eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 25.09. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
A - ������������������������������������������������������������������������
Zima na Gemeri
Peter, 06.02.2015 (51286 pretan)

Perinbaba sa konene zobudila a poprášila slovenské hory a doliny bielymi vlokami. Nakoniec bolo aj naase, ve zima má poda kalendára u tretinu za sebou. Vyuil som slnené poasie týchto dní a vybral som sa k elezninej trati, aby som na našom Gemeri urobil pár zimných záberov. Slnko síce svietilo, ale nepríjemný vietor vera a dnes ešte viac fúkal a vytváral snehový opar.

Pár záberov v okolí Roavy sa mi aj napriek nepríjemnému vetru podarilo urobi. Pohyb slnka okolo našej zemegule v zimnom období vytvára iné monosti, ako je to v letnom období. Tieto nezvyajné súvislosti som vyuil a pár vlakov som vyfotil. Teda, ja viem, Slnko sa nepohybuje okolo našej zemegule, ale tá naša krásna planéta Zem sa pohybuje okolo nášho Slnka. Škoda len, e si to mnohí obania nechcú uvedomi a stále ijú v stredoveku. 
 
R 812 Sitno
Zima na Gemeri
 
Mn z Dobšinej do Plešivca
Zima na Gemeri
 
Ešte raz Mn z môjho pohadu blišie ku mne
Zima na Gemeri
 
Vápencový vlak v oblúkoch pred stanicou v Roave
Zima na Gemeri
 
751.036 na postrku
Zima na Gemeri
 
Ešte raz 751.036 veda návestidla predzvesti
Zima na Gemeri
 
R 811 Gemeran do Košíc
Zima na Gemeri
 
Ruše 757.018 s istou striebornou strechou
Zima na Gemeri
 
R 814 Domica do Bratislavy
Zima na Gemeri
 
Opä Mn z Dobšinej, ktorý prechádza bývalou vekou stanicou v Roave
Zima na Gemeri
 
Snehový opar sprevádza manipulaný vlak Zima na Gemeri
 
Na moje prekvapenie, z Roavy do Plešivca odišiel ruše naprádzno
Zima na Gemeri
 
Cisternový vlak z Kapušian pri Prešove
Zima na Gemeri
 
A opä R 811 Gemeran z Bratislavy
Zima na Gemeri
 
Za R 814 Domica sa len tak práši...
Zima na Gemeri
 
Fotografie budú pridané do príslušných fotoalbumov. Foto: autor

Svisiace lnky:
Nehodov udalos vlaku R 800 Poana v Pleivci (28.06.2018)
Krtke sprvy z prevdzky: 754.034 to dnes zabalila v Roave (30.06.2016)
Vhyba Brzotn je mimo prevdzky (11.06.2016)
Obrzky z Gemera (3.) (17.08.2015)
The Zvoland Intruder na Gemeri (19.05.2015)
Drienovec, zastvka, vhyba, stanica (05.04.2015)
Netradin miesto, netradin fotografie (29.10.2014)
Tip na vlet: Maratnsky vlik (01.10.2014)
Rekontrukcia priecestia v oltove (27.09.2014)
Obrzky z Gemeru (2.) (17.05.2014)
Spomienka na Hrhov (06.02.2014)
Nov nstupite v Roave (26.09.2013)
Krtke sprvy z prevdzky: Vyradenie voza 1. triedy z R 814 Domica (04.08.2013)
Vlak a kumulus (02.08.2013)
Vluka vo Fiakove (22.07.2013)
Vlet za vlakmi na 160 (11.07.2013)
Pokodenie elezninej trate pri Gemerskej Panici (25.06.2013)
Tra Tornandaska MV Tura nad Bodvou SR (12.05.2013)
Ke slnko vol vonku (12.04.2013)
Tlav v Roave (03.12.2012)
Obrzky z Gemera (25.11.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se je ukonen (28.09.2012)
Rekontrukcia v stanici Rimavsk Se (12.08.2012)
Vkendov vluka na trati Tura nad Bodvou - Hrhov (06.08.2012)
eleznin stanica Fiakovo (18.05.2010)
Pansk tunel a Krivnsky tunel (22.05.2009)
54. vroie otvorenia trate Roava Tura nad Bodvou (23.01.2009)
Jablonovsk tunel (23.01.2008)
Tra 160: Zvolen os.st. - Fiakovo - Pleivec - Koice (27.09.2007)


Home