Table './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_session' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repaired Železničné.info

Železničná estakáda medzi Pezinkom a Šenkvicami

Autor: Ing. Peter Páteček <peter.patecek(at)zeleznicne.info>, Téma: Mosty a tunely: trať 120, Vydané dňa: 15. 01. 2008

Modernizácia trate medzi železničnými stanicami Bratislava-Rača a Trnava a zvýšenie traťovej rýchlosti na 160 km/hod si okrem iného vyžiadalo výstavbu nového úseku medzi Pezinkom a Šenkvicami, na ktorom bola potrebná prestavba cestných mostov a výstavba železničnej estakády.


Na fotografii je zobrazené "styčné miesto" novej trate a trate pôvodnej už zlikvidovanej. Pôvodná trať tu viedla pravotočivým oblúkom, následne protioblúkom doľava a opäť oblúkom doprava ústila do stanice v Šenkviciach (viď mapu).

 
Styčné miesto pôvodnej starej a novej trate od Pezinka


Mapa úseku s orientačným vyznačením novej trate

Panta rei - všetko plynie, to by mohol byť spoločný názov pre tieto dve fotografie. Medzi železničnými stanicami bolo Hr. Malé Tŕnie, ktoré bolo zrušené. Zostala len budova hradla.

 
Budova zrušeného hradla Malé Tŕnie

Večerný vlak idúci po pôvodnej trati so scenériou Šenkvíc v pozadí

Nová trať medzi Pezinkom a Šenkvicami vedie sčasti po pôvodnej trati a nová trať dlhá 3,5 kilometrov vedie po novom železničnom násype a po estakáde. Výška novovybudovaného násypu dosahuje výšku 8 metrov.

 
Začiatok estakády od Pezinka

Šenkvická 740 metrov dlhá estakáda

Železničná estakáda má dĺžku 740 metrov. Tvoria ju dva jednokoľajné mosty s dvadsiatimi poľami s rozpätím 35,65 metrov.

 
Začiatok estakády


Večerné slnko osvetlilo piliere estakády

Nosná konštrukcia mostov je navrhnutá ako spriahnutá oceľobetónová s tromi nosníkmi a priebežným koľajovým lôžkom. Opory a piliere sú železobetónové, uložené na pilótových základoch. Železničná trať na estakáde ide v oblúkoch s polomermi 2100 a 2104,2 metrov, s prevýšením 80 milimetrov. Mostovku tvorí spriahujúca železobetónová doska z betónu samostatná pre každú koľaj.

 
Večerné reflexie

Autori architektonického riešenia Šenkvickej estakády sú Ing. Ľubomír Turinič a Ing. Rudolf Rakovský. Výstavbu realizovalo Združenie dodávateľov na čele s Doprastavom a.s. Prvý vlak prešiel po estakáde dňa 12.6.2005.

Zdroj informácií, napr.: Doprastav, abcinteriér, Konstrukce, Silnice-Železnice

Fotografie estakády a úseku železničnej trate medzi Pezinkom a Šenkvicami si môžete pozrieť fotoalbume. Foto: © Ing. Peter Páteček