Table './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_session' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repaired Železničné.info

Železničná stanica Nové Mesto nad Váhom

Autor: Ing. Peter Páteček <peter.patecek(at)zeleznicne.info>, Téma: L - Š, Vydané dňa: 01. 12. 2010

Železničná stanica v Novom Meste nad Váhom leží na trati 120 z Bratislavy do Žiliny. Železničné spojenie Nového Mesta nad Váhom s Bratislavou bolo otvorené už 2. júna 1876. Odvtedy železničná stanica viackrát zmenila svoju podobu. Naposledy v roku 2007 v rámci výstavby V. koridoru.


Železničná stanica v Novom Meste nad Váhom leží v km 99 podľa cestovného poriadku (99,075 podľa ZCP). Stanica je orientovaná v severojužnom smere. Stanica je odbočnou pre trať 121 do Vrboviec a Velké nad Veličkou (ČD), preto sa v stanici nachádza aj menšie depo, ktorom sú deponované motorové a prívesné vozne premávajúce na tejto trati. Trať 121 je do stanice zaústená z juhu a spolu s Čachtickou spojkou vytvára koľajový triangel. 
 
Výpravná budova
Nové Mesto nad Váhom
 
Výpravná budova leží na ľavej strane v smere z Bratislavy do Žiliny. V priestore pred výpravnou stanicou z ulice je i autobusová stanica.
 
Predstaničné námestie
Nové Mesto nad Váhom
 
Elektrická jednotka radu 560
Nové Mesto nad Váhom
 
V rámci výstavby V. koridoru bola stanica v roku 2007 zásadne prestavaná, pričom boli vybudované nové nástupištia s bezbariérovým prístupom pre imobilných cestujúcich. Najprv bola vylúčená doprava na časti dopravných koľají nepárnej skupiny. 
 
Výstavba nového ostrovčekového nástupišťa 2
Nové Mesto nad Váhom 
 
Nové Mesto nad Váhom
 
Severná časť stanice počas výstavby
Nové Mesto nad Váhom
 
Južná časť stanice
Nové Mesto nad Váhom
 
Pokračujúca výstavba
Nové Mesto nad Váhom
 
Nové Mesto nad Váhom
 
Severné zhlavie po rekonštrukcii
Nové Mesto nad Váhom
 
Koľaj č. 1 a 2 sú prejazdné. Pre zastavovanie osobných vlakov a rýchlikov na trati 120 je určená koľaj 4 pri prvom nástupišti a koľaje 3 a 7 pri druhom nástupišti.
 
Odchodové návestidlá na severnom zhlaví
Nové Mesto nad Váhom
 
 Nové nástupište 1 a ostrovčekové nástupište 2
Nové Mesto nad Váhom
 
Nástupište 1a je určené pre vlaky do Vrboviec, pri ktorom je kusá koľaj 6a.
 
Nástupište pre trať 121
Nové Mesto nad Váhom
 
Pred južným vchodom do stanice bolo predtým frekventované železničné priecestie, ktoré bolo v rámci prestavby zrušené a nahradené novovybudovaným podjazdom pre motorové vozidlá a peších.
 
Stavadlo a bývalé priecestie
Nové Mesto nad Váhom
 
Južný vchod do stanice - naľavo miesto po zrušenej vlečkovej koľaji
Nové Mesto nad Váhom
 
Výstavba podjazdu
Nové Mesto nad Váhom
 
Nový podjazd zvýšil bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy
Nové Mesto nad Váhom
 
Nové Mesto nad Váhom
 
Stanica v Novom Meste nad Váhom je zatiaľ poslednou zrekonštruovanou stanicou v rámci výstavby V koridoru. Niekoľko fotografií stanice počas rekonštrukcie a po jej ukončení je vo fotoalbume. © autor.