Infoblok
IP adresa: 3.238.121.7
Dátum: 19. 07. 2024
Čas: 16:44
Meniny má: Dušana
Zajtra: Iľja, Eliáš
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 4242
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 3935
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 3984
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 3692
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 4114
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 3750
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 3744
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 3627
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 3419
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 3358
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
Bratislava (uzol)

Železničná zastávka Bratislava Vinohrady

Železničná zastávka Bratislava Vinohrady
     Železničná zastávka Bratislava Vinohrady leží na trati 120 a súčasne na trati 130. Je to jedna z mála železničných zastávok, v ktorej pravidelne zastavujú nielen osobné vlaky, ale aj rýchliky. Zastávka leží na Račianskej ulici v Bratislave. Jej poloha je výhodná pre rýchle spojenie s mestom, ktoré je zabezpečené električkami, z nich niektoré tu majú konečnú zastávku. Denne cez zastávku prejdú stovky cestujúcich, podstatne viac, ako cez neďalekú železničnú stanicu Bratislava predmestie. Je to predovšetkým z dôvodu, že takmer všetky vlaky smerujú na hlavnú stanicu.Zastávka Bratislava-Vinohrady sa nachádza v lokalite, kde sa v prvopočiatkoch železnice v Bratislave križovali mimoúrovňovo Prešporsko-trnavská prvá uhorská železnica s Uhorskou centrálnou železnicou.
 
Zastávka Bratislava-Vinohrady
Vľavo bezbariérový prístup a schodisko bez chodníka
Bratislava-Vinohrady
 
Orientačná mapa - poloha žst. Bratislava Dynamitka a zastávky Dynamitka
Orientačná mapa
 
Na Prešporsko-trnavskej železnici bola v tejto lokalite už v roku 1891 vybudovaná železničná stanica Bratislava Dynamitka. Neskôr bola vybudovaná priama trať z bratislavskej hlavnej stanice do Rače, ktorá  bola do prevádzky uvedená 2.2.1883. Táto nová trať viedla v úseku po Biely kríž súbežne s traťou do Štúrova. Vybudovaním tejto traťovej spojky došlo k presmerovaniu záťaže od Trnavy, pretože hlavná stanica ležala na dôležitej trati Viedeň – Budapešť. Niekedy v období rokov 1893 až 1898 bola vybudovaná aj druhá koľaj medzi hlavnou stanicou a Račou. V tomto období došlo aj k preorientovaniu traťových koľají medzi hlavnou stanicou a odbočkou Bratislava Rača. Po mimoúrovňovom križovaní so železničnou traťou Bratislava Dynamitka – odbočka Bratislava Rača sa trať z hlavnej stanice oblúkom na ňu v odbočke Bratislava Rača pripojila. Z odbočky Bratislava Rača viedla ďalej jedna trať do stanice Rača a druhá trať do stanice Bratislava zriaďovacie nádražie. Na tomto mieste pred odbočkou Bratislava Rača vznikla už v roku 1894 zastávka Dynamitka.
 
Rýchlik do Košíc zastal pri 3. nástupišti
Bratislava-Vinohrady
 
Bratislava-Vinohrady - nástupište č. 1 a 2 pri trati 130
Bratislava-Vinohrady
 
Bezbariérový prístup
Bratislava-Vinohrady
 
Významnejšie zmeny v súvislosti zo zastávkou Bratislava-Vinohrady nastali až po 2. svetovej vojne. Najprv, po roku 1950 vznikla na trati do Štúrova pri podniku Dimitrovka (predtým Dynamitka) zastávka Bratislava zastávka. Táto však nebola vzhľadom na svoju polohu prínosom. V súvislosti s prestavbou bratislavského železničného uzla od roku 1963 bola vybudovaná odbočka Močiar v úseku Bratislava hl.st. – Bratislava-Vajnory, z ktorej viedla trať do odbočky Bratislava Rača.
 
Pôvodný klenbový most nad Račianskou ulicou sa zachoval dodnes
Pôvodný most nad Račianskou ulicou
 
Vzadu naľavo pôvodný klenbový most nad Račianskou ulicou
Pôvodný klenbový most nad Račianskou ulicou
 
V rámci tejto výstavby bola vybudovaná aj nová zastávka Bratislava-Vinohrady, spoločná pre trate do Žiliny (120) a Štúrova (130). Pri výstavbe došlo aj k preloženiu trate Bratislava hl.st. – odbočka Vinohrady. Zároveň boli vybudované nové mosty nad Račianskou ulicou a zrekonštruovaná železničná stanica Bratislava predmestie, z ktorej sa vybudovala nová traťová spojka do odbočky Bratislava Rača. V priestore začiatku súbehu tratí z Trnavy a Galanty bola vybudovaná nová zastávka Bratislava-Vinohrady.
 
Bratislava-Vinohrady - nový (vľavo) a starý (vpravo) most nad Račianskou ulicou
Bratislava-Vinohrady
 
Prístup k nástupišťam je podchodom
Bratislava-Vinohrady
 
Výťah pre imobilných cestujúcich
Bratislava-Vinohrady
 
Vyústenie podchodu na Račianskej ulici pri končenej zastávke električiek
Bratislava-Vinohrady
 
Zastávka Bratislava-Vinohrady má štyri nástupišťa. Nástupište č. 1 pri trati 130 pre smer Galanta, nástupište č. 3 pri trati 120 pre smer Trnava a nástupište č. 2 pri trati 130 a nástupište č. 4 pri trati 120 pre smer Bratislava hl.st.
 
