Infoblok
IP adresa: 18.205.26.39
Dátum: 09. 12. 2023
Čas: 16:18
Meniny má: Izabela
Zajtra: RadĂşz
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 2115
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 1883
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 2135
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1905
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 2324
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1991
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 2121
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 2114
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1918
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 1983
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
Trate 180-188

Vlak a trolejbus na priecestí v Prešove

Vlak a trolejbus na priecestí v Prešove
Už dávnejšie som si plánoval návštevu Prešova. V tomto krajskom meste sa na trati 188 z Prešova do Plavča nachádzajú dve priecestia, na ktorých sa stretávajú dve trakcie, resp. trakčné vedenia. Zaujímalo ma, ako je križovanie trolejbusovej dráhy s trakčným vedením pre železnicu vyriešené. Využili sme posledné prázdninové obdobie a spoločne s Norbertom sme si dohodli stretnutie v Prešove. Noro, ako domáci a poznajúci miestne pomery, mi robil sprievodcu pri mojej návšteve v metropole Šariša.Stručne z histórie
 
Železnica do mesta Prešov bola vybudovaná v rámci výstavby Košicko–bohumínskej železnice (KBŽ) ako odbočka z Kysaku. Prevádzka na trati bola zahájená 1. septembra 1870. O pár rokov neskôr bola ukončená aj výstavba Prešovsko-tarnovskej železnice a prevádzka z Prešova do Orlova–Plavča sa začala 1. mája 1873.
 
Po 2. svetovej vojne bola vybudovaná druhá koľaj z Košíc do Žiliny (Trať družby) a prebehla aj jej elektrifikácia. Elektrifikácia úseku Košice – Kysak bola ukončená 1. júna 1961. Trať z Kysaku do Prešova bola zelektrifikovaná až v roku 1978.
 
O výstavbe trolejbusových dráh v Prešove bolo rozhodnuté ešte v roku 1958, pričom sa mali elektrifikovať kapacitne vyťažené mestské linky. Ako prvá bola vybudovaná linka z Nižnej Šebastovej cez Šarišské Lúky do Prešova. Napriek problémom bola prevádzka zahájená 13. mája 1962. Postupne sa vybudovala sieť trolejbusových liniek až do dnešnej podoby.
 
Po rozdelení Československa politické vedenie Slovenskej republiky presadzovalo železničné spojenie s Poľskom cez priechody Skalité a Plaveč. Obe tieto železničné spojenia boli následne elektrifikované. Železničné spojenie cez Plaveč malo byť dôležitým pre tranzit a rozvoj dopravy v smere Balt – Jadran. Verejnú súťaž pre elektrifikáciu železničnej trate Prešov – Plaveč vyhrala spoločnosť Eltra, ktorá musela vyriešiť aj križovanie železničného trakčného vedenia s trolejbusovým trakčným vedením v meste Prešov. Elektrifikácia trate prebiehala vo viacerých etapách, prvá z Prešova do Veľkého Šariša bola ukončená 22. októbra 1996, elektrická prevádzka na celej trati do Plavča bola zahájená 5. júna 1998.
 
Výlet
 
Náš výlet sme začali v Kapušanoch pri Prešove dobrým obedom. V reštaurácii vybudovanej v tesnej blízkosti bývalej výpravnej budovy sme si dali chutný obed. Bývalá výpravná budova prešla rekonštrukciou a tiež sa v nej nachádza reštaurácia. Aj napriek rekonštrukcii budova nesie znaky svojej železničnej minulosti. Urobili sme pár záberov bývalej výpravnej budovy na trati Prešov – Bardejov a zamierili sme do mesta.  
 
