Table './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_session' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_kontrola_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_kontrola_ip' is marked as crashed and should be repaired Putovanie po Gemerských spojkách II.: Kopráš - tunel pod Homôlkou
 Infoblok
IP adresa: 3.238.232.88
Dátum: 18. 10. 2021
Čas: 13:52
Meniny má: Lukáš
Zajtra: Kristián
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 1718
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 1486
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1793
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1572
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1994
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1679
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 1832
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1855
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1674
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 1764
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
Nedostavané trate

Putovanie po Gemerských spojkách II.: Kopráš - tunel pod Homôlkou

Putovanie po Gemerských spojkách II.: Kopráš - tunel pod Homôlkou
V prvej časti som uviedol zopár informácií a fotografií zo Slavošoviec. Boli to fotografie niektorých stavieb nedostavanej trate a tiež tunela pod Homôlkou. V tejto časti sa spoločne pozrieme do Kopráša, na druhú stranu tunela pod Homôlkou, ktorý je, resp. mal byť najdlhším tunelom na tratiach známych ako Gemerské spojky.


Tunel pod Homôlkou bol vybudovaný na traťovom úseku Slavošovce - Lubeník (Chyžnian Voda), ktorého stavebná dĺžka mala byť 14,842 kilometrov. Dĺžka tunela je cca 2400 metrov, aj keď sa niekde uvádzajú aj iné údaje, napr. 2750 metrov. Tunel neleží v priamke, ale je postavený v dvoch oblúkoch. K miestu vstupu do tunela je možné prísť po lesnej ceste so spevneným povrchom z obce Kopráš aj autom. Pred pár rokmi bol vstup do tunela na koprášskej strane zaplavený nánosom zeminy, bahna a vody, takže prejsť cezeň bolo problematické. Ešte predtým však bola situácia iná, tunel bol priechodzí a ľudia cezeň prechádzali na bicykloch, či motorkách. Skrátili si tak cestu zo Slavošoviec do Jelšavy alebo Revúcej aj viac ako o polovicu. Už asi dva roky tunajšia miestna samospráva vykonáva činnosti, ktorých výsledok je zreteľný aj na fotografiách.

Ak pôjdete po spomínanej lesnej ceste, narazíte po ľavej strane na túto odbočku poľnej cesty. Ste na mieste. Poľná cesta na fotografii pretína potok a pokračuje po nedobudovanom telese trate.


Ak sa chceme dostať k tunelu, treba ísť k tomuto vyčistenému priestoru, ktorý je medzi lesnou cestou a korytom potoka.


Tunel. Takto vyzerá vstup do tunela dnes, po vykonaných čistiacich prácach, ktoré tu prebiehajú. Na pravej strane je vidieť stekajúcu vodu, ktorá zaplavuje ústie tunela ešte aj dnes.


Do tunela je dnes možné vojsť bez problémov. Vľavo je vykopaný odtokový kanál, ktorým vyteká voda presakujúca cez tunelovú rúru a vtekajúca na slavošovskej strane.


Najlepšie je ísť k tunelu v čase vegetatívneho kľudu. Vtedy tu preniká najviac svetla a vo výhľade nebráni vegetácia. Na fotografii je zretelne vidieť, aké množstvo z nadložia nad tunelovou rúrou bolo splavené dažďom a lesným potokom. Je vidieť odkrytú tunelovú rúru na jej pravej strane.


Voda spôsobila eróziu pôdy na pravej strane tunela. V zimnom období tu zvykli byť ľadopády. No pri mojej zimnej návšteve tu nič také nebolo.


Pohľad do vnútra tunelovej rúry. Zimné slnko je nízko, takže osvetľuje prvé metre tunela.


Po vojdení do tunela je rozlúštená hádanka, kam sa podela voda, ktorá predtým zaplavovala vstup do tunela.


Nová ľadová jaskyňa na Slovensku. Žiaľ, voda si našla cestu a vteká do tunela tu, kde vďaka mrazu vytvára tieto ľadové ozdoby.


Pohľad smerom von tunela, vpravo je vidieť vykopaný odtokový kanál a bezpečnostný výstupok.


Eróziu spôsobujú aj stromy, ktoré vyrastajú tesne nad tunelom.


Pohľad na tunel z koryta potoka...


...ktorý v zime zamŕza a je možné po ňom chodiť.


Fotografie vstupu do tunela pod Homôlkou v Kopráši si môžete pozrieť fotoalbume.