Interiér vybavovacej haly
Bratislava-Vinohrady
 
Schodisko k nástupišťam a plošina pre imobilných cestujúcich
Bratislava-Vinohrady
 
Informačná tabuľa
Bratislava-Vinohrady
 
Stanica bola pred pár rokmi zrekonštruovaná a bol vybudovaný bezbariérový prístup pre imobilných cestujúcich. Je potrebné poznamenať, že bezbariérový prístup nie je ani na hlavnej stanici v Bratislave.
 
Most nad Račianskou ulicou - trať 120
Posledné vozne dlhších vlakov stoja mimo perón na moste
Bratislava-Vinohrady
 
Zastávka Bratislava-Vinohrady má aj nedostatky, pre ktoré je terčom kritiky. Nástupišťa nemajú dostatočnú dĺžku. Posledné vozne dlhších vlakov, ktoré tu zastavujú, sú mimo perónu a stoja na moste nad Račianskou ulicou.
 
Bratislava-Vinohrady
Chodník si museli cestujúci vyšliapať
Bratislava-Vinohrady
 
Zastávka je obľúbeným miestom fotografov železnice, poskytuje možnosť odfotiť prechádzajúce vlaky s jednou dominánt Bratislavy, televíznou vežou Kamzík, ktorá sa vypína nad Malými Karpatmi.
Fotoalbum k článku: žst. Bratislava-Vinohrady
Celkom fotografií: 44
Bratislava-Vinohrady - podchod k nástupišťam, 11.7.2009Bratislava-Vinohrady - schodisko k nástupišťu, 11.7.2009Bratislava-Vinohrady - podchod - vpravo presklené dvere do vybavovacej haly, 11.7.2009Bratislava-Vinohrady - východ z podchodu na Račiansku ulicu, 11.7.2009
Bratislava-Vinohrady - imobilní cestujúci majú umožnený prístup k nástupišťam výťahmi, 11.7.2009Bratislava-Vinohrady - osobný vlak odchádza z 3. nástupišťa, 11.7.2009Bratislava-Vinohrady - 1. a 2. nástupišti pri trati 130, 11.7.2009Bratislava-Vinohrady - rýchlik do Banskej Bystrice zastavil pri 1. nástupišti, 11.7.2009
Bratislava-Vinohrady - bezbariérový prístup k 2. a 3. nástupišťu, 11.7.2009Bratislava-Vinohrady - vybavovacia hala - terasa, 11.7.2009Bratislava-Vinohrady - vybavovacia hala - terasa, 11.7.2009Bratislava-Vinohrady - schodisko s plošinou pre imobilných cestujúcich, 11.7.2009
Bratislava-Vinohrady - vybavovacia hala - prízemie, 11.7.2009Bratislava-Vinohrady - informačná tabuľa s odchodmi vlakov, 11.7.2009Bratislava-Vinohrady - vybavovacia hala - prízemie, 11.7.2009Bratislava-Vinohrady - plošina pre imobilných cestujúcich, 11.7.2009
Bratislava-Vinohrady - vybavovacia hala - pokladne a východ do podchodu, 11.7.2009Bratislava-Vinohrady - most na trati 120 nad Račianskou ulicou, 11.7.2009Bratislava-Vinohrady - poriadny chodník k schodisku chýba, 11.7.2009Bratislava-Vinohrady - popod klenbový most viedla kedysi Račianska ulica, 11.7.2009
Bratislava-Vinohrady - staničná budova, 11.7.2009Bratislava-Vinohrady - vchod do podchodu pri konečnej električiek, 11.7.2009Bratislava-Vinohrady - mosty na trati 130 (vpredu) a 120 (vzadu) nad Račianskou ulicou, 11.7.2009Bratislava-Vinohrady - Račianska ulica, 11.7.2009
Bratislava-Vinohrady - staničná budova medzi traťami 120 a 130, 21.5.2005Bratislava-Vinohrady - vlak do Nových Zámkov prichádza k 1. nástupišťu, 21.5.2005Bratislava-Vinohrady - vchod do podchodu, 21.5.2005Bratislava-Vinohrady - 1. nástupište a vchod do podchodu pri konečnej električiek, 21.5.2005
Bratislava-Vinohrady - 3. nástupište pri trati 120, 21.5.2005Bratislava-Vinohrady - výpravná budova, 21.5.2005Bratislava-Vinohrady - osobný vlak prichádza k 3. nástupišťu, 21.5.2005Bratislava-Vinohrady - vlak IC do Košíc ide odklonom cez Galantu, 21.5.2005
Bratislava-Vinohrady - pekný klenbový most na trati 130 pôvodne nad Račianskou ulicou, 21.5.2005Bratislava-Vinohrady - most na trati 130 nad Račianskou ulicou, 21.5.2005Bratislava-Vinohrady - most na trati 130 nad Račianskou ulicou, 21.5.2005Bratislava-Vinohrady - most na trati 130 nad Račianskou ulicou, vzdadu most na trati 120, 21.5.2005
Autor: Ing. Peter Páteček | Dňa: 15. 08. 2009 | 37980x prečítané | Späť
Príspevkov: 3 Zobraziť diskusiu | Pridať príspevok

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlačiť
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018