Infoblok
IP adresa: 3.239.91.5
Dátum: 21. 04. 2024
Čas: 23:44
Meniny má: ErvĂ­n
Zajtra: SlavomĂ­r
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 3378
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 3117
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 3233
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 2984
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 3415
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 3040
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 3090
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 3015
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 2799
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 2812
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
Nedostavané trate

Po stopách nedostavanej trate Plavecký Mikuláš - Jablonica

Po stopách nedostavanej trate Plavecký Mikuláš - Jablonica
Ďalšou traťou, ktorá sa rovnako ako trate známe pod názvom Gemerské spojky začala stavať kvôli Viedenskej arbitráži a rovnako tak sa nedostavala, je trať z Plaveckého Mikuláša do Jablonici. V júni minulého roka som sa na túto trať zašiel pozrieť. Trať som prešiel takmer celú a niektoré objekty a jej úseky som vyfotil. V nasledujúcej reportáži sa spoločne prejdeme od konečnej stanice na trati 112 Plavecký Mikuláš do stanice Jablonica ležiacej na trati 116 z Trnavy do Kútov.


Viedenskou arbitrážou prišlo Slovensko a značnú časť územia, na ktorom boli aj železničné trate. Železničná sieť bola narušená a chudobnejšia o 930 km. Tento stav sa nepriaznivo prejavoval v zásobovaní a spôsoboval problémy pri cestovaní. Vláda sa rozhodla nepriaznivú situáciu riešiť výstavbou druhých koľají tratí na slovenskom území a tiež výstavbou nových tratí. Spojenie hlavného mesta Bratislavy so severnou a východnou časťou štátu bolo len traťou cez Leopoldov. Ďalšie alternatívne spojenie bolo možné cez Zohor a Plavecký Mikuláš. Táto trať sa mala predĺžiť až po Jablonicu, pričom sa ďalej uvažovalo o prepojení trate z Brezovej pod Bradlom do Myjavy a taktiež o prepojení trate z Lednických Rovien do Púchova. Tak by vzniklo náhradné železničné spojenie Bratislavy so severnou a východnou časťou Slovenska. Prvé spojenie sa začalo skutočne realizovať.  
 
Mapa lokality (dfs.sk)
mapka
 
Výstavba asi 12 km dlhej trate z Plaveckého Mikuláša do Jablonice začala 12. októbra 1943. Na výstavbu dozerala nemecká armáda, pretože Nemecko malo záujem o výstavbu tejto trate, keďže jednotky Wermachtu boli  umiestnené v lesoch Záhorskej nížiny od marca 1939. Trať bola naprojektovaná ako hlavná jednokoľajná pre rýchlosť 100 km/h bez úrovňových križovaní s cestami. Minimálny polomer oblúkov bol 600 m a najväčšie stúpanie 7 . Trať začínala v km 0,115 za stanicou Plavecký Mikuláš odkiaľ viedla podhorím Malých Karpát a v km 14,1 ústila do stanice Jablonica na trati z Trnavy do Kútov.
 
Mapa lokality (dfs.sk)
mapa
 
Na trati boli plánované dve zastávky s nákladišťom a jedna stanica. Uvažovalo sa z dĺžkou vlakov 120 osí z toho sa určila minimálna dĺžka staničných koľají na 700 m. Stanica v Šandorfe (dnešné Prievaly) mala mať 3 dopravné koľaje a 1 manipulačnú. Trať vedie po nízkom násype, len na krátkych úsekoch v záreze, pred stanicou Jablonica je násyp vyšší. Celkom bolo naprojektovaných 16 mostov, resp. podjazdov pre cesty, z ktorých bolo 11 spoločných pre vodné toky aj cestu; ďalších 14 priepustov bolo pre vodné toky. Ponad trať mali viesť 3 nadjazdy, ktoré neboli dokončené. 
 
km
stanica
0,115
Plavecký Mikuláš
3,0 – 3,5
Plavecký Peter zastávka, nákladište
6,4 – 7,2
Prievaly (predtým Šandorf)
11,3 – 11,6
Cerová–Lieskové zastávka, nákladište
14,1
Jablonica
 
Stavba bola rozdelená na dva stavebné úseky. Prvý úsek bol z Plaveckého Mikuláša po Šandorf vrátane, druhý úsek od Šandorfu po Jablonicu. Ukončenie stavby sa predpokladalo v roku 1947. Do skončenia vojny sa zrealizovalo 40 % zemných prác a upravili sa vodné toky križujúce trať. Ešte aj po vojne sa od 14. júna 1945 vo výstavbe pokračovalo. S prihliadnutím na stanovisko ministerstva obrany, že trať nie je z hľadiska obrany štátu potrebná, boli stavebné práce definitívne zastavené 30. apríla 1949.
 
