eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 03.12. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
T - ������������������������������������������������������������������������
Pendolino na Slovensku op skonilo
Peter, 24.07.2015 (72302 pretan)

V súvislosti s tragédiou, ktorá sa stala v stredu, 22. júla 2015, na elezninom priecestí v Studénke, kde došlo ku zráke vlaku SC Pendolino s kamiónom, sa eské dráhy (D) rozhodli pozastavi prevádzku elektrických jednotiek radu 680 Pendolino na Slovensko. Take od 23. júla 2015 je na vlakoch EC 241 Praha Košice a EC 240 Košice – Praha nasadená náhradná súprava tvorená rušom a klasickými vozami.

Poda prvotnej prehliadky zráka vlaku Pendolino s kamiónom spôsobila D škodu vo výške 150 miliónov korún (5,5 milióna eur).  D majú celkovo sedem súprav Pendolino v celkovej hodnote 4,55 miliardy korún.
 
Zostáva len veri, e poškodenú elektrickú jednotku Pendolino sa podarí kompletne opravi. Náhradu škody si budú D vymáha od vinníka nehody v plnom rozsahu.
 
Denne do prevádzky D nasadzuje šes súprav, jedna súprava je záloná. Po havárii v Studénke D ostalo iba pä súprav, pretoe jedna súprava sa v súasnosti opravuje.
 
* * *
 
Elektrické jednotky radu 680 Pendolino na Slovensko u chodili pred pár rokmi na vlakoch SC Slovenská strela ráno z Bratislavy do Prahy a v podveer opaným smerom. Neskôr sa D rozhodli všetky tieto elektrické jednotky nasadi na vlakoch z Prahy do Ostravy, preto sa na vlaky EC Slovenská strela vrátila súprava zloená z ruša a klasických vozov.
 
Do Košíc zaali elektrické jednotky radu 680 Pendolino chodi od zmeny grafikonu vlakovej dopravy 14. decembra 2014 na vlakoch SC 241/240 Pendolino Praha – Košice – Praha. Ešte predtým, D da 5. decembra 2014 uskutonili prezentáciu súpravy v Poprade a Košiciach. Spä do Prahy sa Pendolino vrátilo na druhý de, v sobotu 6. decembra.
 
Zavedenie elektrických jednotiek radu 680 Pendolino na vlakoch z Prahy do Košíc a spä vyplynulo viac-menej zo snahy ZSSK a D zvýši konkurencieschopnos súkromným elezniným prepravcom, spolonostiam RegioJet a LEO, ktoré prevádzkujú svoje vlaky na rovnakej trase. Aj napriek tomu, e súprava Pendolino nevyuívala na slovenských tratiach výhodu klopenia, išlo o najrýchlejšie spojenie Prahy s Košicami.
 
Poda tlaovej správy D (Tlaová správa D) by náhradná súprava mala na vlakoch EC 241/240 premáva do 31. augusta 2015.
 
 
Zavedenie súprav Pendolino na vlakoch z Prahy do Košíc a spä nepotešilo len cestujúcich, ale urite aj mnohých fotografov. Ja sám som sa párkrát vybral na tra 180, aby som si SuperCity Pendolino z Prahy do Košíc vyfotil.
 
Prezentaná jazda do Popradu a Košíc da 5.12.2014
Pendolino D
 
Pendolino prechádza nad obcou Vaec
Pendolino D
 
Dtto
Pendolino D
 
Osudová "003" v stúpaní na Štrbu
Pendolino D
 
O kúsok alej
Pendolino D
 
Pendolino schádza zo Štrby
Pendolino D
 
O pár dní na tom istom mieste
Pendolino D
 
SuperCity 241 Pendolino z Prahy vchádza k 2. nástupišu v cieovej stanici Košice
Pendolino D
 
Dtto
Pendolino D
 
Pendolino pod Šípom - de pred tragickou nehodou
Pendolino D
 
SC 241 Pendolino z Prahy do Košíc v ubochni
Pendolino D
 
Sná sa Pendolino od septembra opä vráti na slovenské trate tak, ako to predpokladá tlaová správa D. Fotografie vlakov SuperCity Pendolino sú vo fotoalbume. Foto: © autor

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Poprad Luivn (31.01.2018)
eleznin stanica Vydrnk (KB) (14.01.2016)
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (2.) (25.10.2015)
Po stopch zhadnho (ne)tvora (30.03.2015)
trba je trba (04.11.2014)
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (26.10.2014)
Jarn prce pod Tatrami (16.03.2014)
Snehov spravodajstvo zo trby (09.02.2014)
Ako si v piatok zresetova hlavu (27.09.2013)
Historick kalendr (1.) (01.06.2013)
Zimn pohadnica zo trby (05.03.2013)
Kraoviansky tunel 2. (04.11.2012)
Vykoajenie nkladnho voza vo Vchodnej (08.10.2012)
Utorok vo Vaci (21.02.2012)
eleznin stanica Koice prejde obnovou (20.01.2012)
tiavnick tunel (05.01.2012)
Bujanovsk tunel (11.11.2011)
Mimoriadne vlaky Margecany Krompachy po novom (10.09.2010)
Vlaky nahradia autobusy v seku Margecany Krompachy (25.08.2010)
Run viadukt, tunel, zastvka, vhyba (23.12.2009)
ahanovsk tunel (08.11.2009)
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (2.) (31.10.2007)
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (1.) (30.10.2007)
Tra 180: ilina - Vrtky - Poprad-Tatry - Margecany - Kysak - Koice (27.09.2007)


Home