eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.10. 2021
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
V������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������luky 2014
Vluky na tratiach SR s NAD
admin, 19.10.2014 (3117 pretan)

Výluky na tratiach SR s náhradnou autobusovou dopravou v týdni od 20.10.2014 do 26.10.2014.
               
Cestujete vlakom? Zistite si, i na Vašej trati nie sú výluky vlakovej dopravy.
                                  
V 43. týdni od pondelka 20. októbra do nedele 26. októbra 2014 budú tieto výluky s náhradnou autobusovou dopravou (NAD).

 
Tra
Úsek trate s výlukou
Dátum a as výluky
116
Kúty – Trnava
Šelpice - Trnava
v pondelok (20.10.) a utorok (21.10.),
vdy od 9.20 do 14.00 h
120
Bratislava – ilina
Ladce - Púchov - ilina
Vi informáciu nišie! 1)
121
Nové Mesto nad Váhom – Vrbovce – Velká nad Velikou D
Stará Turá - Myjava
v pondelok (20.10.) a utorok (21.10.),
vdy od 8.30 do 12.40 h
127
ilina – adca
ilina - adca
Vi informáciu x)
129
adca – Skalité – Zwardo (PKP)
adca - Skalité
od pondelka (20.10.) do štvrtku (23.10.),
vdy od 7.30 do 15.30 h y)
135
Nové Zámky – Komárno – Komárom MÁV
Nové Zámky - Baj
v sobotu (25.10.)
od 8.20 do 13.50 h
Hurbanovo - Komárno
v nedeu (26.10.)
od 8.00 do 13.40 h
137
Bratislava-Petralka – Kittsee ÖBB
Bratislava-Petralka - Kittsee ÖBB
v sobotu (25.10.) a nedeu (26.10.),
od 7.15 do 13.50 h z)
141
Leopoldov - Kozárovce
Rišovce - Alekšince
v utorok (21.10.) a stredu (22.10.), 
vdy od 8.20 do 13.40 h 2a)
Hlohovec - Rišovce
vo štvrtok (23.10.) 
od 8.30 do 13.50 h 2b)
150
Nové Zámky – Zvolen
Levice - Nová Baa
v pondelok (20.10.) a štvrtok (23.10.),
vdy od 20.15 do 01.50 h nasl. da
173
ervená Skala – Margecany
Gelnica - Margecany
v pondelok (20.10.) a utorok (21.10.),
vdy od 8.00 do 12.50 h
Prakovce - Gelnica
v stredu (22.10.) a štvrtok (23.10.),
vdy od 8.00 do 12.40 h
174
Brezno – Jesenské
Rimavská Sobota - Jesenské
od pondelka (20.10.) do piatku (24.10.),
vdy od 7.45 do 12.10 h
180
ilina – Košice
Varín - Vrútky
vo štvrtok (23.10.)
Vi informáciu  zz)
183
Poprad-Tatry – Starý Smokovec – Štrbské Pleso
Poprad-Tatry - Starý Smokovec
v pondelok (23.10.)
od 8.20 do 13.20 h
184
Starý Smokovec – Tatranská Lomnica
Starý Smokovec - Tatranská Lomnica
od pondelka (20.10.) do stredy (22.10.), vdy od 8.00 do 14.00 h
185
Poprad Tatry – Plave; Studený Potok – Tatranská Lomnica
Studený Potok - Kemarok
v pondelok (20.10.)
od 7.15 do 11.40 h
193
Prešov – Humenné
Hanušovce nad Topou - ierne nad Topou
v utorok (21.10.)
od 9.10 do 14.10 h
Nemcovce - Hanušovce nad Topou
v stredu (22.10.) a štvrtok (23.10.),
vdy od 9.00 do 14.10 h
Zdroj: SR    ZSSK    RegioJet
 
Autobusy NAD zastavujú spravidla v blízkosti elezniných staníc a zastávok. Zoznam odchýlnych miest zastavení autobusov NAD nájdete TU! Autobusy NAD premávajú poda platného cestovného poriadku SR.
 
1) Výluky na trati 120 v úseku Púchov - Povaská Bystrica – Byta – ilina a na trati 125 v úseku Púchov – Lúky pod Makytou
 
Z dôvodu výluky v elezniných staniciach Púchov, Byta a na úseku trate Púchov – Povaská Bystrica, Povaská Teplá – Dolný Hriov a Púchov - Lúky pod Makytou dôjde k obmedzeniu osobnej dopravy.
 
Poas výlukových prác trvajúcich do 25. októbra 2014 budú autobusmi NAD nahradené vlaky:
 
Podrobnosti o výluke sú zverejnené TU!
 
2) Tra 141:
 
2a) Vlaky R 722 Vtánik (Alekšince odchod cca 9.50 h), R 723 Vtánik (Leopoldov odchod 11.53 h) budú nahradené autobusmi NAD v úseku Alekšince - Leopoldov a spä.
2b) Vlaky R 722 Vtánik (Rišovce odchod cca 9.53 h), R 723 Vtánik (Leopoldov odchod 11.53 h) budú nahradené NAD v úseku Rišovce - Leopoldov a spä.

alšie obmedzenia v elezninej doprave:
 
Výluky na trati 110 v úseku Bratislava hl. st. – Devínska Nová Ves
 
Z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu elezninej infraštruktúry medzi stanicami Bratislava hl. st. a Bratislava–Lama sa bude v období od 12. mája 2014 do 8. novembra 2014 kona výluka, ktoré sa dotkne viacerých vlakov.
 
