Infoblok
IP adresa: 3.239.91.5
Dátum: 21. 04. 2024
Čas: 21:57
Meniny má: ErvĂ­n
Zajtra: SlavomĂ­r
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 3375
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 3114
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 3230
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 2981
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 3412
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 3037
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 3087
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 3014
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 2798
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 2811
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
L - Š

Železničná stanica Svätý Jur

Železničná stanica Svätý Jur
Železničná stanica vo Svätom Jure patrila medzi najstaršie na Slovensku. Dnes je z nej už len zastávka. Leží na dvojkoľajnej elektrifikovanej trati 120 Bratislava – Žilina. Orientovaná je v severojužnom smere a je elektrifikovaná trakčnou napäťovou sústavou 25 kV, 50 Hz. Stanica vo Svätom Jure bola postavená na prvej železnici na Slovensku ešte s animálnou trakciou. Konská železnica viedla z Bratislavy do Trnavy a prvý úsek z Bratislavy do Svätého Jura bol otvorený 27.9.1840. 


Prevádzka na animálnej železnici bola zastavená 15.10.1872 z dôvodu jej prestavby na parostrojnú. Spoločnosť považskej železnice železničnú dopravu obnovila 1.5.1873 prevádzku už v parnej trakcii. Od tých čias uplynulo veľa rokov a podoba stanice sa zmenila.  
 
Svätý Jur - pôvodná budova konskej železnice z roku 1840
Svätý Jur
 
Na stanicu do Svätého Jura som niekoľkokrát zašiel. Prvý raz v roku 2005. V tom čase stanica ešte existovala. Stanica mala päť koľají, štyri dopravné a jednu manipulačnú. Neďaleko novšej výpravnej budovy stála väčšia budova skladiska s manipulačnou koľajou. Pri prvej, druhej a štvrtej koľaji boli nástupiská z panelov, resp. boli sypané. Južná časť koľajiska bola v miernom pravom oblúku v smere do Bratislavy. Pri oboch zhlaviach stáli v tom čase nevyužívané budovy stavadiel.
 
Svätý Jur - novšia výpravná budova
Svätý Jur
 
V roku 2007 začala v rámci výstavby V. koridoru prestavba tejto železničnej stanice. Stanica bola v podstate zrušená a prestavaná na zastávku. Odstránené bolo aj pôvodné trakčné vedenie a stožiare, a vybudované bolo nové. Niekoľkokrát som do Svätého Jura ešte zašiel, aby som premenu, resp. zánik tejto stanice zaznamenal. V smere do Pezinka je hneď za zastávkou vybudovaná nová výhybňa Svätý Jur, tvorí ju štvorica výhybiek, ktoré vytvárajú obojstrannú koľajovú spojku. Premenu stanice je najlepšie vidieť na fotografiách, ktoré sú zverejnené vo fotoalbume.
 
Koľajisko stanice - smer Bratislava
Svätý Jur
 
Rýchlik do Bratislavy prechádza stanicou
Svätý Jur
 
Bočný pohľad na výpravnú budovu
Svätý Jur
 
Pri výstavbe koridoru boli v stanici odstránené najprv koľaje párnej skupiny. Podložie pod bývalými koľajami bolo vybagrované. Na miesto bývalých koľají 4 a 6 bola navozená zemina. Pod novou traťovou 2. koľajou sa budoval nový spodok a zvršok. Zároveň sa staval nový podchod pre cestujúcich, ktorý im umožní bezpečný, mimoúrovňový prístup k vlakom. Vlaky zatiaľ premávali po zostávajúcich koľajach 1 a 3.
 
Výstavba podchodu
Svätý Jur
 
Svätý Jur
 
Skupina párnych koľají bola odstránená
Svätý Jur
 
Železničná doprava bola zabezpečená po 1. a 3. koľaji
Svätý Jur
 
Bezpečnosť dopravy zaisťovali návestidlá, ktorým dohárala svieca
Svätý Jur
 
Po vybudovaní novej traťovej 2. koľaje sa začali práce aj na nepárnej skupine. Rovnako aj tu bolo podložie pod odstránenými koľajami vybagrované. V čase mojej návštevy už bolo sčasti vybudované nové nástupište pri 2. koľaji, po ktorej bola obmedzenou rýchlosťou zabezpečovaná železničná doprava.
 
Nové nástupište pri novej 2. koľaji
Svätý Jur
 
Stavebné práce prebiehali za plnej prevádzky
Svätý Jur
 
Časť podchodu pod novou 2. koľajou
Svätý Jur
 
Výstavba nového nástupišťa pri 2. koľaji
Svätý Jur
 
Svätý Jur - smer Bratislava
Svätý Jur
 
Kladenie novej 1. koľaje
Svätý Jur
 
Výstavba podchodu
Svätý Jur
 
Pri mojej ďalšej návšteve už bola nová zastávka takmer hotová. Nové nástupišťa boli dokončené a slúžili cestujúcej verejnosti. Rovnako aj podchod bol hotový, príchod k vlakom je bezbariérový pomocou šikmej roviny. Z pozostatkov stanice zostala iba výpravná budova, ktorá je obývaná a má využitie, a budova skladiska, ktorá bezprizorne stojí obďaleč.
 
