eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 05.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
V������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������luky 2014
Vluky na tratiach SR s NAD
admin, 17.11.2014 (4372 pretan)

Výluky na tratiach SR s náhradnou autobusovou dopravou v týdni od 17.11.2014 do 23.11.2014.
               
Cestujete vlakom? Zistite si, i na Vašej trati nie sú výluky vlakovej dopravy.
                                  
V 47. týdni od pondelka 17. novembra do nedele 23. novembra 2014 budú tieto výluky s náhradnou autobusovou dopravou (NAD).

 
Tra
Úsek trate s výlukou
Dátum a as výluky
120
Bratislava – ilina
Ladce - Púchov - ilina
Vi informácie TU!
129
adca – Skalité – Zwardo (PKP)
adca - Skalité
Nepretritá výluka! Informácie TU!
od štvrtku (20.11.) do soboty (29.11.)
141
Leopoldov – Kozárovce
Leopoldov - Hlohovec
vo štvrtok (20.11.)
od 8.50 do 13.55 h
160
Zvolen – Košice; Lenartovce – Bánréve MÁV
Hajnáka - Blhovce
v utorok (18.11.) a stredu (19.11.),
vdy od 8.40 do 11.20 h
a od 12.40 do 15.10 h
Fiakovo - Hajnáka
vo štvrtok (20.11.) a piatok (21.11.),
vdy od 8.30 do 11.25 h
174
Brezno – Jesenské
Tisovec - Hnúša
od utorka (18.11.) do štvrtku (21.11.),
vdy od 8.10 do 11.55 h
185
Poprad Tatry – Plave; Studený Potok – Tatranská Lomnica
Spišská Belá - Podolínec
vo štvrtok (20.11.) a piatok (21.11.),
vdy od 7.00 do 12.00 h
188
Košice – Plave ir - Muszyna PKP
Prešov - Veký Šariš
v utorok (18.11.)
od 8.00 do 13.00 h
Veký Šariš - Sabinov
v stredu (19.11.)
od 8.00 do 13.00 h
191
Michaany – Medzilaborce mesto – Lupków PKP
Michalovce - Stráske
v utorok (18.11.)
od 8.30 do 13.30 h
Bánovce nad Ondavou - Michalovce
v stredu (19.11.)
od 8.20 do 13.40 h
Úpor - Trebišov
vo štvrtok (20.11.)
od 7.30 do 12.00 h
Michaany - Úpor
v piatok (21.11.)
od 7.20 do 12.20 h
193
Prešov – Humenné
 
ierne nad Topou - Vranov nad Topou
vo štvrtok (20.11.)
od 9.00 do 14.00 h
Zdroj: SR    ZSSK    RegioJet
 
Autobusy NAD zastavujú spravidla v blízkosti elezniných staníc a zastávok. Zoznam odchýlnych miest zastavení autobusov NAD nájdete TU! Autobusy NAD premávajú poda platného cestovného poriadku SR. 
 

 
alšie obmedzenia v elezninej doprave:
 
Výluky na trati 120 v stanici Trnava
 
Kvôli výluke v elezninej stanici Trnava od 16. júna 2014 do 12. decembra 2014 bude obmedzená elezniná doprava. Kvôli predpokladaným meškaniam vlakov budú akacie asy medzi prípojnými vlakmi v stanici Trnava nasledovné:
 
 • vlak Os 4551 v pracovné dni aká 5 minút na vlak Os 3000,
 • vlak R 601 v pracovné dni aká vlak Os 4552 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 4555 aká vlak Os 3005 len do pravidelného odchodu,
 • vlak R 721 aká vlak Os 4554 a vlak Os 3071 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3008 aká 5 minút na vlak Os 4556,
 • vlak Os 4557 v pracovné dni aká vlak R 603 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3012 aká 5 minút na vlak Os 4558,
 • vlak Os 4559 aká vlak R 605 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3016 aká 5 minút na vlak Os 4560,
 • vlak Os 3020 aká 5 minút na vlak Os 4564, v piatok len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 4565 v pracovné dni aká vlak R 609 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3022 aká 5 minút na vlak Os 4566,
 • vlak Os 4567 v pracovné dni aká vlak R 725 a vlak R 1505 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3024 aká vlak Os 4568 len do pravidelného odchodu, v sobotu a nedeu aká 5 minút,
 • vlak Os 3026 aká 5 minút na vlak Os 4570,
 • vlak Os 4571 v pracovné dni aká vlak R 701 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3028 aká vlak Os 4572 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 4573 aká vlak R 613, R 1613, R 1615 a REX 739 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3032 aká 5 minút na vlak Os 4574.
Podrobnosti o výluke sú uvedené TU!
 
Kvôli výluke v elezninej stanici Trnava bude od 10. novembra 2014 do 1. marca 2015 vlakov zmenený akací as medzi prípojnými vlakmi v stanici Trnava nasledovne:
 
 • vlak Os 3070 v smere do Bratislavy s odchodom o 5.42 h bude aka 5 minút na vlak R 614Os 4550.
Podrobnosti o výluke sú uvedené TU!

Výluky na trati 130 medzi stanicami Palárikovo a Šurany
 
Z dôvodu rekonštrukcie trate medzi stanicami Palárikovo a Šurany budú v doch od 15. do 25. novembra 2014 v ase od 8.00 do 16.40 h vedené odklonom cez elezninú stanicu Nové Zámky tieto vlaky:
 
 • R 830 Tajov, R 811 Gemeran, R 810 Gemeran, R 833 Tekov, R 832 Tekov, R 813 Sitno, R 812 Sitno a R 835 Urpín.
Z uvedeného dôvodu budú tieto vlaky meška do 25 minút. Meška budú aj alšie osobné vlaky uvedené vo výveske ZSSK.
 
Podrobnosti o výluke sú uvedené TU!
 

Home