Table './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_session' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repaired Železničné.info

Motorový rušeň radu 735 (ex T 466.0)

Autor: Ing. Peter Páteček <peter.patecek(at)zeleznicne.info>, Téma: Motorové rušne, Vydané dňa: 09. 03. 2010

Motorový rušeň radu 735 (ex T 466.0) je kapotový s bočnými ochodzami a jednou vyvýšenou vežovou kabínou umiestnenou v zadnej časti tak, že rozdeľuje kapotu rušňa na prednú (dlhšiu) a zadnú. Rušeň má dva dvojnápravové podvozky, prenos výkonu je elektrický. Určený bol pre ľahkú osobnú a nákladnú dopravu na neelektrifikovaných tratiach. Pre vykurovanie osobných vlakov bol do rušňa zabudovaný parný generátor PG 500. V súčasnosti tieto rušne už nie sú v prevádzke.


Technické údaje motorového rušňa radu 735:
 
Rad
735
 
predchádzajúce označenie
T 466.0
 
Výrobca
TS Martin
 
označenie výrobcu
DE 1435 Bo´Bo´ 1260
 
rok výroby
1971 - 1979
 
Rozchod
1 435
 mm
usporiadanie náprav
Bo´Bo´
 
maximálna povolená rýchlosť
90
km/hod
Hmotnosť
64,0
t
dĺžka cez nárazníky
14 180
mm
rázvor podvozka
2 400
mm
rázvor celkový
10 000
mm
vzdialenosť otočných čapov
7 600
mm
priemer kolies
1 000
mm
minimálny polomer oblúka
90
m
 
 
 
typ spaľovacieho motora (diesel)
Pielstick 12 PA 4-185
 
 - výkon motora
927
kW
 - otáčky motora
1 500
min.-1
 - počet valcov
12
 
objem palivovej nádrže (nafta)
2 200
l
prenos výkonu
elektrický dc-dc
 
trakčný generátor
TD 805 A
 
typ trakčných motorov
TE 005 E
 
 - počet trakčných motorov
4
 
prevodový pomer
1:5,2
 
maximálna ťažná sila
192
kN
trvalá ťažná sila
133
kN
typ motora kompresora
3 DSK 100
 
tlakovzdušná brzda
DK-GP
 
vykurovanie osobných vlakov
parné
 
 - parný generátor
PG500
 
 - objem vodnej nádrže
2500
l
 
Motorové rušne radu 735 (ex T 466.0) vyrábali Turčianske strojárne v Martine (TSM) v období rokov 1971 až 1979. Rám rušňa je z oceľových profilov, pozdĺžniky v strednej časti rámu zároveň vytvárajú palivovú nádrž. Rám je na podvozok uložený prostredníctvom dvoch klzníc s guľovým uložením. Na ráme rušňa pod prednou (dlhšou) kapotou je v čelnej časti umiestnený chladiaci blok s dvoma axiálnymi hydrostaticky poháňanými ventilátormi, radiálny ventilátor pre chladenie trakčných motorov predného podvozku poháňaný prostredníctvom klinových remeňov a kompresor 3 DSK 100, ktorý má elektromagnetickú vypínateľnú spojku. Kompresor je poháňaný z voľnej strany naftového motora.
 
Motorový rušeň T 466.0254
Motorový rušeň radu 735
 
Za chladiacim blokom je umiestnený dvanásťvalcový preplňovaný vidlicový naftový motor Pielstick 12 PA V 4-185 s nepriamym vstrekovaním a výkonom 927 kW. Licenciu na výrobu týchto naftových motorov zakúpil v 60-tych rokoch výrobca TSM od francúzskej firmy SEMT-Pielstick. Použitý komôrkový motor mal nižšiu hmotnosť, ale mal vyššiu spotrebu paliva. Pre uľahčenie štartovania motor používal špeciálne zariadenie štart-pilot. Regulácia otáčok naftového motora bola prostredníctvom hydraulického regulátora paliva a budenia typu PI 200.
 
Výrobný štítok rušňa T 466.0254
Motorový rušeň radu 735
 
Naftový motor je priamo spojený pomocou spojky Geislinger s trakčným generátorom ČKD typu TD 805 A. Prenos výkonu od generátora TD 805 A je elektrický jednosmerný (dc-dc). Trakčné motory sú rozdelené na dve skupiny podľa podvozkov, motory jednej skupiny sú zapojené sériovo a skupiny sú na generátor pripojené paralelne.
 
Stanovište rušňovodiča
Motorový rušeň radu 735
 
Pod kabínou rušňovodiča je umiestnený radiálny ventilátor pre chladenie trakčných motorov zadného podvozku, nabíjacie dynamo D 206 a budič D 207. Tieto pomocné zariadenia sú poháňané klinovými remeňmi od pomocného hriadeľa nadväzujúceho na generátor. Pod zadnou kapotou je umiestnený elektrický rozvádzač a parný generátor PG 500.
 
Riadiaci pult rušňa
Motorový rušeň radu 735
 
V rušni je brzdič DAKO BS-2 a DAKO BP-2, rozvádzač DAKO L, odbrzďovač OL-2 a ručná brzda. Rušeň má zariadenie na mazanie okolesníkov, volič ťažnej sily a je vybavený pre mnohočlenné riadenie.
 
Motorový rušeň radu 735
Motorový rušeň radu 735
 
Hlavné vzduchojemy, akumulátorová batéria a  nádrže, sú umiestnené medzi podvozkami. Otvárateľné bočné dvere kapôt a odnímateľné vrchné kryty kapoty umožňujú prístup k hlavným a pomocným zariadeniam rušňa. V kabíne sú dva diagonálne umiestnené stanovišťa rušňovodiča vždy vpravo v smere jazdy. Do kabíny sa vchádza čelnými dverami z ochodze. Parný generátor PG 500 je umiestnený v zadnej časti za búdkou na ráme rušňa. V zimnom období sa vyskytovali problémy s prevádzkou parného generátora, pretože pri jazde krátkym predstavkom dopredu parný generátor zamŕzal. Z tohto dôvodu sa časť kapoty v okolí parného generátora obkladala izoláciou.
 
Brzdič DAKO BS-2 a DAKO BP-2 
Motorový rušeň radu 735
 
Prvých 26 rušňov overovacej série malo zabudovanú elektrodynamickú brzdu (EDB), ktorá sa však v prevádzke neosvedčila, a preto sa do ďalších rušňov nemontovala. Odporník EDB bol umiestnený pod zadnou kapotou. Výroba rušňov bola v roku 1979 ukončená. Celkom bolo pre ČSD vyrobených 298 rušňov.
 
Technický výkres rušňa
Technický výkres rušňa T 466.0 
 
Na Slovensku sa zachovali dva rušne radu 735. Rušeň T 466.0254 je v opatere Klubu železničných historických vozidiel Poprad a o rušeň T 466.0253 sa stará Klub historickej techniky pri RD Zvolen. Mnohé rušne, resp. rám a podvozky z rušňov, boli využité na rekonštrukciu pre rušne radu 736. Fotografie rušňov radu 735 sú vo fotoalbume.
 
Pramene: