eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.10. 2021
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
V������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������luky 2014
Vluky na tratiach SR s NAD
admin, 23.11.2014 (3475 pretan)

Výluky na tratiach SR s náhradnou autobusovou dopravou v týdni od 24.11.2014 do 30.11.2014.
               
Cestujete vlakom? Zistite si, i na Vašej trati nie sú výluky vlakovej dopravy.
                                  
V 48. týdni od pondelka 24. novembra do nedele 30. novembra 2014 budú tieto výluky s náhradnou autobusovou dopravou (NAD).

 
Tra
Úsek trate s výlukou
Dátum a as výluky
120
Bratislava – ilina
Ladce - Púchov - ilina
Vi informácie TU!
127
ilina – adca
ilina - adca
v stredu (26.11.)
Vi informácie TU!
129
adca – Skalité – Zwardo (PKP)
adca - Skalité
Nepretritá výluka!
od štvrtku (20.11.) do soboty (29.11.)
Informácie TU!
130
Bratislava – Štúrovo – Szob MÁV
Palárikovo - Šurany
Vi informáciu nišie!
141
Leopoldov – Kozárovce
Alekšince - Luianky
vo štvrtok (27.11.) 1)
od 8.30 do 13.40 h
150
Nové Zámky – Zvolen
 
Hronský Beadik - Nová Baa
vo štvrtok (27.11.) a piatok (28.11),
vdy od 8.20 do 12.05 h
160
Zvolen – Košice; Lenartovce – Bánréve MÁV
Luenec - Fiakovo
od pondelka (24.11.) do stredy (26.11.),
vdy od 8.15 do 11.45 h
Moldava nad Bodvou - eejovce
od stredy (26.11.) do piatku (28.11.), 2)
vdy od 7.25 do 13.25 h
188
Košice – Plave ir – Muszyna PKP
Kysak - Drienovská Nová Ves
v sobotu (29.11.)
od 9.10 do 13.50 h
190
Košice – Michaany – ierna nad Tisou – op UZ; Kalša – Trebišov; Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely MÁV
Kalša - Trebišov
v stredu (26.11.)
od 9.40 do 15.10 h
Vi informácie TU!
194
Prešov – Bardejov
Kapušany pri Prešove - Raslavice
v stredu (26.11.)
od 7.3 do 14.00 h
Zdroj: SR    ZSSK    RegioJet
 
Autobusy NAD zastavujú spravidla v blízkosti elezniných staníc a zastávok. Zoznam odchýlnych miest zastavení autobusov NAD nájdete TU! Autobusy NAD premávajú poda platného cestovného poriadku SR.
 
1)  Vlaky R 722 Vtánik (Koniarovce odchod cca o 9.32 h) a R 723 Vtánik (Leopoldov odchod o 11.53 h) budú nahradené autobusmi NAD v úseku trate Leopoldov - Koniarovce, resp. Koniarovce - Leopoldov.
 
2)  Vlak Os 6400 (eejovce odchod o 7.13 h) a Os 6403 (Tura nad Bodvou odchod o 10.57 h) budú nahradené autobusmi NAD v úseku eejovce - Tura nad Bodvou a spä.
 

 
alšie obmedzenia v elezninej doprave:
 
Výluky na trati 120 v stanici Trnava
 
Kvôli výluke v elezninej stanici Trnava od 16. júna 2014 do 12. decembra 2014 bude obmedzená elezniná doprava. Kvôli predpokladaným meškaniam vlakov budú akacie asy medzi prípojnými vlakmi v stanici Trnava nasledovné:
 
 • vlak Os 4551 v pracovné dni aká 5 minút na vlak Os 3000,
 • vlak R 601 v pracovné dni aká vlak Os 4552 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 4555 aká vlak Os 3005 len do pravidelného odchodu,
 • vlak R 721 aká vlak Os 4554 a vlak Os 3071 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3008 aká 5 minút na vlak Os 4556,
 • vlak Os 4557 v pracovné dni aká vlak R 603 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3012 aká 5 minút na vlak Os 4558,
 • vlak Os 4559 aká vlak R 605 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3016 aká 5 minút na vlak Os 4560,
 • vlak Os 3020 aká 5 minút na vlak Os 4564, v piatok len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 4565 v pracovné dni aká vlak R 609 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3022 aká 5 minút na vlak Os 4566,
 • vlak Os 4567 v pracovné dni aká vlak R 725 a vlak R 1505 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3024 aká vlak Os 4568 len do pravidelného odchodu, v sobotu a nedeu aká 5 minút,
 • vlak Os 3026 aká 5 minút na vlak Os 4570,
 • vlak Os 4571 v pracovné dni aká vlak R 701 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3028 aká vlak Os 4572 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 4573 aká vlak R 613, R 1613, R 1615 a REX 739 len do pravidelného odchodu,
 • vlak Os 3032 aká 5 minút na vlak Os 4574.
Podrobnosti o výluke sú uvedené TU!
 
Kvôli výluke v elezninej stanici Trnava bude od 10. novembra  2014 do 1. marca 2015 vlakov zmenený akací as medzi prípojnými vlakmi v stanici Trnava nasledovne:
 
 • vlak Os 3070 v smere do Bratislavy s odchodom o 5.42 h bude aka 5 minút na vlak R 614Os 4550.
Podrobnosti o výluke sú uvedené TU!

Výluky na trati 130 medzi stanicami Palárikovo a Šurany
 
Z dôvodu rekonštrukcie trate medzi stanicami Palárikovo a Šurany budú v doch od 15. do 25. novembra 2014 v ase od 8.00 do 16.40 h vedené odklonom cez elezninú stanicu Nové Zámky tieto vlaky:
 
 • R 830 Tajov, R 811 Gemeran, R 810 Gemeran, R 833 Tekov, R 832 Tekov, R 813 Sitno, R 812 Sitno a R 835 Urpín.
Z uvedeného dôvodu budú tieto vlaky meška do 25 minút. Meška budú aj alšie osobné vlaky uvedené vo výveske ZSSK.
 
Podrobnosti o výluke sú uvedené TU!
 

Home