eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
V������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������luky 2014
Vluky na tratiach SR s NAD
admin, 12.10.2014 (4836 pretan)

Výluky na tratiach SR s náhradnou autobusovou dopravou v týdni od 13.10.2014 do 19.10.2014.
               
Cestujete vlakom? Zistite si, i na Vašej trati nie sú výluky vlakovej dopravy.
                                  
V 42. týdni od pondelka 13. októbra do nedele 19. októbra 2014 budú tieto výluky s náhradnou autobusovou dopravou (NAD).

 
Tra
Úsek trate s výlukou
Dátum a as výluky
116
Kúty – Trnava
Šajdíkove Humence - Senica
v pondelok (13.10.)
od 8.00 do 13.50 h
120
Bratislava – ilina
Ladce - Púchov - ilina
Vi informáciu nišie! 1)
121
Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce – Velká nad Velikou D
Nové Mesto nad Váhom - Vaovce
od pondelka (13.10.) do stredy (15.10.),
vdy od 7.30 do 15.25 h
v piatok (17.10.)
od 8.50 do 12.50 h
127
ilina – adca
 
ilina - adca
Vi informáciu nišie! 2)
129
adca – Skalité – Zwardo (PKP)
adca - Skalité
v sobotu (18.10.) a nedeu (19.10.),
vdy od 7.30 do 15.30 h
130
Bratislava – Štúrovo – Szob MÁV
Palárikovo - Šurany
Vi informáciu nišie! 3)
150
Nové Zámky – Zvolen
Levice - Nová Baa
v pondelok (13.10.) a štvrtok (16.10.),
vdy od 20.15 do 01.50 h nasl. da
v nedeu (19.10)
od 20.15 do 24.00 h
Podhájska - Beša
Nepretritá výluka! 4)
v sobotu (18.10.) a nedeu (19.10.)
160
Zvolen – Košice; Lenartovce – Bánréve MÁV
eejovce - Veká Ida
od utorka (14.10.) do piatku (17.10.),
vdy od 10.30 do 13.35 h
172
Banská Bystrica – ervená Skala
Brezno - Gašparovo
od pondelka (13.10.) do piatku (17.10.),
vdy od 7.40 do 10.40 h
174
Brezno – Jesenské
Brezno – Pohronská Polhora
od pondelka (13.10.) do piatku (17.10.),
vdy od 7.40 do 10.40 h
Rimavská Sobota - Jesenské
od pondelka (13.10.) do piatku (17.10.),
vdy od 7.45 do 12.10 h
181
Kraovany – Trstená
Kraovany - Dolný Kubín5)
v stredu (15.10.) a štvrtok (16.10.),
vdy od 8.50 do 17.40 h
183
Poprad-Tatry – Starý Smokovec – Štrbské Pleso
Starý Smokovec - Vyšné Hágy
od pondelka (13.10.) do štvrtku (16.10.),
vdy od 8.00 do 14.00 h
191
Michaany – Medzilaborce mesto – Lupków PKP
Radva nad Laborcom - Medzilaborce
od utorka (14.10.) do štvrtku (16.10.),
vdy od 7.50 do 12.10 h
196
Humenné – Stakín
Humenné - Kamenica nad Cirochou
v stredu (15.10.)
od 8.30 do 12.30 h
Zdroj: SR   ZSSK    RegioJet
 
Autobusy NAD zastavujú spravidla v blízkosti elezniných staníc a zastávok. Zoznam odchýlnych miest zastavení autobusov NAD nájdete TU! Autobusy NAD premávajú poda platného cestovného poriadku SR.
 
1) Výluky na trati 120 v úseku Púchov - Povaská Bystrica – Byta – ilina a na trati 125 v úseku Púchov – Lúky pod Makytou
 
Z dôvodu výluky v elezniných staniciach Púchov, Byta a na úseku trate Púchov – Povaská Bystrica, Povaská Teplá – Dolný Hriov a Púchov - Lúky pod Makytou dôjde k obmedzeniu osobnej dopravy.
 
Poas výlukových prác trvajúcich do 25. októbra 2014 budú autobusmi NAD nahradené vlaky:
 
Podrobnosti o výluke sú zverejnené TU! 

2) Tra 127: Podrobnosti o výluke sú zverejnené TU!

3) Tra 130: Kvôli rekonštrukcii trate medzi stanicami Palárikovo a Šurany budú období od 4. do 15. októbra 2014 vlaky R 810, 811, 812, 813, 830, 832, 833 a 835 vedené odklonom cez elezninú stanicu Nové Zámky. Z tohto dôvodu budú uvedené vlaky meška asi 25 minút. Meška (od 2 do 16 minút) budú aj vlaky Os 5726, 5005, 5007, 5730, 5731, 5015, 5880, 5009, 5806 a 5036.
 
Podrobnosti o výluke sú zverejnené TU!

4) Tra 150: Nepretritá výluka sa zaína v sobotu 18. októbra 2014 o 7.35 h. Jej ukonenie je plánované v nedeu 19. októbra 2014 o 17.20 h. 

5) Tra 181: Autobusmi NAD bude nahradený vlak Os 7914 v úseku Dolný Kubín – Párnica a vlak Os 7915 v úseku Párnica – Dolný Kubín.  

alšie obmedzenia v elezninej doprave:
 
Výluky na trati 110 v úseku Bratislava hl. st. – Devínska Nová Ves
 
Z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu elezninej infraštruktúry medzi stanicami Bratislava hl. st. a Bratislava–Lama sa bude v období od 12. mája 2014 do 8. novembra 2014 kona výluka, ktoré sa dotkne viacerých vlakov.
 
