Table './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_session' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repaired Železničné.info

Nové nástupište v Rožňave

Autor: Ing. Peter Páteček <peter.patecek(at)zeleznicne.info>, Téma: L - Š, Vydané dňa: 26. 09. 2013

V auguste tohto roku na železničnej stanici v Rožňave prebiehala rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č. 1. Príležitostne som na rožňavskú stanicu zašiel a rekonštrukčné práce sledoval a zadokumentoval. Nové nástupište je už vybudované a slúži cestujúcej verejnosti. Niekoľko informácií a fotografií z rekonštrukcie je vo fotoreportáži.


Pri koľaji č. 1 bolo pôvodné nástupište typu Tischer, ktoré svojou konštrukciou nevyhovovalo pre nastupovanie a vystupovanie cestujúcich. Niveleta koľaje č.1 bola vyššie, než niveleta koľaje č.2, preto aby nebol narušený priechodný prierez v spodnej časti, nebolo možné zriadiť hranu nástupišťa aj na druhej strane a tak povrch nástupišťa je strmý. Tento stav bol kritizovaný zo strany viacerých cestujúcich, ktorí sa na nevyhovujúce podmienky pre nastupovanie a vystupovanie sťažovali. Železnice situáciu vyriešili tak, že osobné vlaky vchádzali odbočkou na koľaj č. 2, pri ktorom je vybudované široké nástupište. Cieľom kompletnej rekonštrukcie bolo zníženie nivelety koľaje č. 1 a vybudovanie nového nástupišťa pri tejto koľaji.
 
Pôvodné nástupište pri koľaji č. 1
Rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č. 1 v ŽST Rožňava
 
Hrana pôvodného nástupišťa pri koľaji č. 1 v dĺžke 247 m bola rozobraná a vykonané boli stavebné práce súvisiace so znížením nivelety koľaje č. 1. Pre zamedzenie prenikania spodnej vody do koľajového lôžka bola vykonaná sanácia geotextíliou. Následne bolo pri koľaji č. 1 vybudované nové nástupište typu Tischer (podľa STN 736359) materiálom novým so založením základnej škáry do nezamŕzavej hĺbky. 
 
Obojživelník
Rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č. 1 v ŽST Rožňava
 
Pokladač koľajových polí (PKP)
Rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č. 1 v ŽST Rožňava
 
Ťažká automobilová technika
Rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č. 1 v ŽST Rožňava
 
Výstavba novej koľaje č. 1 a nástupišťa
Rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č. 1 v ŽST Rožňava
 
Rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č. 1 v ŽST Rožňava
 
Rýchlik prichádza k širokému nástupišťu pri koľaji č. 2
Rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č. 1 v ŽST Rožňava
 
Nové nástupište má dĺžku 350 m, pre povrchovú úpravu bola použitá zámková dlažba. V rámci rekonštrukcii boli obnovené Investícia bola hradená z vlastných zdrojov ŽSR.
  
Nové nástupište pri koľaji č. 1
Rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č. 1 v ŽST Rožňava
 
Koniec nástupišťa na západnej strane
Rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č. 1 v ŽST Rožňava
 
Celkový pohľad na stanicu v Rožňave
Rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č. 1 v ŽST Rožňava
 
Detailný záber na konštrukciu nástupišťa
Rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č. 1 v ŽST Rožňava
 
Hektometrovník
Rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č. 1 v ŽST Rožňava
 
V rámci rekonštrukcie boli obnovené aj priechody cez koľaje
Rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č. 1 v ŽST Rožňava
  
Prechodová konštrukcia typu STRAIL
Rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č. 1 v ŽST Rožňava
 
Rýchlik z Košíc prichádza k nástupišťu pri koľaji č. 2,
ktoré je širšie a bezpečnejšie. Vlak odchádza odbočkou.
Rekonštrukcia nástupišťa pri koľaji č. 1 v ŽST Rožňava
  
V článku sú uvedené aj informácie, ktoré v súvislosti s rekonštrukciou zverejnili ŽSR. Viac fotografií je vo fotoalbume. © autor