Table './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_session' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repaired Železničné.info

Tunel pod Tureckým vrchom

Autor: Ing. Peter Páteček <peter.patecek(at)zeleznicne.info>, Téma: Mosty a tunely: trať 120, Vydané dňa: 18. 10. 2013

O tuneli pod Tureckým vrchom sú na stránkach magazínu Železničné.info uverejnené viaceré články a fotografie. Väčšinou ide o informácie z čias výstavby tohto zatiaľ posledného vybudovaného tunela na území Slovenskej republiky. Chýbali tu fotografie konečného stavu a preto som sa na tunel pod Tureckým vrchom zašiel pozrieť. Fotoreportáž je zároveň zosumarizovaním základných údajov o tuneli.


Železničný tunel pod Tureckým vrchom je vybudovaný na trati 120 Bratislava – Žilina. Tunel je dvojkoľajný elektrifikovaný určený pre traťovú rýchlosť 160 km/h, jeho stavebná rýchlosť je 200 km/h. Dĺžka tunela pod Tureckým vrchom je 1755 m a stavebné náklady na jeho výstavbu dosiahli výšku 264 mil. eur. bez DPH. V tuneli bol vybudovaný železničný zvršok s tuhým podložím. Vchody do tunela z oboch strán sú chránené kamerovým systémom. Tunel bol razený od juhu aj severu a prerazený bol 25. októbra 2010. Prvý vlak cez tunel prešiel 13. júla 2012, kedy bola zahájená prevádzka po druhej traťovej koľaji. Tunel spĺňa požiadavky na bezpečnosť podľa nových európskych noriem, čomu zodpovedá aj osvetlenie tunela a úniková chodba pre prípad nehodových udalostí, k ústiu tunela je na obidvoch stranách vybudovaná prístupová komunikácia. Fotografie tunela pod Tureckým vrchom, ktoré zachytávajú jeho stav v prevádzke, sú vo fotoalbume. Foto: © autor. 
 
Severná strana - nadjazd, ktorý nahradil železničné priecestie
Tunel pod Tureckým vrchom
  
Zárubný múr - rok výstavby
Tunel pod Tureckým vrchom
  
Príjazdová komunikácia k ústiu tunela
Tunel pod Tureckým vrchom
  
Pohľad na stanicu Trenčianske Bohuslavice
Tunel pod Tureckým vrchom
  
Detailný pohľad na uchytenie trolejového vodiča v tuneli
Tunel pod Tureckým vrchom
  
Pevné podložie
Tunel pod Tureckým vrchom
  
Detailný pohľad do tunelovej rúry
Tunel pod Tureckým vrchom
  
Teleso pôvodnej trate
Tunel pod Tureckým vrchom
  
Južná strana tunela
Tunel pod Tureckým vrchom
  
Celkový pohľad z juhu
Tunel pod Tureckým vrchom
  
Tunelová rúra je predsunutá
Tunel pod Tureckým vrchom
  
Pletivo bráni padaniu zvetraných kameňov na trať
Tunel pod Tureckým vrchom
  
Vyústenie únikovej chodby na východnej strane
Tunel pod Tureckým vrchom
  
Rýchlik z Košíc do Bratislavy vyšiel z tunela
363.134-8 na čele R 602