Dotknuté osobné vlaky prichádzajúce do Bratislavy z Viedne (cez Marchegg), ktoré svoju jazdu ukonia v stanici Bratislava-Lama, resp. Devínska Nová Ves:
 
 • REX 2506 z Viedne Hbf. (6.25 h) – Bratislava-Lama (7:21 h),
 • REX 2514 z Viedne Hbf. (10.21 h) – Bratislava-Lama (11:21 h),
 • REX 2522 z Viedne Hbf. (14.21 h) – Bratislava-Lama (15:21 h),
 • REX 2524 z Viedne Hbf. (15.21 h) - Bratislava-Lama (16:21 h),
 • REX 2526 z Viedne Hbf. (16.21 h) - Devínska Nová Ves (17.14 h), kde je moný prestup do náhradnej vlakovej súpravy, ktorá pokrauje do cieovej stanice BA hl. st. (17.27 h).
Dotknuté osobné vlaky prichádzajúce do Bratislavy hl. st. zo stanice Kúty:
 
 • Os 2013 z Kútov (7.18 h) má skrátenú trasu, jazdu ukoní u v stanici Devínska Nová Ves (8.05 h),
 • Os 2027 z Kútov (14.38 h) môe prís do stanice Bratislava hl. st. (15:42 h) s meškaním asi 15 minút,
 • Os 2031 z Kútov (16.38 h) môe prís do stanice Bratislava hl. st. (17:42 h) s meškaním asi 15 minút.
Dotknuté osobné vlaky z Bratislavy do Viedne, ktoré budú v úseku Bratislava hl. st. – Bratislava-Lama, resp. Devínska Nová Ves odrieknuté, t.j. vlaky budú vychádza zo staníc Bratislava-Lama, resp. Devínska Nová Ves a alej do stanice Wien Hbf. pôjdu u poda platného cestovného poriadku:
 
 • REX 2541 z Bratislavy hl. st. (6.28 h) do Viedne Hbf. (7.41 h) bude vychádza zo stanice Devínska Nová Ves (6.41 h),
 • REX 2507 z Bratislavy hl. st. (7.43 h) do Viedne Hbf. (8.48 h) bude vychádza zo stanice Bratislava-Lama (7.49 h),
 • REX 2515 z Bratislavy hl. st. (11. 43 h) do Viedne Hbf. (12.48 h) bude vychádza zo stanice Bratislava-Lama (11.49 h),
 • REX 2523 z Bratislavy hl. st. (15.43 h) do Viedne Hbf. (12.48 h) bude vychádza zo stanice Bratislava-Lama (15.49 h),
 • REX 2525 z Bratislavy hl. st. (16.43 h) do Viedne Hbf. (17.48 h) bude vychádza zo stanice Bratislava-Lama (16.49 h),
 • REX 2527 z Bratislavy hl. st. 17.43 h do Viedne Hbf. (18.48 h) bude v pracovných doch vychádza zo stanice Bratislava-Lama (17.49 h).
Predpokladané meškania vlakov:
 
 • osobné vlaky kategórie REX zo stanice Wien Hbf. budú do Bratislavy hl. st. prichádza s meškaním asi 5 minút,
 • vlak EC 273 Bratislava hl. st. (príchod poda CP o 9:50 h) a vlak EC 277 (príchod poda CP o 13:50 h) budú do Bratislavy hl. st. prichádza s meškaním asi 7 minút,
 • vlak Os 2027 Bratislava hl. st. (príchod poda CP o 15:42 h) bude do Bratislavy hl. st. prichádza s meškaním asi 15 minút,
 • vlak Os 2031 Bratislava hl. st. (príchod poda CP o 17:42 h) bude do Bratislavy hl. st. prichádza s meškaním asi 15 minút.
Podrobnosti o výluke sú uvedené TU 

Výluky na trati 120 v stanici Trnava
 
Kvôli výluke v elezninej stanici Trnava od 16. júna 2014 do 12. decembra 2014 bude obmedzená elezniná doprava. Kvôli predpokladaným meškaniam vlakov budú akacie asy medzi prípojnými vlakmi v stanici Trnava nasledovné:
 
 • vlak Os 4551 v pracovné dni aká 5 minút na vlak Os 3000,
 • vlak R 601 v pracovné dni aká vlak Os 4552 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 4555 aká vlak Os 3005 len do pravidelného odchodu,
 • vlak R 721 aká vlak Os 4554 a vlak Os 3071 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3008 aká 5 minút na vlak Os 4556,
 • vlak Os 4557 v pracovné dni aká vlak R 603 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3012 aká 5 minút na vlak Os 4558,
 • vlak Os 4559 aká vlak R 605 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3016 aká 5 minút na vlak Os 4560,
 • vlak Os 3020 aká 5 minút na vlak Os 4564, v piatok len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 4565 v pracovné dni aká vlak R 609 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3022 aká 5 minút na vlak Os 4566,
 • vlak Os 4567 v pracovné dni aká vlak R 725 a vlak R 1505 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3024 aká vlak Os 4568 len do pravidelného odchodu, v sobotu a nedeu aká 5 minút,
 • vlak Os 3026 aká 5 minút na vlak Os 4570,
 • vlak Os 4571 v pracovné dni aká vlak R 701 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3028 aká vlak Os 4572 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 4573 aká vlak R 613, R 1613, R 1615 a REX 739 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3032 aká 5 minút na vlak Os 4574.
Podrobnosti o výluke sú uvedené TU!
 

 


Home