Plavecký Mikuláš
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Povedľa telesa trate vedie poľná cesta
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Prekonať som musel aj nepríjemný zápach z hnojiska
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Prvý most
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Druhý most
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Smer Plavecký Peter
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Plavecký Peter - štvrtý most
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Trasa trate - smer Jablonica
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Piaty most
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Trasa trate od Plaveckého Petra k Prievalom
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Šiesty most je dobre vidieť aj z hlavnej cesty
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Siedmy most je schovaný v kríkoch
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Most č. 8 na konci stanice Šandorf
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Od Prievalov k Lieskovému
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Pohľad na násyp trate z hlavnej cesty
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Všetky železničné mosty majú železobetónovú mostovku
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
   
Smer Lieskové
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Okolie Lieskového - smer Jablonica
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Pred Jablonicou - most 12a
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Most 12b
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Vysoký násyp pred Jablonicou
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Blížime sa k trati 116
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Jablonica
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Osobný vlak do Trnavy
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
 
Jablonica - výpravná budova
Nedostavaná trať Plavecký Mikuláš - Jablonica
  
Viac ako 60 rokov objekty nedostavanej trate chátrajú. Ak sa na Záhorie vyberiete na nedostavanú trať pozrieť, zastavte sa v Prievaloch, kde na námestí nájdete aj miestny Šandorfský pivovar, ktorom sa môžete dobrým pivkom nielen občerstviť, ale môžete si dať aj pivný kúpeľ. Fotografie nedostavanej trate z Plaveckého Mikuláša do Jablonice sú vo fotoalbume. Spracované podľa literatúry: 
  1. KUBÁČEK Jiří, Ing., CSc., a kol: Dejiny železníc na území Slovenska, ŽSR, 1999,
  2. ŠKOLNÍK Marián, Ing.: Nerealizované malokarpatské železnice, In.: 100 rokov trate Trnava – Senica - Kúty, str. 13 a 14, ŽSR, Klub priateľov železníc Trnavy a okolia, 1998.
Fotoalbum k článku: trať 112a: Plavecký Mikuláš - Jablonica
Celkom fotografií: 93
Jablonica - 15.6.2012Jablonica - trať 116 - smer Kúty, 15.6.2012Jablonica - po stopách nedostavanej trate, 15.6.2012Lieskové - Jablonica - oblúk pre stanicou Jablonica, 15.6.2012
Lieskové - Jablonica - oblúk pre stanicou Jablonica, 15.6.2012Lieskové - Jablonica - oblúk pre stanicou Jablonica, 15.6.2012Lieskové - Jablonica - násyp trate, 15.6.2012Lieskové - Jablonica - násyp trate, 15.6.2012
Lieskové - Jablonica - násyp trate, 15.6.2012Lieskové - Jablonica - most (12b.), 15.6.2012Lieskové - Jablonica - most (12b.), 15.6.2012Lieskové - Jablonica - most (12b.), 15.6.2012
Lieskové - Jablonica - most (12b.), 15.6.2012Lieskové - Jablonica - medzi mostami (12a.) a (12b.), 15.6.2012Lieskové - Jablonica - vysoký násyp, 15.6.2012Lieskové - Jablonica - most (12a.), 15.6.2012
