Table './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_session' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_stat_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_kontrola_ip' is marked as crashed and should be repairedTable './phprszeleznicn/rs_kontrola_ip' is marked as crashed and should be repaired Nehody na železničných priecestiach v roku 2008
 Infoblok
IP adresa: 3.215.79.116
Dátum: 25. 06. 2021
Čas: 14:27
Meniny má: Tadeáš
Zajtra: Adriána
 Meškanie vlakov

Číslo vlaku:

Pohyb vlakov na mape ŽSR

 Rubriky
 Najnovšie foto
757.008-8
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.4.2018
zobrazenĂ­: 1718
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, Rožňava, trať 167, 19.1.2018
zobrazenĂ­: 1486
známka: 1.00

751.126-4
ZSCS, Pn Turňa nad Bodvou - Slavec jaskyňa, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1793
známka: 3.00

757.004-7
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 19.10.2017
zobrazenĂ­: 1572
známka: 0

757.012-0
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1994
známka: 0

751.026-6
ZSCS, +751.171-0, Rv do depa, trať 160, 24.6.2017
zobrazenĂ­: 1679
známka: 0

757.009-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Jovice, trať 160, 20.6.2017
zobrazenĂ­: 1832
známka: 0

757.014-6
ZSSK, R 814 Slatina Košice - Bratislava, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1855
známka: 0

751.129-8
ZSCS, Pn Kapušany pri Prešove - Stožok, Rožňava, trať 160, 15.6.2017
zobrazenĂ­: 1674
známka: 0

751.125-6
ZSCS, Mn Dobšiná - Plešivec, trať 167, 30.5.2017
zobrazenĂ­: 1764
známka: 0

» ÄŽalšie fotografie
Infraštruktúra

Nehody na železničných priecestiach v roku 2008

Nehody na železničných priecestiach v roku 2008
    Železničné priecestie je miesto, kde sa križuje cestná komunikácia so železničnou traťou. Zákon o cestnej premávke hovorí o tom, ako sa majú vodiči správať pre prechádzaní týmto miestom dosť jasne, žiaľ aj napriek tomu sa stávajú každoročne nehody aj na železničných priecestiach.Nehody, ktoré sa stávajú na železničných priecestiach, mnoho ľudí odsudzuje a zo strany fanúšikov železníc na adresu vodičov idú nie príliš lichotivé poznámky. Ale takáto nehoda sa môže stať každému, nielen vodičom, ale aj cyklistom, či chodcom. Najčastejšie na stret motorového vozidla, cyklistu, či chodca s vlakom doplácajú práve vinníci nehôd. Príčiny stretov na železničných priecestiach môžu mať rôzne dôvody, avšak vo väčšine prípadov je vždy na vine vodič motorového vozidla, cyklista, či chodec.
 
Zariadenie Rail-flash - priecestie v Jarovciach
Zariadenie Rail-flash
 
Železničných priecestí je mnoho. Na slovenských tratiach je ich 2355 a ŽSR tvrdia, že sú chránené. Nezabezpečených železničných priecestí, ktoré majú iba výstražné kríže je na slovenských tratiach celkom 1249. Ak počet železničných priecestí dáme do vzťahu s množstvom motorových vozidiel, ktoré sa denne na našich cestách pohybuje, nie je stret vlaku a motorového vozidla až takou výnimočnou udalosťou. Okrem toho, že tieto nehody majú vážne následky na živote a zdraví ľudí, spôsobujú aj veľké materiálne škody. Pri takejto nehode dochádza k narušeniu prevádzky a vznikajú veľké meškania vlakov, na ktoré doplácajú najmä cestujúci osobných vlakov.
 
Zariadenie Rail-flash - priecestie v Jarovciach
Zariadenie Rail-flash
 
IMG_0768_jar520
 
Zariadenie Rail-flash
 
V roku 2008 sa na železničných priecestiach stalo 392 nehôd, čo je o 4 nehody viac ako v predchádzajúcom roku. Pri týchto nehodách zomrelo osem ľudí, 12 sa zranilo ťažko a 63 ľahko. V 27 prípadoch bol vodič motorového vozidla pod vplyvom alkoholu.
 
