Table './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_session' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repaired Železničné.info

Motorový rušeň Hunslet 308 HP

Autor: Ing. Peter Páteček <peter.patecek(at)zeleznicne.info>, Téma: Motorové rušne, Vydané dňa: 22. 06. 2010

Na stretnutí historickej železničnej techniky (Rendez 2010) konanom v dňoch 19. a 20. júna 2010 bol okrem iných zaujímavých exponátov aj motorový rušeň Hunslet 308 HP a.s. Slovnaft. Je to dieselový rušeň určený pre prevádzku do výbušného prostredia. Niekoľko technických informácií o tomto zaujímavom rušni je v nasledujúcom článku.


Motorový rušeň s označením HUNSLET 308 HP je trojnápravový rušeň s hydrodynamickým prenosom výkonu určený do výbušného prostredia. Rušeň bol vyrobený v roku 1969 Hunslet Engine Works v anglickom meste Leeds pod výrobným číslom 6686.
 
Motorový rušeň Hunslet 308 HP
Hunslet 308 HP
  
Technické údaje rušňa:
 
označenie
Hunslet 308 HP
 
výrobca
Hunslet Engine Works Leeds
 
rok výroby
1969
 
výkon
230/308
kW/HP
maximálna rýchlosť
32
km/h
hmotnosť
39,5
t
dĺžka cez nárazníky
8 500
mm
dĺžka bez nárazníkov
7 730
mm
výška
3 540
mm
šírka
2 518
mm
rázvor
2 745
mm
priemer kolies
1 145
mm
prenos výkonu
hydrodynamický
 
menič výkonu
Twin-Disc CF 11 500
 
spaľovací motor (diesel)
CumminsNS 743-P 320
 
objem palivovej nádrže
1 100
l
brzda (priamočinná)
Davies & Metcalfe
 
 
V roku 1970 bol rušeň dodaný do spoločnosti Slovnaft, a.s., kde obsluhoval železničnú vlečku v novom „plynovom závode“. Z dôvodu nárastu výroby a expedície po železnici bol výkon rušňa nedostatočný. Z tohto dôvodu bol rušeň nahradený dvomi novými štvornápravovými dvojmotorovými rušňami HUNSLET 776 HP od toho istého výrobcu.
 
Spriahnuté tri nápravy rušňa Hunslet 308 HP
Hunslet 308 HP 
 
 
Rušeň Hunslet 308 HP bol prevádzkovaný na pomocných výkonoch (pracovné vlaky, nehodový žeriav). V roku 1985 bol rušeň pre zadretie spaľovacieho motora odstavený z prevádzky.  
 
Ovládací pult v kabíne rušňa
Olvádacie prístroje sú zdvojené a sú na oboch stranách pultu
Hunslet 308 HP 
 
Panel s kontrolnými prístrojmi
 Hunslet 308 HP
 
 Koleso ručnej brzdy je uprostred pultu
 Hunslet 308 HP
  
V roku 2000 bol rušeň opravený, pričom bol vymenený naftový motor a odstránené chladenie výfukových plynov. Od roku 2001 je rušeň opäť v prevádzke a zabezpečuje posun v rušňovom depe a pomocné výkonu pri údržbe vlečky Slovnaft, a.s. Informácie o rušni sú z propagačného letáku a.s. Slovnaft.
 
 
Na záver ešte uvediem, že dávnejšie sa pre prevádzku vo výbušnom prostredí používali aj parné rušne. Išlo o tzv. akumulačné parné rušne, ktoré nemali kúrenisko, komín, ani tender so zásobou uhlia a vody. Mali len akumulačný pretlakový kotol, ktorý sa naplnil parou. Tieto parné rušne mali jednoduchšiu konštrukciu ako klasické parné rušne. Po naplnení kotla parou z externého zdroja pohyb rušňa zabezpečoval parný stroj, až kým sa neminula zásoba pary. Akumulačný parný rušeň zabezpečoval posun v priemyselných objektoch s výbušným prostredím, tam kde bolo nebezpečenstvo vzniku požiaru, ale v priemyselnej prevádzke boli využívané aj v podnikoch, ktoré mali kotolňu na výrobu paru pre technologické účely, alebo kúrenie. Takýmto parným akumulačným rušňom je aj rušeň s označením 1435 CN 40a č. 2483 vyrobený v roku 1948 v ČKD Praha, závod Sokolov. Jediný exponát parného akumulačného rušňa na Slovensku je možné vidieť v Dopravnom múzeu v Bratislave.
 
Akumulačný parný rušeň ČKD v Múzeu dopravy
 
Vpredu na akumulačnom kotle je plniaci ventil pary
 Akumulačný parný rušeň
 
Pohľad na zadnú stranu rušňa
 Akumulačný parný rušeň