eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
T - ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Oslava 120. vroia tisovskej zubaky
Peter, 30.11.2016 (37799 pretan)

Dnes si pripomíname 120. výroie zaiatku prevádzky na ozubnicovej trati z Tisovca do Pohronskej Polhory. V predtermíne, v sobotu 22. októbra 2016, sa na stanici v Tisovci uskutonila spomienková akcia, ktorú pripravil OZ Zubaka. Ja som sa do Tisovca zašiel pozrie.
 

Pri príleitosti osláv 120. výroia bol z eského Tanvaldu do Tisovca prepravený aj jeden motorový ozubnicový ruše radu T 426.0, ktorý bol kedysi dodaný na prevádzku na ozubnicovej trati v Tisovci. Práve prítomnos tohto ruša ma do Tisovca lákala.
 
Na stanicu v Tisovci som prišiel dopoludnia. Slávnostný parný vlak išiel z Brezna do Tisovca a do jeho príchodu som mal k dispozícii as asi hodinu a pol. Tento som vyuil na prechádzku po stanici, návštevu tunajšieho menšieho múzea a fotenie. Na jednej koaji boli na kavalkádu pripravené motorové rušne a motorový voze OZ Zubaka. Prehliadka elezninej techniky bola súasou osláv. Urobil som pár záberov a vybral som sa k toni. Aby mohla slúi svojmu úelu, museli by vykonané stavebné úpravy, take toa teraz u slúi svojmu úelu.
 
Zostávajúci as do príchodu slávnostného parného vlaku rýchlo uplynul, tak som sa vybral pred vchod do stanice, aby som jeho príchod zaznamenal. Za parným vlakom išiel ešte aj poiarny vlak. Ke oba vlaky vošli do stanice, presunul som sa aj ja na miesto konania osláv, ktorých priebeh najlepšie dokumentujú fotografie. U len doplním, e pri tejto slávnostnej príleitosti bola na výpravnej budove odhalená pamätná tabua.
 
Slávnostný parný vlak vchádza do stanice v Tisovci
Oslavy 120. vroia Zubaky v Tisovci
 
O kúsok blišie
Oslavy 120. vroia Zubaky v Tisovci
 
Poiarny vlak
Oslavy 120. vroia Zubaky v Tisovci
 
Prebiehajúce oslavy
Oslavy 120. vroia Zubaky v Tisovci
 
Odhalenie pamätnej tabule
Oslavy 120. vroia Zubaky v Tisovci
 
Primátor mesta Tisovec poskytuje rozhovor
Oslavy 120. vroia Zubaky v Tisovci
 
Dychovka na oslave nesmie chýba
Oslavy 120. vroia Zubaky v Tisovci
 
Parná tisovská zubaka
Oslavy 120. vroia Zubaky v Tisovci
 
Dva ozubnicové rušne sa stretli
Oslavy 120. vroia Zubaky v Tisovci
 
T 426.003 posunuje
Oslavy 120. vroia Zubaky v Tisovci
 
DTTO
Oslavy 120. vroia Zubaky v Tisovci
 
Slávnostný motorový vlak odchádza do Brezna
Oslavy 120. vroia Zubaky v Tisovci
 
Ráno v Tisovci
Oslavy 120. vroia Zubaky v Tisovci
 
V elezninom múzeu
Oslavy 120. vroia Zubaky v Tisovci
 
Toa bola upravená...
 Oslavy 120. vroia Zubaky v Tisovci
 
...a slúi svojmu úelu
Oslavy 120. vroia Zubaky v Tisovci
 
Ruše  radu T 426.0 – struný technický popis
 
Ruše  radu T 426.0 bol urený pre prevádzku na tratiach s Abtovou ozubnicou. Pre potreby prevádzky na ozubnicových tratiach v eskoslovensku, v Tanvalde a Tisovci, boli v Rakúsku vyrobené štyri motorové ozubnicové rušne.
 
