Table './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_session' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_kontrola_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_kontrola_ip' is marked as crashed and should be repaired 25. jún - EURÓPSKY DEŇ BEZPEČNOSTI NA ŽELEZNIČNÝCH PRICESTIACH aj na Slovensku
 Infoblok
IP adresa: 44.192.114.32
Dátum: 01. 07. 2022
Čas: 06:53
Meniny má: Diana
Zajtra: Berta
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 1718
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 1486
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1793
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1572
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1994
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1679
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 1832
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1855
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1674
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 1764
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
Infraštruktúra

25. jún - EURÓPSKY DEŇ BEZPEČNOSTI NA ŽELEZNIČNÝCH PRICESTIACH aj na Slovensku

25. jún - EURÓPSKY DEŇ BEZPEČNOSTI NA ŽELEZNIČNÝCH PRICESTIACH aj na Slovensku
    Bratislava 19. júna (ŽSR) – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v spolupráci s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Radou vlády SR pre bezpečnosť cestnej premávky (RV SR pre BECEP) a Železničnou políciou sa spoločne zapojili do Európskeho dňa bezpečnosti na železničných priecestiach. Dňa 25.6.2009 na 19-tich vybraných priecestiach na celom Slovensku prebehnú monitorovacie akcie, v rámci ktorých bude vykonaná kontrola dodržiavania predpisov a bezpečnosti pri prechádzaní cez železničné priecestia a následné vyhodnotenie.Čo je Európsky deň bezpečnosti na železničných priecestiach?

   Ide o celoeurópsky projekt vzdelávacieho charakteru, ktorý sa  zameriava na podporu bezpečného správania sa pri prechádzaní cez železničné priecestia. Je založený na preventívnych akciách, ktoré budú prebiehať dňa 25. júna 2009 v každom zo zúčastnených členských štátov. Hlavnou myšlienkou iniciatívy je „Stop nehodám! Európa za bezpečnejšie priecestia!“ Projekt zahŕňa sektor cestnej dopravy, vládne organizácie, železničných dopravcov, správcov infraštruktúry a policajné zložky z 23 európskych štátov, európske železničné a medzinárodné organizácie (CER, EIM a UIC), Európske fórum železničných priecestí (ELCF), Európsky výbor bezpečnosti dopravy (ETSC), Európsku železničnú agentúru (ERA), taktiež Európsku komisiu a médiá. Zaujímavosťou je, že niekoľko mimoeurópskych krajín ako Austrália, Kanada, India a Južná Afrika prejavili záujem o túto iniciatívu a využijú Európsky deň bezpečnosti na železničných priecestiach ako podnet na komunikáciu tejto problematiky aj v ich krajinách.
 
25. jún - Európsky deň bezpečnosti na žel. priecestiach

   Podrobnejšie informácie o projekte a vzdelávací materiál určený na zdôraznenie problematiky riskantného správania sa na a v okolí železničného priecestia nájdete aj na stránke www.levelcrossing.net.
 
Železničné priecestie
 
Železničné priecestia na Slovensku

ŽSR k termínu 1.4.2009 aktualizovali v rámci Prehľadu údajov o stave DHM v správe ŽSR za rok 2008 počet, stav a typ železničných priecestí na území Slovenskej republiky. Celkový počet priecestí na území Slovenskej republiky je v súčasnosti 2265. Z toho je 1163 priecestí nezabezpečených a 1089 zabezpečených priecestným zabezpečovacím zariadením.
  
Zabezpečené železničné priecestia sa podľa viacerých kritérií delia na niekoľko kategórií:

priecestia zabezpečené mechanickými závorami (bez svetiel)                      90
priecestia so svetelnými zabezpečovacími zariadeniami so závorami            544
priecestia so svetelnými zabezpečovacími zariadeniami bez závor               455

V rámci železničných priecestí je evidovaných aj 60 prechodov pre chodcov, z toho je 42 nezabezpečených a 18 zabezpečených priecestným zabezpečovacím zariadením. Pozn.: Do celkového počtu priecestí rátame ešte 13 priecestí, ktoré sú trvalo uzamknuté a v prípade potreby sú na požiadanie otvorené dopravným zamestnancom.
  