Svätý Jur zastávka
Svätý Jur
 
Podchod umožňuje bezbariérový prístup k vlakom
Svätý Jur
 
Osobný vlak do Trnavy stojí pri novom 2. nástupišti
Svätý Jur
 
Výpravná budova pripomína staré čase
Svätý Jur
 
Železničná stanica vo Svätom Jure tak po viac ako 160 rokoch zanikla. Aj napriek tomu sa navždy zapísala do dejín železníc na Slovensku. Foto: © autor
Fotoalbum k článku: žst. Svätý Jur
Celkom fotografií: 83
Svätý Jur - prístrešok nad východom z podchodu, 8.12.2007Svätý Jur - podchod, 8.12.2007Svätý Jur - podchod, 8.12.2007Svätý Jur - bezbarérový prístup šikmou rovinou, 8.12.2007
Svätý Jur - podchod, 8.12.2007Svätý Jur - decembrový chladný deň, 8.12.2007Svätý Jur - osobný vlak stojí pri druhom nástupišti, 8.12.2007Svätý Jur - hotovo, 8.12.2007
Svätý Jur - výstavba podchodu, 16.8.2007Svätý Jur - vlak prichádza k novému nástupišťu, 16.8.2007Svätý Jur - Svätý Jur - pohľad na stavenisko - ssmer Pezinok, 16.8.2007
Svätý Jur - podbíjačka, 16.8.2007Svätý Jur - Svätý Jur - výstavba 1. koľaje a nástupišťa pri nej, 16.8.2007Svätý Jur - hotové nástupište pri 2. koľaji, 16.8.2007
Svätý Jur - prístrešok nad východom z podchodu, 16.8.2007Svätý Jur - 16.8.2007Svätý Jur - južná časť - smer Pezinok, 29.6.2007Svätý Jur - smer Pezinok, 29.6.2007
Svätý Jur - koľajová spojka zatiaľ zostala, 29.6.2007Svätý Jur - stavadlo doslúžilo už dávnejšie, 29.6.2007Svätý Jur - nová koľaj - južná strana, 29.6.2007Svätý Jur - výstavba zbernej nádrže a odvodňovacieho kanála, 29.6.2007
Svätý Jur - podložie pod 1. a 3. koľajou bolo odstránené, 29.6.2007Svätý Jur - Svätý Jur - nové nástupište pri 2. koľaji, 29.6.2007Svätý Jur - betónový základ pre strožiar trakčného vedenia, 29.6.2007
Svätý Jur - Svätý Jur - priestor po bývalých koľajach, 29.6.2007Svätý Jur - Svätý Jur -
Svätý Jur - výstavba nového nástupišťa pri 2. koľaji - severná časť, 29.6.2007Svätý Jur - výstavba podchodu, 29.6.2007Svätý Jur - výstavba podchodu, 29.6.2007Svätý Jur - odstránená bola 1. a 3. koľaj, 29.6.2007
Svätý Jur - výpravná budova, 29.6.2007Svätý Jur - nové 1. nástupište, 29.6.2007Svätý Jur - priestor po bývalých koľajach, 1.5.2007Svätý Jur -
Svätý Jur - Svätý Jur - rekonštrukcia priepustu na južnej strane, 1.5.2007Svätý Jur - Svätý Jur - rekonštrukcia priepustu na južnej strane, 1.5.2007
Svätý Jur - výstavba novej 2. koľaje, 1.5.2007Svätý Jur - zanikajúce zhlavie, 1.5.2007Svätý Jur -  1.5.2007Svätý Jur - smer Bratislava, 1.5.2007
Svätý Jur - rýchlik do Košíc prechádza stanicou, 1.5.2007Svätý Jur - výpravná budova, 1.5.2007Svätý Jur - stavenisko, 1.5.2007Svätý Jur - smer Pezinok, 1.5.2007
Svätý Jur - nové trolejové stožiare, 1.5.2007Svätý Jur - strácajúca sa stanica, 1.5.2007Svätý Jur - zrenovovaný piepust, 1.5.2007Svätý Jur - stavadlo doslúžilo už dávnejšie, 1.5.2007
Svätý Jur - Svätý Jur - výstavba nového trolejového vedenia, 1.5.2007Svätý Jur - 1. a 3. koľaj bola v prevádzke, 1.5.2007Svätý Jur - výstavba podchodu, 1.5.2007
Svätý Jur - výstavba podchodu, 1.5.2007Svätý Jur - výstavba podchodu, 1.5.2007Svätý Jur - skupina párnych koľají bola odstránená, 1.5.2007Svätý Jur -  1.5.2007
Svätý Jur - bývalá výpravná budova konskej železnice, 1.5.2007Svätý Jur - stavebné práce v plnom prúde, 1.5.2007Svätý Jur - betónové diely pre nové nástupisko, 1.5.2007Svätý Jur - výpravná budova z ulice, 21.5.2005
Svätý Jur - stanica, 21.5.2005Svätý Jur - skladisko, 21.5.2005Svätý Jur - koľajisko - smer Pezinok, 21.5.2005Svätý Jur - koľajisko - smer Pezinok, 21.5.2005
Svätý Jur - výpravná budova, 21.5.2005Svätý Jur - koľajisko - smer Bratislava, 21.5.2005Svätý Jur - výpravná budova, 21.5.2005
          

Známka: 0,07 | Hodnotili: 15
Autor: Ing. Peter Páteček | Dňa: 29. 10. 2009 | 64972x prečítané | Späť
Príspevkov: 2 Zobraziť diskusiu | Pridať príspevok

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlačiť
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018