Dotknuté osobné vlaky prichádzajúce do Bratislavy z Viedne (cez Marchegg), ktoré svoju jazdu ukonia v stanici Bratislava-Lama, resp. Devínska Nová Ves:
 
 • REX 2506 z Viedne Hbf. (6.25 h) – Bratislava-Lama (7:21 h),
 • REX 2514 z Viedne Hbf. (10.21 h) – Bratislava-Lama (11:21 h),
 • REX 2522 z Viedne Hbf. (14.21 h) – Bratislava-Lama (15:21 h),
 • REX 2524 z Viedne Hbf. (15.21 h) - Bratislava-Lama (16:21 h),
 • REX 2526 z Viedne Hbf. (16.21 h) - Devínska Nová Ves (17.14 h), kde je moný prestup do náhradnej vlakovej súpravy, ktorá pokrauje do cieovej stanice BA hl. st. (17.27 h).
Dotknuté osobné vlaky prichádzajúce do Bratislavy hl. st. zo stanice Kúty:
 
 • Os 2013 z Kútov (7.18 h) má skrátenú trasu, jazdu ukoní u v stanici Devínska Nová Ves (8.05 h),
 • Os 2027 z Kútov (14.38 h) môe prís do stanice Bratislava hl. st. (15:42 h) s meškaním asi 15 minút,
 • Os 2031 z Kútov (16.38 h) môe prís do stanice Bratislava hl. st. (17:42 h) s meškaním asi 15 minút.
Dotknuté osobné vlaky z Bratislavy do Viedne, ktoré budú v úseku Bratislava hl. st. – Bratislava-Lama, resp. Devínska Nová Ves odrieknuté, t.j. vlaky budú vychádza zo staníc Bratislava-Lama, resp. Devínska Nová Ves a alej do stanice Wien Hbf. pôjdu u poda platného cestovného poriadku:
 
 • REX 2541 z Bratislavy hl. st. (6.28 h) do Viedne Hbf. (7.41 h) bude vychádza zo stanice Devínska Nová Ves (6.41 h),
 • REX 2507 z Bratislavy hl. st. (7.43 h) do Viedne Hbf. (8.48 h) bude vychádza zo stanice Bratislava-Lama (7.49 h),
 • REX 2515 z Bratislavy hl. st. (11. 43 h) do Viedne Hbf. (12.48 h) bude vychádza zo stanice Bratislava-Lama (11.49 h),
 • REX 2523 z Bratislavy hl. st. (15.43 h) do Viedne Hbf. (12.48 h) bude vychádza zo stanice Bratislava-Lama (15.49 h),
 • REX 2525 z Bratislavy hl. st. (16.43 h) do Viedne Hbf. (17.48 h) bude vychádza zo stanice Bratislava-Lama (16.49 h),
 • REX 2527 z Bratislavy hl. st. 17.43 h do Viedne Hbf. (18.48 h) bude v pracovných doch vychádza zo stanice Bratislava-Lama (17.49 h).
Predpokladané meškania vlakov:
 
 • osobné vlaky kategórie REX zo stanice Wien Hbf. budú do Bratislavy hl. st. prichádza s meškaním asi 5 minút,
 • vlak EC 273 Bratislava hl. st. (príchod poda CP o 9:50 h) a vlak EC 277 (príchod poda CP o 13:50 h) budú do Bratislavy hl. st. prichádza s meškaním asi 7 minút,
 • vlak Os 2027 Bratislava hl. st. (príchod poda CP o 15:42 h) bude do Bratislavy hl. st. prichádza s meškaním asi 15 minút,
 • vlak Os 2031 Bratislava hl. st. (príchod poda CP o 17:42 h) bude do Bratislavy hl. st. prichádza s meškaním asi 15 minút.
Podrobnosti o výluke sú uvedené TU!
 
Výluky na trati 120 v stanici Trnava
 
Kvôli výluke v elezninej stanici Trnava od 16. júna 2014 do 12. decembra 2014 bude obmedzená elezniná doprava. Kvôli predpokladaným meškaniam vlakov budú akacie asy medzi prípojnými vlakmi v stanici Trnava nasledovné:
 
 • vlak Os 4551 v pracovné dni aká 5 minút na vlak Os 3000,
 • vlak R 601 v pracovné dni aká vlak Os 4552 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 4555 aká vlak Os 3005 len do pravidelného odchodu,
 • vlak R 721 aká vlak Os 4554 a vlak Os 3071 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3008 aká 5 minút na vlak Os 4556,
 • vlak Os 4557 v pracovné dni aká vlak R 603 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3012 aká 5 minút na vlak Os 4558,
 • vlak Os 4559 aká vlak R 605 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3016 aká 5 minút na vlak Os 4560,
 • vlak Os 3020 aká 5 minút na vlak Os 4564, v piatok len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 4565 v pracovné dni aká vlak R 609 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3022 aká 5 minút na vlak Os 4566,
 • vlak Os 4567 v pracovné dni aká vlak R 725 a vlak R 1505 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3024 aká vlak Os 4568 len do pravidelného odchodu, v sobotu a nedeu aká 5 minút,
 • vlak Os 3026 aká 5 minút na vlak Os 4570,
 • vlak Os 4571 v pracovné dni aká vlak R 701 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3028 aká vlak Os 4572 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 4573 aká vlak R 613, R 1613, R 1615 a REX 739 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3032 aká 5 minút na vlak Os 4574.
Podrobnosti o výluke sú uvedené TU!

Home