Bývalá výpravná budova stanice Kapušany pri Prešove
Kapušany pri Prešove 
  
Prvé križovanie
 
Prvé netradičné križovanie sa nachádza v tesnej blízkosti frekventovanej križovatky ulíc Bajkalská a Jánošíkova s hlavnou cestou Sabinovská. Bol pracovný deň a doprava na cestách bola vysoká. Chvíľu sme fotili a pozorovali premávku na križovatke, najmä sme čakali na trolejbusy, ktoré premávajú na trase Sabinovská – Bajkalská. Samozrejme, že sme si zistili cestovný poriadok nielen trolejbusov, ale aj vlakov. Chceli sme vyfotiť trolejbusy aj vlaky pri prechode cez toto železničné priecestie. Okrem toho sme skúmali netradičné technické riešenie, ktoré spoločnosť navrhla a ktoré je dodnes v prevádzke.  
 
Mapka lokality
Prešov 
 
Zložitosť priecestia je zrejmá z fotografie
Prešov 
 
Križovanie trakčných vedení - 3kV js ŽSR a 600 V js DP
Prešov 
 
Izolačný medzikus (2x) v trakčnom vedení ŽSR
Prešov 
 
Trolejbus prechádza cez priecestie
Prešov
 
Podstatou je, že železničné trakčné vedenie je v danom úseku prerušené. Vlaky, teda elektrické jednotky, resp. elektrické rušne na osobných a nákladných vlakoch, tu v oboch smeroch pred priecestím stiahnu trolejový zberač. Za týmto účelom sú z oboch strán umiestnené železničné značky. Trolejbusové dvojvodičové vedenie je neprerušené, takže trolejbusy prechádzajú miestom križovania bez obmedzení. Bezpečnosť premávky je zaistená prostredníctvom samostatných napájacích úsekov na oboch trakčných vedeniach, trolejbusových aj železničných, ktoré majú samostatné odpínače, takže v prípade potreby kvôli poruche alebo údržbe je možné miesto styku vypnúť od napätia z ktorejkoľvek strany na oboch trakčných systémoch. V prípade železničného trakčného vedenia sa nedá neprehliadnuť zosilňovacie vedenie, ktoré je vedené bokom na vysokých trolejových stožiaroch. V čase nášho výletu bolo v Prešove dosť oblačnosti, na jednej strane nám to umožňovalo fotiť z oboch strán smeru trate, ale samozrejme, že fotografie sú trochu tmavšie. Počkali sme na osobné vlaky, ktoré tu premávajú, urobili sme ešte pár dokumentačných záberov a premiestnili sme sa k druhému železničnému priecestiu.
 
Vlak prechádza inkriminovaným úsekom so stiahnutým zberačom
Prešov
  
Prešov
 
Spleť trakčných vedení - 3 kV js ŽSR a 600 V js DP
Prešov
  
Pohľad na križovanie od severu Prešov
 
Trakčné vedenie 3 kV = na vysokých trolejových stĺpoch
Prešov
 
 Celkový pohľad na križovanie
Prešov
 
Druhé križovanie
 
Druhé križovanie trolejbusovej dráhy so železničnou je na frekventovanej Levočskej ulici. Hlavný ťah na Poprad je ešte viac vyťažený, ako predchádzajúca hlavná cesta na Sabinov, teda chodí tu viac motorových vozidiel.
 
Mapka lokality
Prešov - Levočská
 
Kĺbový trolejbus prechádza cez priecestie
Prešov 
 
Križovanie dvoch trakčných systémov
Prešov - Levočská 
 
Detailný pohľad
Prešov - Levočská
 
Pohľad z hlavnej cesty na železničné priecestie
Prešov - Levočská
 
Priecestie na Levočskej ulici je takisto vybavené závorami. Urobili sme pár záberov tohto priecestia. Pre našu radosť sa oblačnosť v Prešove roztrhala a trochu sa vyčasilo. Čakali sme na pravidelný osobný vlak do Lipian, keď sa odrazu PZZ uviedlo do prevádzky a nás potešil manipulačný vlak, na čele ktorého bol motorový rušeň radu 751.
  
