eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 03.12. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
V������������������������������������������������������������������������luky 2018
Vluky na tratiach SR s NAD
admin, 11.02.2018 (3399 pretan)

Výluky na tratiach elezníc Slovenskej republiky (SR) s náhradnou autobusovou dopravou (NAD) a informácie o iných obmedzeniach osobnej dopravy v týdni od 12. 02. 2018 do 18. 02. 2018.
                        
Cestujete vlakom? Zistite si, i na Vašej trati nie sú výluky vlakovej dopravy.
V 7. týdni od pondelka 12. februára do nedele 18. februára 2018 budú tieto výluky s NAD.

 
íslo trate
Tra, na ktorej je výluka, resp. obmedzenie dopravy
Úsek trate
Dátum a as výluky/obmedzenia
120
Bratislava – ilina
Ilava – Ladce
Zmena nástupiša!
v utorok (13.2.)
od 8:00 do 12.10 hod.
Vi informáciu TU!
126
ilina – Rajec
ilina – Rajec
vo štvrtok (15.2.) a piatok (16.2.),
vdy od 9:00 do 15:00 hod.
Vi informáciu TU!
129
adca – Skalité – Zwardo (PKP)
adca – Zwardo (PKP)
v pondelok (12.2.)
od 7:35 do 14:00 hod.
Vi informáciu TU!
Zdroj:   SR    ZSSK    RegioJet
 
Autobusy NAD premávajú poda platného cestovného poriadku SR. Autobusy NAD zastavujú spravidla v blízkosti elezniných staníc a zastávok. V autobusoch NAD bude obmedzená preprava bicyklov, detských koiarov a cestujúcich na invalidnom vozíku.
 
Výluky spôsobujú meškanie vlakov.

Home