Table './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_session' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repaired Železničné.info

Železničná stanica Svätý Jur

Autor: Ing. Peter Páteček <peter.patecek(at)zeleznicne.info>, Téma: L - Š, Vydané dňa: 29. 10. 2009

Železničná stanica vo Svätom Jure patrila medzi najstaršie na Slovensku. Dnes je z nej už len zastávka. Leží na dvojkoľajnej elektrifikovanej trati 120 Bratislava – Žilina. Orientovaná je v severojužnom smere a je elektrifikovaná trakčnou napäťovou sústavou 25 kV, 50 Hz. Stanica vo Svätom Jure bola postavená na prvej železnici na Slovensku ešte s animálnou trakciou. Konská železnica viedla z Bratislavy do Trnavy a prvý úsek z Bratislavy do Svätého Jura bol otvorený 27.9.1840. 


Prevádzka na animálnej železnici bola zastavená 15.10.1872 z dôvodu jej prestavby na parostrojnú. Spoločnosť považskej železnice železničnú dopravu obnovila 1.5.1873 prevádzku už v parnej trakcii. Od tých čias uplynulo veľa rokov a podoba stanice sa zmenila.  
 
Svätý Jur - pôvodná budova konskej železnice z roku 1840
Svätý Jur
 
Na stanicu do Svätého Jura som niekoľkokrát zašiel. Prvý raz v roku 2005. V tom čase stanica ešte existovala. Stanica mala päť koľají, štyri dopravné a jednu manipulačnú. Neďaleko novšej výpravnej budovy stála väčšia budova skladiska s manipulačnou koľajou. Pri prvej, druhej a štvrtej koľaji boli nástupiská z panelov, resp. boli sypané. Južná časť koľajiska bola v miernom pravom oblúku v smere do Bratislavy. Pri oboch zhlaviach stáli v tom čase nevyužívané budovy stavadiel.
 
Svätý Jur - novšia výpravná budova
Svätý Jur
 
V roku 2007 začala v rámci výstavby V. koridoru prestavba tejto železničnej stanice. Stanica bola v podstate zrušená a prestavaná na zastávku. Odstránené bolo aj pôvodné trakčné vedenie a stožiare, a vybudované bolo nové. Niekoľkokrát som do Svätého Jura ešte zašiel, aby som premenu, resp. zánik tejto stanice zaznamenal. V smere do Pezinka je hneď za zastávkou vybudovaná nová výhybňa Svätý Jur, tvorí ju štvorica výhybiek, ktoré vytvárajú obojstrannú koľajovú spojku. Premenu stanice je najlepšie vidieť na fotografiách, ktoré sú zverejnené vo fotoalbume.
 
Koľajisko stanice - smer Bratislava
Svätý Jur
 
Rýchlik do Bratislavy prechádza stanicou
Svätý Jur
 
Bočný pohľad na výpravnú budovu
Svätý Jur
 
Pri výstavbe koridoru boli v stanici odstránené najprv koľaje párnej skupiny. Podložie pod bývalými koľajami bolo vybagrované. Na miesto bývalých koľají 4 a 6 bola navozená zemina. Pod novou traťovou 2. koľajou sa budoval nový spodok a zvršok. Zároveň sa staval nový podchod pre cestujúcich, ktorý im umožní bezpečný, mimoúrovňový prístup k vlakom. Vlaky zatiaľ premávali po zostávajúcich koľajach 1 a 3.
 
Výstavba podchodu
Svätý Jur
 
Svätý Jur
 
Skupina párnych koľají bola odstránená
Svätý Jur
 
Železničná doprava bola zabezpečená po 1. a 3. koľaji
Svätý Jur
 
Bezpečnosť dopravy zaisťovali návestidlá, ktorým dohárala svieca
Svätý Jur
 
Po vybudovaní novej traťovej 2. koľaje sa začali práce aj na nepárnej skupine. Rovnako aj tu bolo podložie pod odstránenými koľajami vybagrované. V čase mojej návštevy už bolo sčasti vybudované nové nástupište pri 2. koľaji, po ktorej bola obmedzenou rýchlosťou zabezpečovaná železničná doprava.
 
Nové nástupište pri novej 2. koľaji
Svätý Jur
 
Stavebné práce prebiehali za plnej prevádzky
Svätý Jur
 
Časť podchodu pod novou 2. koľajou
Svätý Jur
 
Výstavba nového nástupišťa pri 2. koľaji
Svätý Jur
 
Svätý Jur - smer Bratislava
Svätý Jur
 
Kladenie novej 1. koľaje
Svätý Jur
 
Výstavba podchodu
Svätý Jur
 
Pri mojej ďalšej návšteve už bola nová zastávka takmer hotová. Nové nástupišťa boli dokončené a slúžili cestujúcej verejnosti. Rovnako aj podchod bol hotový, príchod k vlakom je bezbariérový pomocou šikmej roviny. Z pozostatkov stanice zostala iba výpravná budova, ktorá je obývaná a má využitie, a budova skladiska, ktorá bezprizorne stojí obďaleč.
 
Svätý Jur zastávka
Svätý Jur
 
Podchod umožňuje bezbariérový prístup k vlakom
Svätý Jur
 
Osobný vlak do Trnavy stojí pri novom 2. nástupišti
Svätý Jur
 
Výpravná budova pripomína staré čase
Svätý Jur
 
Železničná stanica vo Svätom Jure tak po viac ako 160 rokoch zanikla. Aj napriek tomu sa navždy zapísala do dejín železníc na Slovensku. Foto: © autor