eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Tip na vkend: Vlet do Medzeva
admin, 10.03.2015 (11061 pretan)

Košická detská historická eleznica v spolupráci s Kultúrnym centrom údolia Bodvy a Rudohoria, pracovisko Hvezdáre Medzev, Vás pozývajú na prvú tohtoronú jazdu. Podujatie je zárove premiérou a skúšobnou jazdou osobného motorového voza 810.626, ktorý bude Košická detská historická eleznica pouíva na prepravu cestujúcich po tratiach normálneho rozchodu.

Jazda sa uskutoní v spolupráci s Klubom historických koajových vozidiel a vlak budú tvori historické motoráiky radu M 131.
 
Jazda na trase Košice – Medzev – Košice bude v nedeu 15. marca 2015. Odchod z Košíc je o 9:50 h, príchod do Košíc bude o 15:15 h.
 
Cestovný poriadok
odchod
stanica
príchod
09:50
Košice
15:15
10:58
Medzev
14:00
odchod
kyvadlová jazda
príchod
11:20
Medzev
11:45
11:30
Jasov
11:35
 
Program:
 
  • návšteva hvezdárne v Medzeve – bezplatne,
  • prechádzka po Medzeve.
 
Monos objedna si obed: guláš v cene 2,50 € (záujem nahlási do 11. marca 2015 na rezervaciekhkv@gmail.com, platí sa na mieste). 
 
 
Cestovné:
 
  • Jednotné cestovné (spiatoný lístok) 5 €/osobu.
  • Diea do 3 rokov bezplatne.
 
Rezervácie miest a poet porcií guláša len e-mailom na rezervaciekhkv@gmail.com.

Svisiace lnky:
Vstavba TIOP v Moldave nad Bodvou (27.07.2015)
Koick detsk historick eleznica v Medzeve (26.03.2015)
ivot na trati Moldava nad Bodvou - Medzev (21.06.2014)
Magda viezla krov (01.07.2013)
Tra 168: Moldava nad Bodvou - Medzev (27.09.2007)


Home