Nákladný vlak na čele s motorovým rušňom prechádza cez Levočskú ulicu
Prešov - Levočská
 
Technické riešenie križovania dvoch trakčných systémov je tu rovnaké, ako pri prvom križovaní, a keďže sme mali všetko nafotené rozhodli sme sa náš výlet ukončiť. Síce sa trochu vyčasilo, ale celý deň pofukoval nepríjemný vietor, takže sme aj trochu vymrzli. Napriek tomu sme boli obaja s výletom spokojní. Odviezol som Nora na určené miesto a spokojný som zamieril domov.
 
Schématický náčrt križovania
Prešov - Levočská 
 
Trakčné vedenie ŽSR je v danom úseku prerušené
Prešov - Levočská
 
Detailný pohľad na železničné a trolejbusové trakčné vedenie
Prešov - Levočská 
    
Križovanie dvoch trakčných systémov je z technického a rovnako dopravného hľadiska veľmi zaujímavé. Bezpečnosť na železničných priecestiach je závislá predovšetkým od disciplíny a dodržovania pravidiel premávky vodičmi cestných vozidiel. No niekedy môže „zaúradovať“ aj technika. Počas existencie dvoch netradičných železničných priecestí sa stalo v decembri 1996, že práve na jednom železničnom priecestí došlo k vyskočeniu zberačov elektrického prúdu na trolejbuse, ktorý prechádzal cez priecestie. Nanešťastie, práve keď sa vodič trolejbusu snažil vyskočené zberače nasadiť na trolejové vedenie, priecestné zabezpečovacie zariadenie sa uviedlo do činnosti, pretože sa blížil medzinárodný rýchlik smerujúci z Poľska do Rumunska. Rýchlik samozrejme nedokázal zastaviť pred trolejbusom, ktorý blokoval železničnú trať. Našťastie, pri zrážke sa nikomu nič nestalo a zrážka mala len materiálne škody. Cestujúci ešte pred zrážkou z trolejbusu stihli vystúpiť.  
 
Ktovie, či by dnes mohlo také netradičné úrovňové križovanie dvoch dráh vzniknúť. V každom prípade treba dúfať, že v budúcnosti k podobným stretom na týchto dvoch železničných priecestiach nebude dochádzať.
 
Viac fotografií je vo fotoalbume. Text a foto: © autori
Fotoalbum k článku: trať 188: priecestia v Prešove
Celkom fotografií: 22
km 21,685 - Úsekový delič, Sabinovská ul., 4.9.2011km 21,685 - Pohľad na kríženie, km 21,685, 4.9.2011km 21,685 - Pohľad na priecestie v km 21,685, 4.9.2011km 21,685 - Železničná trať smer Kysak, km 21,685, 4.9.2011
km 21,685 - Železničná trať smer Lipany, km 21,685, 4.9.2011km 21,685 - Úsekový delič, Sabinovská ul., 4.9.2011km 21,685 - Pohľad na priecestie v km 21,685, 4.9.2011km 21,685 - Pohľad na kríženie, km 21,685, 4.9.2011
km 21,685 - Pohľad na kríženie, km 21,685, 4.9.2011km 21,685 - Úsekový delič na ľavej stope je kvôli priecestiu umiestnený ďalej, Bajkalská ul., 4.9.2011km 21,685 - Úsekový delič na druhej stope, Bajkalská ul., 4.9.2011km 21,685 - Úsekový delič na jednej stope, Bajkalská ul., 4.9.2011
km 21,685 - Detail kríženia dvoch rôznych trolejových vedení, km 21,685, 4.9.2011km 21,685 - Pohľad na priecestie v km 21,685, 4.9.2011
Autor: Ing. Peter Páteček | Dňa: 06. 10. 2013 | 27649x prečítané | Späť
Príspevkov: 5 Zobraziť diskusiu | Pridať príspevok

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlačiť
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Dejiny železníc
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018