Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 09.12. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate
Púchov prešiel na striedavú TPS 25 kV, 50 Hz
Peter, 03.08.2015 (42794 prečítané)

V súvislosti s modernizáciou železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod., VI. etapa (úsek Beluša – Púchov), sa v sobotu, 1. augusta 2015, uskutočnilo prepnutie trakčnej prúdovej sústavy (TPS) v stanici Púchov. Z tohto dôvodu bola v sobotu v stanici Púchov a priľahlých úsekoch tratí 120 a 125 celodenná napäťová výluka, a preto osobné vlaky boli nahradené autobusmi a na rýchlikoch boli nasadené motorové rušne.

Trať z Púchova do Žiliny bola elektrifikovaná jednosmernou TPS 3 kV ešte v roku 1960. Trať z Bratislavy do Púchova bola elektrifikovaná postupne a posledný úsek z Trenčína do Púchova bol odovzdaný do prevádzky až 28. januára 1988. V skutočnosti jednofázová striedavá TPS 25 kV, 50 Hz končila pred stanicou Púchov, podľa ZCP bolo styčné miesto v km 156,200.
 
V sobotu došlo k zrušeniu styčného bodu v km 156,200 a do prevádzky boli uvedené nové dva styčné body, prvý smerom na Žilinu na trati 120 v km 158,643 na úseku Púchov – Považská Bystrica a druhý smerom na Horní Lideč na trati 125 v km 0,894 na úseku Púchov – Lúky pod Makytou. Železničná stanica Púchov bola tak odpojená od jednosmernej TPS. V priebehu dňa boli osadené nové návestidlá pre elektrickú trakciu, demontáž a montáž úsekových odpojovačov trakčného vedenia, prepojení a pod. Vo večerných hodinách boli vykonané napäťové skúšky striedavej TPS v stanici Púchov, čím sa táto stanica definitívne začala napájať touto TPS.  
 
V sobotu som sa do Púchova zašiel pozrieť, aby som túto ojedinelú udalosť zadokumentoval.
 
R 602 do Bratislavy odchádza z Púchova
Zmena TPS Púchov 2015
 
Bečva do Prahy na čele s rušňom 754.084
Zmena TPS Púchov 2015
 
Styk dvoch TPS podľa ZCP (zdroj: ŽSR)
Zmena TPS Púchov 2015
 
Podľa predpisu ŽSR Z1  návesť 142, označuje začiatok jednosmernej TPS, a návesť 143, začiatok jednofázovej TPS, sa  umiestňujú na styku dvoch TPS. Tieto návesti  musia byť doplnené návesťami 139 pripravte sa na stiahnutie zberača, 140  stiahnite zberač a 141 zdvihnite zberač, prípadne, pri použití fázových deličov, návesťou 136a, pripravte sa na vypnutie prúdu a návesťou 136b, vypnite prúd a návesťou 137, zapnite prúd.
 
Styk dvoch TPS a príslušné návesti (zdroj: predpis ŽSR Z 1)
Zmena TPS Púchov 2015
 
Dvojica 754 ako Rv vyčkáva na príchod protiidúceho rýchlika
Zmena TPS Púchov 2015
 
Motorový rušeň 754.054 v Púchove
Zmena TPS Púchov 2015
 
Dvojica rušňov 754 na rýchliku do Košíc
Zmena TPS Púchov 2015
 
Návštevu Púchova som využil a zašiel sa pozrieť aj k miestu styku
Cestou som urobil pár záberov nových návestí
Zmena TPS Púchov 2015
 
Nová napájacia stanica 25 kV, 50 Hz
Zmena TPS Púchov 2015
 
Návesti podľa Z 1
Zmena TPS Púchov 2015
 
Rosnička odstavená v areáli spoločnosti Continental
Zmena TPS Púchov 2015
 
Práce na trakčnom vedení v mieste styku - koľaj č. 1
20150801_2106_pustyk520
 
Dtto
Zmena TPS Púchov 2015
 
Naľavo vchodové návestidlo 2S, priamo 1S
Zmena TPS Púchov 2015
 
Rušeň 754.054 na čele R 605 do Košíc
Zmena TPS Púchov 2015
 
Rýchlik 604 do Bratislavy so 754.036 na čele
Zmena TPS Púchov 2015
 
Po návrate na stanicu som vyfotil 742 na IC RJ do Košíc
Zmena TPS Púchov 2015
 
Po celý deň sa po stanici pohyboval MVTV
Zmena TPS Púchov 2015
 
Rušeň 754.032 na ďalšom vlaku z Prahy do Žiliny
Zmena TPS Púchov 2015
 
Dvojica rušňov 754 na R 607, ktorým som svoju návštevu v Púchove ukončil
Zmena TPS Púchov 2015
  
Zaujímavosťou je, že motorové rušne radu 754 tu pred elektrifikáciou pravidelne chodili na rýchlikoch z Bratislavy do Košíc, takže pre niektoré z nich to bol nostalgický návrat do niekdajšieho pôsobiska. Viac fotografií z Púchova je vo fotoalbume. Foto: © autor.

Súvisiace články:
Modernizácia železničnej trate Púchov – Považská Teplá (19.02.2017)
Tunel pod Tureckým vrchom (18.10.2013)
Železničná stanica Nové Mesto nad Váhom (01.12.2010)
Železničný tunel pod Tureckým vrchom prerazený (25.11.2010)
Železničná stanica Piešťany (18.06.2010)
Výstavba tunelu pod Tureckým vrchom (2.) (18.04.2010)
Železničná stanica Šenkvice (25.01.2010)
Železničná stanica Pezinok (16.12.2009)
Výstavba tunelu pod Tureckým vrchom (1.) (25.11.2009)
Železničná stanica Svätý Jur (29.10.2009)
Železničný most v Trenčíne na trati 120 Bratislava - Žilina (24.08.2009)
Železničná estakáda medzi Pezinkom a Šenkvicami (15.01.2008)
Trať 120: Bratislava hl.st. - Žilina (27.09.2007)


Home