   Stupeň zabezpečenia: Spôsob zabezpečenia priecestia sa posudzuje podľa presne určených noriem, v závislosti podľa druhu železničnej trate, triedy cestnej komunikácie, intenzity cestnej a železničnej dopravy (dopravný moment) a možnosti dosiahnuteľnosti rozhľadových pomerov atď.  Rozhodnutie o spôsobe zabezpečenia železničného priecestia vydáva Úrad pre reguláciu železničnej dopravy po dohode s dotknutými orgánmi, vrátane dopravnej polície. Zvyšovanie stupňa zabezpečenia sa posudzuje aj podľa výskytu nehodových udalostí na priecestí a intenzity cestnej prepravy. V zmysle príslušného ustanovenia zákona o dráhe financovanie zriadenia, rozšírenia alebo zmeny spôsobu zabezpečenia znáša ten, v koho záujme k tomu dochádza. Zo strany ŽSR je trvalá snaha počet železničných priecestí znižovať ich rušením alebo ich nahradením mimoúrovňovými križovaniami cestných komunikácií so železničnou traťou. V súčasnosti je tento postup realizovaný len zo strany ŽSR a to predovšetkým pri budovaní európskych železničných koridorov. Zo strany ŽSR k zvýšeniu bezpečnosti na priecestiach (v závislosti na traťovom zabezpečovacom zariadení jednotlivých tratí)  prispieva i zabudovanie tzv. „priecestníka“ (návestidla), ktoré signalizuje rušňovodičovi stav funkčnosti priecestného zabezpečovacieho zariadenia na priecestí. V prípade zistenia poruchy tak môže rušňovodič upraviť včas rýchlosť chodu vlaku cez priecestie.
 
Železničné priecestie

     Kontroly na priecestiach: Všetky priecestné zabezpečovacie zariadenia na priecestiach sú pod pravidelným dohľadom zo strany príslušných zamestnancov ŽSR. Ak dôjde k výpadku (poruche) priecestného zabezpečovacieho zariadenia, reagujeme operatívne a  daná porucha  sa odstraňuje v čo najkratšom reakčnom čase. Je potrebné zdôrazniť, že bezpečnosť železničnej dopravy nikdy nie je bez kontroly. Ak sa nedá porucha odstrániť okamžite, vlaky jazdia v približovacích úsekoch podľa stanovených predpisových ustanovení. Pri akejkoľvek mimoriadnosti je nariadený osobitný režim pre prejazd vlakov, znamená to, že vlaky cez priecestie prechádzajú rýchlosťou 10 km/hod. a dávajú zvukovú výstražnú návesť.

Pravidelné kontroly zo strany ŽSR sa vykonávajú na železničných priecestiach v termínoch podľa príslušných predpisov tak, aby sa predišlo poruchám pri priecestných zabezpečovacích zariadeniach. Priecestné zabezpečovacie zariadenia sú pod dohľadom príslušných Oblastných riaditeľstiev Trnava a Košice. Údržbu zariadení vykonávajú odborné zložky  ŽSR.

     Porušenia dopravných predpisov ŽSR pravidelne vykonávajú v spolupráci so Železničnou políciou monitorovanie dodržiavania pravidiel prechádzania cez priecestia zo strany účastníkov cestnej premávky a rešpektovanie dodržiavania zastavenia pred priecestím podľa ustanovení zákona č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke prostredníctvom kontrol priamo v teréne, pričom zisťujú značné porušenia zo strany vodičov cestných vozidiel ale i chodcov a bicyklistov. Zo šetrení nehodových udalostí zrážky vlaku a cestného vozidla na priecestiach bolo mnohokrát zistené, že vodič obehol celú skupinu stojacich vozidiel a vbehol priamo pod prichádzajúci vlak (aj to aj pri správnej činnosti priecestných zabezpečovacích zariadení). Ľudia si mnohokrát neuvedomujú, že brzdná dráha vlaku môže byť až 1000 m, v závislosti od jeho hmotnosti a rýchlosti. I napriek sankciám (najčastejšie pokutami) zo strany štátnej polície je účinok týchto postihov minimálny. Ďalším veľkým problémom je vandalizmus, kedy dochádza k úmyselnému poškodzovaniu priecestných zabezpečovacích zariadení (rozbitá optika výstražných svetiel, zlomené rahná, poškodené, vyvrátené stojany, ale i krádeže komponentov zabezpečovacieho zariadenia a pod.).  Následkom aj malej škody môže byť nehodová udalosť so značnou majetkovou škodou ale predovšetkým i trvalými zdravotnými následkami alebo najtragickejším následkom – smrťou nevinných ľudí.
 
 
Dopravné značky
 
Celý článok nájdete na: ŽSR  
Autor: admin | Dňa: 24. 06. 2009 | 12894x prečítané | Späť
Príspevkov: 1 Zobraziť diskusiu | Pridať príspevok | Zdroj: ZSR

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlačiť
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Dejiny železníc
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018