Zariadenie Rail-flash - priecestie v Jarovciach
Zariadenie Rail-flash
 
Zariadenie Rail-flash
 
ŽSR začiatkom tohto roku po prvýkrát na slovenských tratiach nainštalovali výstražné signalizačné zariadenie rail-flash. Toto zariadenie dopĺňa dopravné značenie na železničnom priecestí na trati 132 v Jarovciach. V podstate ide o LED diódy umiestnené v kovovom puzdre, ktoré je umiestnené na vozovke. Pri prechode vlaku diódy začnú blikať, čím upútajú pozornosť vodiča. Diódy sú umiestnené v troch radoch z oboch strán železničného priecestia, z ktorých dva rady majú oranžovú farbu a rad najbližšie k priecestiu má červenú farbu. Podrobné informácie o zariadení rail-flash sa môžete dozvedieť na stránke ŽSR. Na železničnom priecestí v Jarovciach na jeseň 2007 ŽSR nainštalovali závory. Bolo to z dôsledku tlaku samosprávy, pretože sa tu predtým stalo viacero vážnych dopravných nehôd.
 
Kvalitný povrch môže zvádzať k vyššej rýchlosti pri prejazde
  Zariadenie Rail-flash
 
Pozitívne treba hodnotiť snahu ŽSR zvyšovať bezpečnosť na železničných priecestiach aj nainštalovaním zariadenia rail-flash, no niekedy by na zvýšenie bezpečnosti železničného priecestia postačilo vyčistiť jeho okolie od kríkov a stromov, ktoré vodičom znemožňujú poriadny výhľad. Určite sa na slovenských železniciach nájde dosť takých priecestí, ako je napríklad v Bratislave vo Vrakuni na trati 131 do Komárna.
 
Priecestie vo Vrakuni
  Priecestie vo Vrakuni
 
Priecestie vo Vrakuni
 
Od 1.2.2009 začne na území Slovenskej republiky platiť zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Železničných priecestí sa týkajú ustanovenia §§ 27 až 29.
 
Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
Železničné priecestie
§ 27
 
(1) Pred železničným priecestím vodič je povinný počínať si mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčiť, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie.
 
(2) Vozidlá pred železničným priecestím sa radia za sebou v poradí, v ktorom prišli. Ak nejde o súbežnú jazdu, smú vozidlá prechádzať cez železničné priecestie len v jednom jazdnom prúde.
 
(3) Vo vzdialenosti 50m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní vodič je povinný jazdiť rýchlosťou najviac 30 km/hod; ak na priecestnom zabezpečovacom zariadení svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/hod. Vodič pritom nesmie zbytočne predlžovať čas prechádzania železničného priecestia.
 
(4) Ak dôjde k zastaveniu vozidla na železničnom priecestí, vodič je povinný odstrániť vozidlo zo železničnej trate; ak tak nemôže urobiť, musí bezodkladne vykonať také opatrenia, aby bol vodič koľajového vozidla pred nebezpečenstvom včas varovaný.
 
(5) Pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka „Stoj, daj prednosť v jazde!“, vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať.
 
§ 28
 
Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak
 
a) sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo prerušovanými svetlami priecestného zabezpečovacieho zariadenia,
b) sa dáva výstraha prerušovaným zvukom húkačky alebo zvončeka priecestného zabezpečovacieho zariadenia,
c) sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory,
d) už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo alebo ak počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie,
e) osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie na zastavenie vozidla krúžením červenou alebo žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu,
f) situácia na železničnom priecestí alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde.
 
§ 29
 
(1) Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn na jazdu cez železničné priecestie vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti bielym svetlom cez stred tela, vodič je povinný ju poslúchnuť; pritom neplatí § 28 písm. a) až d).
 
(2) Ustanovenia odseku 1 a § 27 a 28 sa primerane vzťahujú aj na chodca.
 