Na ráme je uloená kapota s veovou kabínou rušovodia. V prednej kapote je umiestnený naftový motor SGP T 12b, vodou chladený komôrkový dvanásvalec do V. iastone pod kabínou rušovodia a iastone pod zadnou kapotou je v ráme ruša zavesená spoloná skria s dvoma hydrodynamickými prevodovkami Voith, tieto sú poháané od naftového motora kbovým hriadeom. Hlavná dvojmeniová hydrodynamická prevodovka poháa cez mechanickú prevodovku s reverzáciou jalový hriade a alej pomocou delených spojníc štyri dvojkolesia uloené v ráme ruša. Druhá hydrodynamická prevodovka  obsahuje dva menie, jeden pre smer jazdy dopredu a druhý pre smer dozadu, a poháa cez mechanickú prevodovku bez reverzácie ozubnicový stroj, tlapovo zavesený na nápravách druhého a tretieho dvojkolesia. K pohonu ozubnicového stroja slúi vdy len jeden z meniov, druhý mono v príslušnom smere jazdy vyui ku krátkodobému protismernému hydrodynamickému brzdeniu. Adhézny pohon prenáša pribline 71 %  výkonu, ozubnicový len 9 % výkonu; pri plnom výkone naftového motora pripadá na adhézny pohon 546 kW, na ozubnicový len 208 kW.
 
Ruše má pä nezávislých bzd: samoinnú a priamoiaru pneumatickú brzdu pôsobiacu na adhézne dvojkolesia, hydrodynamickú brzdu pôsobiacu na ozubnicové kolesá, runú pásovú brzdu pôsobiacu taktie na ozubnicové kolesá a runú klátikovú brzdu pôsobiacu na adhézne dvojkolesia.
 
Do Tisovca boli dodané dva kusy týchto ozubnicových rušov s poradovými íslami 001 a 003. V Tisovci boli rušne urené na prevádzku len na nákladných vlakoch. Pri skúšobnej jazde však z dôvodu zlého stavu koajového zvršku došlo k vykoajeniu ruša. Prevádzka bola na trati zastavená a tra sa zaala rekonštruova. Ozubnicové rušne zaali chodi na nákladných vlakoch v úseku Tisovec – Jesenské. V júli 1963 bol ruše 003 odovzdaný do strojovej stanice v Tanvalde a v októbri 1964 tam bol odovzdaný aj ruše 001. Tra z Tisovca do Pohronskej Polhory bola síce zrekonštruovaná, ale v Tisovci bola medzitým zrušená eleziare, take zanikla aj potreba vozi nákladné vlaky z Tisovca na Horehronie.
 
Oznaenie ruša
Oslavy 120. vroia Zubaky v Tisovci
 
 
715
 
predchádzajúce oznaenie
T 426.0
 
výrobca
SGP Floridsdorf
 
továrenské oznaenie
LDH 742/283 AZ
 
rok výroby
1961
 
rozchod
1 435
 
usporiadanie náprav
D zz
 
max. povolená rýchlos (adhézna tra)
50
km/hod
max. povolená rýchlos (na ozubnici)
20
km/hod
hmotnos  v slube
62,8
t
dka cez nárazníky
12140
mm
max. výška skrine ruša nad TK
4 500
mm
max. šírka skrine ruša
2 950
mm
rázvor ruša
5 900
mm
rázvor ozubnicových kolies
1 170
mm
priemer ozubnicových kolies
840
mm
priemer nových kolies
1 100
mm
min. polomer oblúka – adhézna tra
100
m
min. polomer oblúka – ozubnica
180
m
 
 
 
typ spaovacieho motora (diesel)
SGP T 12b
 
 - výkon motora
809
kW
objem palivovej nádre
1 510
l
prenos výkonu
hydrodynamický
 
maximálna aná sila – adhézna tra
147
kN
maximálna aná sila – ozubnica
257
kN
 
Viac fotografií z osláv 120. výroia zubaky v Tisovci je vo fotoalbume. Foto: © autor
 
Pouitá literatúra:
  • Ing. Jaromír Pernika a kol.: M - Motorové lokomotivy v R a na Slovensku M-Presse s.r.o. 2009.

Svisiace lnky:
Mechanick zvory v Haave zanikli (19.02.2018)
Nedea so Zubakou (12.07.2015)
Tip na vlet: Ozubnicov parn vlak vyjde na tra (01.10.2014)
Doprava na trati z Tisovca do Brezna je obnoven (08.09.2014)
Vitaj Zubaka... (22.05.2014)
Na trati Tisovec Brezno postavia nov mosty (14.05.2014)
Prv parn de v Tisovci (20.04.2014)
Tra Tisovec Pohronsk Polhora dostala al der (17.03.2013)
eleznin stanica Tisovec (30.04.2012)
Hroz znik trate Jesensk Brezno? (05.04.2011)
eleznin tra z Pohronskej Polhory do Tisovca je nrodnou kultrnou pamiatkou (11.02.2008)
Tisoveck (Tisovsk) tunel (19.01.2008)
Tra 174: Brezno - Tisovec - Rimavsk Sobota - Jesensk (27.09.2007)


Home