak Os 4566,
 • vlak Os 4567 v pracovné dni čaká vlak R 725 a vlak R 1505 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3024 čaká vlak Os 4568 len do pravidelného odchodu, v sobotu a nedeľu čaká 5 minút,
 • vlak Os 3026 čaká 5 minút na vlak Os 4570,
 • vlak Os 4571 v pracovné dni čaká vlak R 701 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3028 čaká vlak Os 4572 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 4573 čaká vlak R 613, R 1613, R 1615 a REX 739 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3032 čaká 5 minút na vlak Os 4574.
Podrobnosti o výluke sú uvedené TU!
 

Home