Table './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_session' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repaired Železničné.info

Putovanie po Gemerských spojkách I. – Slavošovce

Autor: Ing. Peter Páteček <peter.patecek(at)zeleznicne.info>, Téma: Nedostavané trate, Vydané dňa: 07. 02. 2008

Na mnohých weboch sa nachádzajú informácie o Gemerských spojkách. A to nie sú weby len o železniciach, ale sú to aj rôzne blogy, ktoré dnes akosi letia. Ja som niektoré miesta spojené s históriou Gemerských spojok prešiel a dnes Vám prinášam prvú časť z môjho putovania. O tom, prečo sa vôbec Gemerské spojky začali stavať uvediem samostatný súhrnný článok neskôr.


Stavebná dĺžka novej trate zo Slavošoviec do Lubeníka mala byť 14,842 kilometrov. Administratívna pochôdzka bola vykonaná v dňoch 16. až 21. apríla 1941. Medzi najväčšie stavby na trati patria dva tunely, jeden tunel medzi Koprášom a Slavošovcami (pod Homôlkou) dlhý cca 2400 metrov a druhý tunel medzi Mníšanmi a Koprášom dlhý 245 metrov, a jeden železobetónový oblúkovitý viadukt dlhý 120 metrov v Kopráši. Obce Mníšany a Kopráš boli už skôr zlúčené do jednej obce pod spoločným názvom Magnezitovce. Magnezit je hornina (MgCO3), ktorá sa v tejto lokalite ťaží viac ako sto rokov.

Nová trať zo Slavošoviec do Lubeníka (Chyžnian Voda) mala začínať v km 21,890 trate z Plešivca do Slavošoviec. Približne v tom mieste sa nachádza zastávka Slavošovce. Trať mala tu odbočiť pravotočivým oblúkom.


Pokračovať mala ponad miestny potok Štítnik týmto mostom.


V obci mala mimoúrovňovo križovať miestnu cestu. Po križovaní mala viesť veľkým ľavým oblúkom (dnes sa tu nachádza základná škola).


V stúpaní v ľavom oblúku mala križovať pôvodnú trať a opäť križovať mimoúrovňovo miestnu cestu.


A pokračovať násypom, ktorý je dnes v priestore miestnej papierni.


V tomto priestore mala byť vybudovaná nová železničná stanica. Pravdepodobne odtiaľto mala viesť aj nová vlečka do papierne.


Pohľad na pôvodnú resp. súčasnú trať z miesta, kde mala byť nová železničná stanica.


Za stanicou mala trať viesť pravým oblúkom a stúpať k podhoriu.


Lesná cesta, ktorou sa dá dostať k tunelu. Týmto smerom mala viesť nová trať.


Pod týmto stromom vľavo je jama, v ktorej je vchod do tunela. Do jamy vedú provizórne schody, ktorými je možné pohodlne zostúpiť ku vchodu do tunela.


Vstup do tunela pod Homôlkou na slavošovskej strane, zreteľne vidieť stekajúcu vodu, ktorá tečie do tunela. Vchod je zaplavený nánosom zeminy, ale do tunela je možné vojsť bez väčších problémov.


Štrbavé zakončenie tunelovej rúry a pohľad smerom von z tunelovej rúry.


A pre zmenu pohľad do tmavého vnútra tunela, ktorým nikdy neprešiel vlak. Po prejdení zhruba 2,4 kilometra v tme sa ocitneme na druhom konci tunela pod Homôlkou. A o tom bude ďalšia časť nášho putovania po Gemerských spojkách.


Fotografie nedostavanej trate zo Slavošoviec si môžete pozrieť fotoalbume. Foto: © Ing. Peter Páteček