Fotografie zo Slavošoviec si môžete pozrieť v tomto fotoalbume. Foto: © Ing. Peter Páteček
Fotoalbum k článku: trať 165a: Gemerské spojky - Kopráš
Celkom fotografií: 76
tunel pod Homôlkou - Kopráš - 23.6.2009tunel pod Homôlkou - Kopráš - 23.6.2009tunel pod Homôlkou - Kopráš - 23.6.2009tunel pod Homôlkou - Kopráš - 23.6.2009
tunel pod Homôlkou - Kopráš - 23.6.2009tunel pod Homôlkou - Kopráš - 23.6.2009tunel pod Homôlkou - Kopráš - 23.6.2009tunel pod Homôlkou - Kopráš - 23.6.2009
tunel pod Homôlkou - Kopráš - tunel pod Homôlkou - Kopráš - tunel pod Homôlkou - Kopráš - tunel pod Homôlkou - Kopráš -
tunel pod Homôlkou - Kopráš - tunel pod Homôlkou - Kopráš - tunel pod Homôlkou - Kopráš - tunel pod Homôlkou - Kopráš -
Kopráš - kaskáda pre koryto potoka - detail, 13.4.2008, © D´Ant Kopráš - kaskáda pre koryto potoka, 13.4.2008, © D´AntTunel pod Homôlkou - Kopráš - zamrznutý potok alebo nedostavaná železničná trať?, 25.12.2007Tunel pod Homôlkou - Kopráš - stiesnený priestor pred tunelom, 25.12.2007
Tunel pod Homôlkou - Kopráš - priestor pre tunelom, 25.12.2007Tunel pod Homôlkou - Kopráš - 25.12.2007Tunel pod Homôlkou - Kopráš - zemina z nadložia tunela naplavená pred vstupom doň, 25.12.2007Tunel pod Homôlkou - Kopráš - vchod do tunela, zreteľné sú výsledky prác na oprave tunela, 25.12.2007
Tunel pod Homôlkou - Kopráš - len tak si tu rastiem, 25.12.2007Tunel pod Homôlkou - Kopráš - obsekaná skala pre tunelom, 25.12.2007Tunel pod Homôlkou - Kopráš - voda tu sposôbila eróziu, 25.12.2007Tunel pod Homôlkou - Kopráš - naplavenej zeminy je tu stále dosť, 25.12.2007
Tunel pod Homôlkou - Kopráš - 25.12.2007Tunel pod Homôlkou - Kopráš - pohľad smerom von z tunela, 25.12.2007Tunel pod Homôlkou - Kopráš - ľadová jaskyňa v Kopráši, 25.12.2007Tunel pod Homôlkou - Kopráš - ľadové cencúle môžu byť nebezpečné, 25.12.2007
Tunel pod Homôlkou - Kopráš - z klenby visia ľadové cencúle, 25.12.2007Tunel pod Homôlkou - Kopráš - 25.12.2007Tunel pod Homôlkou - Kopráš - 25.12.2007Tunel pod Homôlkou - Kopráš - presakujúca voda v zime zamŕza a vytvára ľadovú ozdobu, 25.12.2007
Tunel pod Homôlkou - Kopráš - odtokový kanál, 25.12.2007Tunel pod Homôlkou - Kopráš - 25.12.2007Tunel pod Homôlkou - Kopráš - 25.12.2007Tunel pod Homôlkou - Kopráš - 25.12.2007
Tunel pod Homôlkou - Kopráš - 25.12.2007Tunel pod Homôlkou - Kopráš - 25.12.2007Tunel pod Homôlkou - Kopráš - pohľad zhora na vchod do tunela, 25.12.2007Tunel pod Homôlkou - Kopráš - rozsah erozívnej činnosti je zreteľný na tejto fotografii, 25.12.2007
Tunel pod Homôlkou - Kopráš - Poľná cesta odbočuje z asfaltovej lesnej cesty. Po asfaltke sa sem dá dostať z Kopráša autom. 8.5.2007Tunel pod Homôlkou - Kopráš - Zrejme základ pre strážny domček. 8.5.2007Tunel pod Homôlkou - Kopráš - Opačný pohľad smerom k tunelu. 8.5.2007Tunel pod Homôlkou - Kopráš - Tu križuje potok poľnú cestu. Vyplanírovaný priestor, po ktorom vedie cesta mala byť asi výhybňa. 8.5.2007
Tunel pod Homôlkou - Kopráš - Vyčistený priestor pred tunelom. 8.5.2007Tunel pod Homôlkou - Kopráš - Vyčistený priestor pred tunelom. 8.5.2007Tunel pod Homôlkou - Kopráš - Namiesto železničnej trate je tu koryto potoka. 8.5.2007Tunel pod Homôlkou - Kopráš - Vstup do tunela, vpravo nad klenbou tečie potok. 8.5.2007
Tunel pod Homôlkou - Kopráš - Ľavá strana vstupu do tunela. 8.5.2007Tunel pod Homôlkou - Kopráš - Pohľad na vstup do tunela. 8.5.2007Tunel pod Homôlkou - Kopráš - Tadiaľto mala viesť železničná trať. 8.5.2007Tunel pod Homôlkou - Kopráš - Spomínaná veľká skala pred tunelom. 8.5.2007
Tunel pod Homôlkou - Kopráš - Ľavá strana v smere von z tunela. 8.5.2007Tunel pod Homôlkou - Kopráš - Pravá strana v smere von z tunela. 8.5.2007Tunel pod Homôlkou - Kopráš - Pohľad smerom von z tunela. Vpravo pred tunelom veľká skala. 8.5.2007Tunel pod Homôlkou - Kopráš - Výklenok na pravej strane tunelovej rúry. 8.5.2007
Tunel pod Homôlkou - Kopráš - Pravá strana tunelovej rúry. 8.5.2007Tunel pod Homôlkou - Kopráš - Výklenok na ľavej strane tunelovej rúry. Bahna je tu stále dosť. 8.5.2007Tunel pod Homôlkou - Kopráš - Ľavá strana tunelovej rúry a odvodňovací kanál. 8.5.2007Tunel pod Homôlkou - Kopráš - Nános bahna, po ktorom sa dalo chodiť. Pravá strana tunelovej rúry. 8.5.2007
Tunel pod Homôlkou - Kopráš - potok, ktorý zaplavoval ústie tunelu nánosom bahna, 8.5.2007Tunel pod Homôlkou - Kopráš - Tadiaľto mala viesť trať z tunela ďalej, 8.5.2007Tunel pod Homôlkou - Kopráš - Vyústenie tunelovej rúry, 8.5.2007Tunel pod Homôlkou - Kopráš - Vypílené stromy umožňujú lepší prístup k tunelu, 8.5.2007
          

Známka: 1,67 | Hodnotili: 46
Autor: Ing. Peter Páteček | Dňa: 08. 02. 2008 | 26817x prečítané | Späť
Príspevkov: 3 Zobraziť diskusiu | Pridať príspevok

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlačiť
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018