Lieskové - Jablonica - most (12a.), 15.6.2012Lieskové - Jablonica - most (12a.), 15.6.2012Lieskové - Jablonica - násyp trate, 15.6.2012Prievaly - Lieskové - priepust (11.), 15.6.2012
Prievaly - Lieskové - od Prievalov k priepustu (11.), 15.6.2012Prievaly - Lieskové - priepust (11.), 15.6.2012Prievaly - Lieskové - smer Jablonica, 15.6.2012Prievaly - Lieskové - smer Lieskové, 15.6.2012
Prievaly - Lieskové - smer Jablonica, 15.6.2012Prievaly - Lieskové - most (10.), 15.6.2012Prievaly - Lieskové - most (10.), 15.6.2012Prievaly - Lieskové - most (10.), 15.6.2012
Prievaly - Lieskové - most (10.), 15.6.2012Prievaly - Lieskové - od mostu (9.), 15.6.2012Prievaly - Lieskové - most (9.), 15.6.2012Prievaly - Lieskové - most (9.), 15.6.2012
Prievaly - Lieskové - k mostu (9.), 15.6.2012Prievaly - Lieskové - k mostu (9.), 15.6.2012Prievaly (Šandorf) - od mosta (8.) k mostu (9.), 15.6.2012Prievaly (Šandorf) - most (8.), 15.6.2012
Prievaly (Šandorf) - most (8.), 15.6.2012Prievaly (Šandorf) - most (8.), 15.6.2012Prievaly (Šandorf) - most (8.), 15.6.2012Prievaly (Šandorf) - most (7.), 15.6.2012
Prievaly (Šandorf) - most (7.), 15.6.2012Prievaly (Šandorf) - most (7.), 15.6.2012Prievaly (Šandorf) - most (7.), 15.6.2012Prievaly (Šandorf) - most (7.), 15.6.2012
Prievaly (Šandorf) - od mostu (6.) k mostu (7.), 15.6.2012Prievaly (Šandorf) - most (6.), 15.6.2012Prievaly (Šandorf) - po stopách nedostavanej trate, 15.6.2012Prievaly (Šandorf) - po stopách nedostavanej trate, 15.6.2012
Plavecký Peter - Prievaly - po stopách nedostavanej trate, 15.6.2012Plavecký Peter - Prievaly - po stopách nedostavanej trate, 15.6.2012Plavecký Peter - Prievaly - od mosta (5.) k mostu (6.) a ďalej k Prievalom, 15.6.2012Plavecký Peter - most (5.), 15.6.2012
Plavecký Peter - most (5.), 15.6.2012Plavecký Peter - most (5.), 15.6.2012Plavecký Peter - od mosta (4.) k mostu (5.), 15.6.2012Plavecký Peter - od mosta (4.) k mostu (5.), 15.6.2012
Plavecký Peter - od mosta (4.) k mostu (5.), 15.6.2012Plavecký Peter - most (4.), 15.6.2012Plavecký Peter - smer Plavecký Mikuláš od mosta (4.), 15.6.2012Plavecký Peter - most (4.), 15.6.2012
Plavecký Peter - most (4.), 15.6.2012Plavecký Peter - most (4.), 15.6.2012Plavecký Peter - most (4.), 15.6.2012Plavecký Peter - v záreze, 15.6.2012
Plavecký Peter - nedostavaný cestný most, 15.6.2012Plavecký Peter - podpera nedostavaného cestného mosta (3.), 15.6.2012Plavecký Mikuláš - smer Jablonica, 15.6.2012Plavecký Mikuláš - most (2.), 15.6.2012
Plavecký Mikuláš - most (2.), 15.6.2012Plavecký Mikuláš - most (2.), 15.6.2012Plavecký Mikuláš - most (2.), 15.6.2012Plavecký Mikuláš - most (2.), 15.6.2012
Plavecký Mikuláš - most (2.), 15.6.2012Plavecký Mikuláš - most (2.), 15.6.2012Plavecký Mikuláš - po stopách nedostavanej trate, 15.6.2012Plavecký Mikuláš - most (2.), 15.6.2012
Plavecký Mikuláš - 15.6.2012Plavecký Mikuláš - po stopách nedostavanej trate, 15.6.2012Plavecký Mikuláš - most (1.), 15.6.2012Plavecký Mikuláš - po stopách nedostavanej trate, 15.6.2012
Plavecký Mikuláš - po stopách nedostavanej trate, 15.6.2012Plavecký Mikuláš - po stopách nedostavanej trate, 15.6.2012Plavecký Mikuláš - po stopách nedostavanej trate, 15.6.2012Plavecký Mikuláš - po stopách nedostavanej trate, 15.6.2012
Plavecký Mikuláš - po stopách nedostavanej trate, 15.6.2012
          

Známka: 0,02 | Hodnotili: 42
Autor: Ing. Peter Páteček | Dňa: 27. 01. 2013 | 45044x prečítané | Späť
Príspevkov: 0 Zobraziť diskusiu | Pridať príspevok

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlačiť
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018