eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 05.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
V������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������luky 2015
Vluky na tratiach SR s NAD
admin, 21.06.2015 (5835 pretan)

Výluky na tratiach SR s náhradnou autobusovou dopravou v týdni od 22.6.2015 do 28.6.2015.
               
Cestujete vlakom? Zistite si, i na Vašej trati nie sú výluky vlakovej dopravy.
                                  
V 26. týdni od pondelka 22. júna do nedele 28. júna 2015 budú tieto výluky s náhradnou autobusovou dopravou (NAD).

 
Tra
Úsek trate s výlukou
Dátum a as výluky
110
Bratislava – Kúty – Beclav D
Malacky - Zohor
Dlhodobá výluka!
od utorka (23.6.) do odvolania
Vi informáciu TU!
120
Bratislava – ilina
Púchov - Povaská Bystrica
Dlhodobá výluka!
od pondelka (15.6.) do piatku (30.6.),
Vi informáciu TU!
145
Horná Štuba – Prievidza
Chrenovec - Prievidza
od utorka (23.6.) do štvrtku (25.6.),
vdy od 7.20 do 14.30 h
150
Nové Zámky – Zvolen
Podhájska - Beša
v pondelok (22.6.) a utorok (23.6.),
vdy od 7.30 do 11.20 h
Vi informáciu TU!
Levice - Kozárovce
v stredu (24.6.) a piatok (26.6.),
vdy od 8.20 do 13.00 h
Vi informáciu TU!
vo štvrtok (25.6.)
od 8.20 do 15.40 h
Vi informáciu TU!
v sobotu (27.6.)
od 8.20 do 11.40 h
Vi informáciu TU!
170
Vrútky – Zvolen
Uanka - remošné
v pondelok (22.6.)
od 10.20 do 13.40 h
Vi informáciu TU!
172
Banská Bystrica – ervená Skala
Polomka - ervená Skala
v sobotu (27.6.) 1)
od 7.20 do 20.00 h
Vi informáciu TU!
v nedeu (28.6.) 2)
od 7.20 do 16.30 h
Vi informáciu TU!
181
Kraovany – Trstená
Kraovany – Dolný Kubín
v utorok (23.6.) a stredu (24.6.), 3)
vdy od 8.10 do 17.10 h
Vi informáciu TU!
vo štvrtok (25.6.)
od 8.10 do 17.10 h
Vi informáciu TU!
191
Michaany – Medzilaborce mesto – Lupków PKP
Koškovce - Radva nad Laborcom
v stredu (24.6.)
od 7.30 do 14.25 h
vo štvrtok (25.6.)
od 7.30 do 12.40 h
196
Humenné – Stakín
Dlhé nad Cirochou – Stakín
v pondelok (22.6.)
od 8.30 do 15.30 h
v utorok (23.6.)
od 8.00 do 12.10 h
Zdroj: SR    ZSSK    RegioJet
 
Autobusy NAD zastavujú spravidla v blízkosti elezniných staníc a zastávok. Autobusy NAD premávajú poda platného cestovného poriadku SR. V autobusoch NAD bude obmedzená preprava bicyklov, detských koiarov a cestujúcich na invalidnom vozíku. Zoznam odchýlnych miest zastavení autobusov NAD nájdete TU!
 
1) TRA 172: Vlak R 783 Kráova Hoa (Hepa odchod cca 15.03 h) bude nahradený NAD v úseku Hepa - ervená Skala.
 
2) TRA 172: Vlak R 783 Kráova Hoa (Hepa odchod cca 15.03 h) a R 782 Geravy (ervená Skala odchod 16.39 h) budú nahradené NAD v úseku Hepa - ervená Skala, resp. ervená Skala - Hepa.
 
3) TRA 181: Vlak Os 7914 (Párnica odchod 15.47 h) a Os 7915 (Kraovany odchod 15.30 h) budú nahradené NAD v úseku Párnica - Kraovany, resp. Kraovany - Párnica.
 
Vlaky, ktorých sa týkajú výluky, môu meška!
 

 
Rekonštrukcia elezniného priecestia na trati ervená Skala - Hepa
  
 
 
V doch 27. - 29. júna 2015 bude prebieha komplexná rekonštrukcia elezniného priecestia v km 33,393 medzi st. ervená Skala - Hepa.
 
Rekonštrukné práce sú spojené s výmenou starej asfaltovej konštrukcie za novú priecestnú celogumovú konštrukciu (STRAIL) a budú realizované zamestnancami SR.
 
Projekt dopravného znaenia, dopravné znaenie  a montá celogumových segmentov bude vykonáva na základe platnej zmluvy firmy  DIS, a. s., Bratislava.
 
Náklady za rekonštrukciu predstavujú iastku 53 066,15 €.
 
Výluka dopravy je plánovaná v nasledovných asoch:

ervená Skala - Hepa da 27.6.2015 v ase od 7.20-20.00 hod.
ervená Skala - Hepa da 28.6.2015 v ase od 7.20-16.30 hod.
ervená Skala - Hepa da 29.6.2015 v ase od 7.20-16.30 hod.
 
Poas výluk bude zabezpeená náhradná autobusová doprava v úseku nasledovne:

27.6.2015 v ase  7.20 h – 20.00 h
 
 
- trati ervená Skala - Polomka vlaky . 780 a 785,
- trati ervená Skala - Hepa vlaky . 783 a 782.
 
Da 28.6.2015  (nedea)

- trati ervená Skala - Polomka vlaky . 780 a 785,
- trati ervená Skala - Hepa vlak . 783.
 
 
Da 29.6.2015 (pondelok)
 
29.6.2015  v ase 7.20 h – 16.30 h

- ervená Skala - Hepa vlaky . 780, 783 a 773
 
Autobusy NAD budú pristavené v tarifných bodoch ervená Skala, Hepa, Polomka, Závadka nad Hronom obec a Nová Maša pred výpravnými budovami.
 
Náhradné zastávky pre NAD budú zriadené pre:
elezninú zastávku Vakova - obec Vakova, na cestnej komunikácii pri odboke k elezninej zastávke, vzdialenos cca 90 m,
elezninú zastávku Pohorelská Maša - zastávka SAD „Pohorelá, Pohorelská Maša, Jednota“,
elezninú zastávku Pohorelá – zastávka SAD „Pohorelá, el. st.“.

Poznámka: Odkazy na alšie informácie o výlukách sú aktívne len v tom týdni, kedy výluka dopravy prebiehala.


Home