Niektoré podrobnosti ustanovuje predpis Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 
 
Dopravné značky používané pre železničným priecestím
Dopravné značky
 
Vyhláška č. 9/2009 MV SR z 20. decembra 2008,
ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
 (29) K značkám č. A 27a a A 27b, č. A 28a a A 28b, č. A 29a a A 29b:
 
Značky Návestná tabuľa ľavá – pravá (č. A 27a a č. A 27b – 240 m), (č. A 28a a č. A 28b – 160 m) a (č. A 29a a č. A 29b – 80 m) upozorňujú na železničné priecestie a umiestňujú sa vo vzdialenosti 240 m, 160 m a 80 m pred železničným priecestím. Nad značkou č. A 27a a č. A 27b – 240 m sa umiestňuje značka č. A 25 alebo značka č. A 26. Ak je vzdialenosť medzi dvomi železničnými priecestiami kratšia ako 240 m, je pred nasledujúcim priecestím umiestnená značka č. A 25 alebo značka č. A 26 nad značkou č. A 28a a č. A 28b – 160 m, a ak je táto vzdialenosť kratšia ako 160 m, nad značkou č. A 29a a č. A 29b – 80m; ak je táto vzdialenosť kratšia ako 80 m, používa sa značka č. A 29a a A 29b – 80m, nad ktorou je značka č. A 25 alebo značka č. A 26 s dodatkovou tabuľkou č. E 2 udávajúcou vzdialenosť k priecestiu.
 
Ak je vzdialenosť medzi dvomi priecestiami kratšia ako 30 m, je značka pre obe priecestia spoločná; ak ide o železničné priecestia bez závor, je pod značkou č. A 26 umiestnená dodatková tabuľka č. E 1 s nápisom 2x. Na označenie železničného priecestia na odbočujúcu cestu sa používa dodatková tabuľka č. E 7, ktorá je umiestnená nad značkami č. A 27a až A 29b. Ak sa však priecestie nachádza na ceste menšieho dopravného významu, označuje sa len na tejto ceste, a ak je jeho vzdialenosť od križovatky menšia ako 80 m, používa sa aj tu dodatková tabuľka č. E 2 udávajúca vzdialenosť k priecestiu. Na vyznačenie tvaru križovania cesty so železničnou dráhou možno použiť dodatkovú tabuľku č. E 11, ktorá sa umiestňuje nad značkou č. A 29a a č. A 29b – 80m. Značky č. A 27a až A 29b sa nepoužívajú pred prechodom električkovej dráhy označeným značkou č. P 3.  
_______________________________
Autor: Ing. Peter Páteček | Dňa: 28. 01. 2009 | 16792x prečítané | Späť
Príspevkov: 0 Zobraziť diskusiu | Pridať príspevok

Bookmark and Share     Informačný e-mail    Vytlačiť
 Najnovšie články - aktuality, reportáže
 Hlavné menu

Užívateľské meno (prezývka):

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

 Sledujte nás na:

      

 Fórum
Železničné.info - Diskusné fórum

Železnice v Európe - Taliansko

Železničné trate - Mimoriadnosti na tratiach

Slovenské železnice - Meškanie vlakov

Železničné stanice - Stará Kremnička


Koľajové vozidlá - Motorové jedotky radu 813


Železničné.info - Železničné.info

Slovenské železnice - Nehody na tratiach

ÄŽalšie prĂ­spevky »
 Inzercia
Nie sú žiadne inzeráty.
 Filmotéka
Rozlúčka s Uhrankou Prehraj
R 371 Horehronec Prehraj
Hanušovský viadukt 2Prehraj
498.104 Albatros na trati 131Prehraj
Tri pary v akciiPrehraj
GP 2011 ZvolenPrehraj
464.001 na DomiciPrehraj
Kačena - PLŽPrehraj
754.054 na mimoriadnom vlakuPrehraj
Oslavy storočnice trate 196Prehraj
 Vyhľadávanie
Vlož text:

 Štatistika
Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS redakčného systému napísaného v PHP jazyku

php    mysql    apache    rss

© ŽELEZNIČNÉ.INFO :: 2007-2018