Table './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_session' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repaired Železničné.info

Železničná stanica Šenkvice

Autor: Ing. Peter Páteček <peter.patecek(at)zeleznicne.info>, Téma: L - Š, Vydané dňa: 25. 01. 2010

Železničná stanica v Šenkviciach leží na dvojkoľajnej elektrifikovanej trati 120 Bratislava – Žilina. Pôvodná stanica bola v Šenkviciach postavená ešte počas výstavby prvej konskej železnici na Slovensku. Konská železnica viedla z Bratislavy do Trnavy a Serede. Napriek finančným problémom bola 19.10.1845 trať dokončená po Šenkvice.
 


Stanica je elektrifikovaná trakčnou napäťovou sústavou 25 kV, 50 Hz. V súvislosti s výstavbou V. koridoru bola aj táto stanica v roku 2007 prestavaná. Vybudované tu boli dve nové nástupištia pre cestujúcich, ktoré sú prepojené jedným podchodom. Príchod k vlakom je bezbariérový pomocou výťahov. Obnovou prešla aj výpravná budova.
 
Prechodné súčasné zaústenie starej (napravo) a novej (naľavo) trate
Šenkvice
 
Ešte pred rekonštrukciou stanice bola trať 120 medzi Pezinkom a Šenkvicami prestavaná. Pôvodná trať sa cca 2 km za Pezinkom stáčala smerom na východ a stúpala k obci Šenkvice. Tu bolo pôvodne hradlo Malé Tŕnie. V súvislosti s výstavbou V. koridoru bol tento úsek trate zrušený, pričom trať bola preložená na novovybudovanú estakádu, čím sa zmenilo zaústenie trate do stanice. O estakáde je tu na stránkach magazínu uvedený samostatný článok.
 
Výpravná budova počas renovácie
Šenkvice
 
Výstavba podchodu prebiehala za premávky
Šenkvice
 
V mieste budovania podchodu bola pomalá jazda
Naľavo sa buduje nové nástupište a prístrešok nad vchodom do podchodu
Šenkvice
 
Priestor po odstránení starých koľají párnej skupiny pred VB
Šenkvice
 
Na pezinskej strane stanice bolo priecestie, ktoré bolo v rámci prestavby železničnej stanice zrušené a pre motorové vozidlá bol vybudovaný podjazd pod traťou.
 
Priecestie na pezinskej strane stanice
(pôvodne tu boli mechanické závory)
Šenkvice
 
Nový podjazd popod trať
Šenkvice
 
Cesta na druhej strane podjazdu
Šenkvice
 
Stanica má v súčasnosti štyri dopravné koľaje a jednu (kusú) manipulačnú koľaj 6a, pri ktorej je aj skladisko. Koľaje 1 a 2 sú priebežné určené pre prechod rýchlikov a nákladných vlakov. Koľaje 3 a 4 sú určené pre osobné vlaky, sú pri nich vybudované nástupištia. Do stanice je obojstranne zaústená vlečka ležiaca povedľa stanice.
 
Vchod do stanice od Pezinka
(vzadu naľavo vidieť estakádu)
Šenkvice
 
Nový vzhľad stanice
Šenkvice
 
Zrenovovaná výpravná budova a vedľa nej prístrešok nad vchodom do podchodu
Šenkvice
 
Nové nástupište pri koľaji č. 3
Naľavo súbežná vlečka
Šenkvice
 
Osobný vlak odchádza zo stanice
Šenkvice
 
Počas rekonštrukcie som do Šenkvíc niekoľkokrát zašiel, aby jej premenu zaznamenal. Fotografie sú zverejnené vo fotoalbume. Foto © autor