Table './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_session' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repaired Železničné.info

Rekonštrukcia v stanici Rimavská Seč je ukončená

Autor: Ing. Peter Páteček <peter.patecek(at)zeleznicne.info>, Téma: Trate 160-169, Vydané dňa: 28. 09. 2012

V aktualite z 12. augusta 2012 sme Vás informovali o rekonštrukcii koľají v stanici Rimavská Seč na trati 160 Zvolen - Košice. V stanici boli komplexne zrekonštruované dopravné koľaje č. 1 a č. 2 a výhybky na východnom zhlaví (v smere do Košíc). Do Rimavskej Seči som opäť zašiel. Priebežne do albumu pridal aktuálne fotografie aj Norbert. Rekonštrukcia sa mala ukončiť včera, preto som využil dnešné pekné počasie a do Rimavskej Seči som zašiel. 


Pre doplnenie informácií v prvej aktualite o rekonštrukcii uvediem ešte, že výpravca v stanici Rimavská Seč okrem riadenia dopravy v stanici Rimavská Seč, diaľkovo obsluhuje výhybne Výh Lúčna a Výh Vinohrady, medzi ktorými stanica leží.
 
Podľa informácií Železníc Slovenskej republiky, výluky súvisiace s rekonštrukčnými prácami mali skončiť včera. Ako som sa dnes presvedčil priamo v Rimavskej Seči, rekonštrukcia je naozaj ukončená. Okrem nových dopravných koľají č. 1 a č. 2 a výhybiek na východnom zhlaví, boli v stanici vybudované aj dve nové nástupištia pre cestujúcich. Vynovené bolo aj priecestie, ktoré sa nachádza medzi výhybkami východného zhlavia. Viac o priebehu a vynovenom stave napovedia fotografie.
 
Kompletná rekonštrukcia koľaje č. 1 - pred priecestím km 53,292
smer Lenartovce
Rimavská Seč
 
Situácia za priecestím
Rimavská Seč
 
Stavebné práce v stanici
Rimavská Seč
 
priecestie PZS 2Z v km 53,292
Rimavská Seč
 
Pohľad z vlaku na rekonštrukciu smerom od Jesenského na Plešivec
 
Rimavská Seč
 
Nové koľajové lôžko...
Rimavská Seč
 
...a výstavba nového nástupišťa o kúsok ďalej
Rimavská Seč
  
Hrana nového nástupišťa
Rimavská Seč
 
Výhybku dočasne nahradila koľaj v oblúku
Rimavská Seč
  
Priecestie počas rekonštrukcie stavebná technika
(PKP - pokladač koľajivých polí)
Rimavská Seč
 
Ukončená rekonštrukcia
 
Nové výhybky č. 1 a č. 2 na východnom zhlaví
Rimavská Seč
 
Pohľad na nové stanične koľaje a výhybky od východu
Rimavská Seč
 
Vynovené priecestie PZS 2Z v km 53,292
Rimavská Seč
 
Nové nástupište medzi koľajou č. 1 a 2
Rimavská Seč
 
Prechod k nástupištiam uprostred stanice
Rimavská Seč
 
Nové nástupište medzi koľajami č. 1 a 3
Rimavská Seč
 
Zapadná časť stanice - nové koľaje a nástupište
Zhlavia na tejto strane sa rekonštrukcia netýkala
Rimavská Seč
 
Na záver už len krátka poznámka. Od decembra t.r. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., ruší osobné vlaky medzi stanicami Jesenské a Plešivec. Dnes v stanici zastavuje aj rýchlik R 935 Gemeran zo Zvolena do Košíc, od decembra nebudú v stanici zastavovať žiadne rýchliky. Komu budú nové nástupištia vlastne slúžiť? Viac fotografií je vo fotoalbume.