eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 05.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
V������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������luky 2015
Vluky na tratiach SR s NAD
admin, 13.12.2015 (3892 pretan)

Výluky na tratiach SR s náhradnou autobusovou dopravou v týdni od 14.12.2015 do 20.12.2015.
               
Cestujete vlakom? Zistite si, i na Vašej trati nie sú výluky vlakovej dopravy.
                                  
V 51. týdni od pondelka 14. decembra do nedele 20. decembra 2015 budú tieto výluky s náhradnou autobusovou dopravou (NAD).

 
Tra
Úsek trate s výlukou
Dátum a as výluky
120
Bratislava – ilina
Púchov - ilina
Dlhodobá výluka!
Vi informáciu TU!
125
Púchov – Horní Lide D
Púchov - Lúky pod Makytou
Dlhodobá výluka!
Podrobnosti o výluke TU!
Zdroj:   SR    ZSSK    RegioJet
 
Autobusy NAD zastavujú spravidla v blízkosti elezniných staníc a zastávok. Autobusy NAD premávajú poda platného cestovného poriadku SR. V autobusoch NAD bude obmedzená preprava bicyklov, detských koiarov a cestujúcich na invalidnom vozíku.
 
Vlaky, ktorých sa týkajú výluky, môu meška!
 
Poznámka: Odkazy na alšie informácie o výlukách sú spravidla aktívne len v tom týdni, kedy výluka dopravy prebiehala.

Home