Table './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_session' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_kontrola_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_kontrola_ip' is marked as crashed and should be repaired Železničná stanica Plavecký Mikuláš
 Infoblok
IP adresa: 3.238.204.167
Dátum: 19. 08. 2022
Čas: 03:29
Meniny má: LĂ˝dia
Zajtra: Anabela
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 1718
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 1486
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1793
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1572
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1994
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1679
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 1832
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1855
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1674
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 1764
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
L - Š

Železničná stanica Plavecký Mikuláš

Železničná stanica Plavecký Mikuláš
Železničná stanica v Plaveckom Mikuláši je poslednou na trati 112 vedúcej zo stanice v Zohore. Osobná doprava na trati Zohor – Plavecký Mikuláš bola zastavená 2. februára 2003, potom krátky čas osobnú dopravu zabezpečovala BRKS. Už niekoľko rokov je pre zlý stav železničnej trate doprava v úseku Plavecké Podhradie – Plavecký Mikuláš zastavená úplne, ale o tejto skutočnosti sa na stránke správcu železničnej infraštruktúry nedozviete. 


Trať zo Zohoru do Plaveckého Mikuláša vedie rovinatým terénom v blízkosti západnej strany pohoria Malé Karpaty. História železnice známej ako „Bratislavská župná miestna železnica“ v tejto časti Záhoria sa začala písať v roku 1911. Koncesiu na výstavbu a prevádzku železnice z Plaveckého Mikuláša cez stanicu MÁV v Zohore do Uhorskej (dnes Záhorskej) Vsi získali dr. Emil Révész z Malaciek a Ing. Ľudovít Fábián z Budapešti nariadením ministerstva obchodu č. 46370/911.VII.4. V Záhorskej Vsi bola na miestnu železnicu napojená aj vlečka miestneho cukrovaru. Úsek zo Zohoru do Záhorskej Vsi bol do prevádzky daný 15. novembra 1911 a zo Zohoru do Plaveckého Mikuláša 9. decembra 1911. Trať bola vybudovaná na náklady Bratislavskej župy vo výške 5,38 mil. korún. 
 
V roku 1962 trať v úseku Zohor – Rohožník prešla renováciou, pričom sa zvýšil osový tlak vozňov. Úsek z Rohožníka do Plaveckého Podhradia bol renovovaný o rok neskôr.
 
Zaujímavosťou z histórie trate a stanice v Plaveckom Mikuláši je, že v roku 1943 sa začala budovať trať z Plaveckého Podhradia do Jablonice. Impulzom pre výstavbu boli negatívne dôsledky Viedenskej arbitráže na železničnú sieť na Slovensku. Po ukončení vojny bola výstavba trate zastavená. O nedostavanej trati pripravím samostatný článok.
 
Do Plaveckého Podhradia občas vlak zájde
Plavecké Podhradie - trať 112
  
Stanica v Plaveckom Mikuláši má štyri koľaje a orientovaná je v severojužnom smere. Koľajisko stanice je vo veľmi zlom technickom stave. Koľaje sú miestami úplne zarastené. Výhybky sú nefunkčné, ich pohyblivé časti chýbajú. Takmer všade chýbajú upevňovacie skrutky (vrtule), ktorými sú koľajnice uchytené k podvalom. Polčas rozpadu má za sebou aj budova výhrevne, ktorá tu bola pred sto rokmi postavená. Zaujímavé je, že Železnice Slovenskej republiky ako správca železničnej infraštruktúry sa v tomto prípade neponáhľajú s demontážou výhybiek a koľají, ako napríklad v prípade stanice Stará Kremnička. Stanica v Plaveckom Mikuláši leží mimo rovnomennej obce, a tak opustená a bez dozoru je veľmi ľahkým terčom pre zlodejov a vandalov.
 
Poloha stanice na mapke www.DFS.sk
Plavecký Mikuláš - trať 112
 
Pred stanicou v Plaveckom Mikuláši - smer Plavecké Podhradie
Značka "začiatok pomalej jazdy" vyznieva ako nepodarený vtip
Plavecký Mikuláš - trať 112
 
Mostík pred stanicou
Plavecký Mikuláš - trať 112
 
"Koľajisko" stanice
Plavecký Mikuláš - trať 112
 
Burina a náletové dreviny, naľavo časť budovy skladu
Plavecký Mikuláš - trať 112
 
Nakladacia rampa
Plavecký Mikuláš - trať 112
 
Bez slov
Plavecký Mikuláš - trať 112
 
Hektometrovník a kde, tu časti koľají
Plavecký Mikuláš - trať 112
 
Akože návestidlo výhybky č. 4
Plavecký Mikuláš - trať 112
 
Koľajisko stanice - smer Zohor
Plavecký Mikuláš - trať 112
 
To isté o kúsok ďalej
Plavecký Mikuláš - trať 112
 
Jedinou pozitívnou skutočnosťou je, že poschodová výpravná budova postavená v typickom železničnom štýle je v zachovalom stave, a to vďaka tomu, že byt na poschodí je obývaný a majiteľ sa o budovu stará. To isté platí aj o budove skladu a ďalšom menšom železničnom objekte, ktorý je využívaný pravdepodobne ako víkendová chalúpka.  
 
