eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.10. 2021
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Elektrick������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ jednotky
Leto s Komtou 2016
admin, 26.06.2016 (9631 pretan)

Obianske zdruenie Veterán klub elezníc Poprad oznamuje verejnosti, e historická tatranská elektrika KOMÉTA bude v letnej sezóne 2016 premáva na tratiach Tatranských elektrických elezníc na trase Poprad - Starý Smokovec, Starý Smokovec - Tatranská Lomnica – Starý Smokovec (3x), Starý Smokovec - Poprad kadú druhú nedeu.

Kométa bude premáva v nedeu: 03.07., 17.07., 31.07., 14.08. a 28.08.2016.
 
Komta
 
Odchody elektriky:
 
Poprad-Tatry, smer Starý Smokovec: 10:38 hod.
Starý Smokovec, smer Tatranská Lomnica: 12:17, 14:17, 16:17 hod.
Tatranská Lomnica, smer Starý Smokovec: 13:17, 15:17, 17:17 hod.
Starý Smokovec, smer Poprad-Tatry: 18:00 hod.
 
Cestovné lístky sa predávajú výlune v elektrike u personálu vlaku.
Cestovné na jednotlivých úsekoch je 3,- € pre dospelých, 1,5 € pre deti od 6 do 15 rokov a seniorov, deti do 6 rokov zadarmo.
Na jednotlivých zastávkach na trase elektrika zastavuje na znamenie.
 
Plagát Veterán klubu elezníc Poprad
Leto s Komtou 2016
 
Text: Dušan Antalík

Svisiace lnky:
Elektrick voze EMU 26.0 (TEVD 22) - Komta (19.11.2011)
Tatransk okruh historickmi vlakmi (04.11.2011)


Home