eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 09.12. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������e - zobrazeno 10 z 115 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120|
Za parnm vlakom pod Tatry
V sobotu, 14. júla 2012, sa v Kemarku konalo podujatie Európske udové remeslo (ERO). Pri tejto príleitosti sa v spolupráci organizátorov podujatia „ERO“ a Klubu elezniných historických vozidiel Poprad uskutonila jazda parného vlaku z Popradu do Podolínca a spä. Jazdy sa uskutonili dve, predpoludním a aj popoludní.

Nvteva elezninho mzea v Lubenku

V reportái o Muránskej strele som spomenul aj elezniné múzeum v Lubeníku. Historický motorový vlak z Košíc mal v Lubeníku krátku zastávku, poas ktorej múzeum navštívili aj výletníci. Ja som neskôr do Lubeníka opä zašiel, aby som aktuálnu zbierku zadokumentoval aj pre ostatných.

Magda sa vybrala do Mura

Na sobotu, 9. júna t.r., Klub historických koajových vozidiel pripravil jazdu historickým motorovým vlakom do Muráa, kde sa konali hradné hry. Akciu vyuili nielen udia, ktorí sa vybrali na hradné hry, ale aj tí, ktorí sa chceli vlakom len previez, i si ho vyfoti. Mimoriadnu jazdu vyuil aj Norbert a do Muráa sa Magdou, ako sa familiárne volá motorový voze M 131.1125, previezol. 

Ako bolo na Noc mze a galri 2012

V sobotu, 19. mája 2012, sa uskutonila tradiná akcia Noc múzeí a galérií. Aj Múzejno-dokumentané centrum elezníc Slovenskej republiky v spolupráci s klubmi v rámci akcie pripravilo program, ktorého as sa konala aj priamo na elezniných tratiach, as v elezninom múzeu v bývalom depe a Múzeu dopravy.
 

Pred Albatrosom do Hronca

Pri príleitosti 20 rokov iernohronskej eleznice Albatros klub v Bratislave pripravil jazdu mimoriadneho vlaku z Bratislavy do Hronca a spä. Bola to u druhá tohtoroná akcia klubu. Prvú tohtoronú akciu, jazdu za Katkou do Košíc, som nemal monos vyui a ani zachyti na pamäovú kartu fotoaparátu. V sobotu ráno som sa vybral po stopách Albatrosa, lepšie povedané, išiel som pred Albatrosom.

Fotoreport z Katky 2012

Poas uplynulého víkendu, 14. a 15. apríla 2012, sa u tradine konala v košickom rušovom depe akcia pod názvom Prebúdzanie Katky. Aj ke som sa akcie kvôli školským povinnostiam zúastnil len v nedeu, urite bola vydarená, o om svedí aj táto fotoreportá. 
 

Vstava eleznice v katieli

Mesto Malacky usporiadalo malú výstavu o elezniciach, ktorá sa konala v miestnom historickom kaštieli. Výstava trvala tri týdne a skonila sa minulú nedeu. Ja som sa na výstavu do nealekých Malaciek zašiel pozrie v sobotu. Výstava nebola rozsiahla, ale aj tak sa dalo nieo zaujímavé uvidie.
 

eleznin nadenci sa rozlili s Uhrankou

V sobotu, 24. marca 2012, sa uskutonila rozlúková jazda s parným rušom 331.037, ktorú pripravil Klub priateov histórie elezninej dopravy (KPHD) v spolupráci so eleznicami Slovenskej republiky a Múzejno-dokumentaným centrom SR.
 

Do Gelnice za Magdou

V sobotu, 17. marca 2012, som sa vybral do Gelnice. Klub historických koajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach uskutonil svoju prvú tohtoronú nostalgickú jazdu práve do Gelnice. Na poslednú chvíu sa na výlet vybral aj Norbert, ktorý cestoval u z Košíc historickým motorovým vlakom.

eleznice v archvnych dokumentoch

Slovenský národný archív pripravil výstavu „eleznice v archívnych dokumentoch“, ktorá sa koná v priestoroch archívu na Drotárskej ceste 42 v Bratislave. Ja som sa na výstavu zašiel pozrie a struný prehad toho, o sa dá na výstave vidie prinášam písmom aj obrazom.
 


Home