Výpravná budova z koľajiska
Plavecký Mikuláš - trať 112
 
Výpravná budova z ulice
Plavecký Mikuláš - trať 112
  
Výhrevňa
Plavecký Mikuláš - trať 112
  
Výhrevňa v smrtiacom objatí drevín
Plavecký Mikuláš - trať 112
  
Smutný pohľad dovnútra
Plavecký Mikuláš - trať 112
 
Chýbajúce skrutky (tzv. vrtule) 
Plavecký Mikuláš - trať 112
 
Výhybky sú nefunkčné
Plavecký Mikuláš - trať 112
 
Torzo výhybky
Plavecký Mikuláš - trať 112
 
Koniec trate 112 zo Zohoru
Plavecký Mikuláš - trať 112
  
Aj keď existujú úvahy o dobudovaní železničnej trate z Plaveckého Podhradia do Jablonice, v blízkej, ani vzdialenejšej budúcnosti sa jej výstavba určite nezačne.  
 
Viac fotografií je vo fotoalbume. Foto: © autor
 
Pramene: 
  1. KOTESOVÁ Ľudmila, Mgr.: Rohožník 1397 - 1997, vydal Obecný úrad v Rohožníku, 1997,
  2. KUBÁČEK Jiří Ing., CSc., a kol: Dejiny železníc na území Slovenska, ŽSR, 1993.
Fotoalbum k článku: žst. Plavecký Mikuláš
Celkom fotografií: 47
Plavecký Mikuláš - trať 112, 15.6.2012Plavecký Mikuláš - trať 112, 15.6.2012Plavecký Mikuláš - trať 112, 15.6.2012Plavecký Mikuláš - trať 112, 15.6.2012
Plavecký Mikuláš - trať 112, 15.6.2012Plavecký Mikuláš - trať 112, 15.6.2012Plavecký Mikuláš - trať 112, 15.6.2012Plavecký Mikuláš - trať 112, 15.6.2012
Plavecký Mikuláš - trať 112, 15.6.2012Plavecký Mikuláš - trať 112, 15.6.2012Plavecký Mikuláš - trať 112, 15.6.2012Plavecký Mikuláš - trať 112, 15.6.2012
Plavecký Mikuláš - trať 112, 15.6.2012Plavecký Mikuláš - trať 112, 15.6.2012Plavecký Mikuláš - trať 112, 15.6.2012Plavecký Mikuláš - trať 112, 15.6.2012
Plavecký Mikuláš - trať 112, 15.6.2012Plavecký Mikuláš - trať 112, 15.6.2012Plavecký Mikuláš - trať 112, 15.6.2012Plavecký Mikuláš - trať 112, 15.6.2012
Plavecký Mikuláš - trať 112, 15.6.2012Plavecký Mikuláš - trať 112, 15.6.2012Plavecký Mikuláš - trať 112, 15.6.2012Plavecký Mikuláš - trať 112, 15.6.2012
Plavecký Mikuláš - trať 112, 15.6.2012Plavecký Mikuláš - trať 112, 15.6.2012Plavecký Mikuláš - trať 112, 15.6.2012Plavecký Mikuláš - trať 112, 15.6.2012
Plavecký Mikuláš - trať 112, 15.6.2012Plavecký Mikuláš - trať 112, 15.6.2012Plavecký Mikuláš - trať 112, 15.6.2012Plavecký Mikuláš - trať 112, 15.6.2012
Plavecký Mikuláš - trať 112, 15.6.2012Plavecký Mikuláš - trať 112, 15.6.2012Plavecký Mikuláš - trať 112, 15.6.2012Plavecký Mikuláš - trať 112, 15.6.2012
Plavecký Mikuláš - trať 112, 15.6.2012Plavecký Mikuláš - trať 112, 15.6.2012Plavecký Mikuláš - trať 112, 15.6.2012
          

Známka: 1,63 | Hodnotili: 41
Autor: Ing. Peter Páteček | Dňa: 30. 06. 2012 | 32875x prečítané | Späť
Príspevkov: 0 Zobraziť diskusiu | Pridať príspevok

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlačiť
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Dejiny železníc
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018