eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 25.09. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������e - zobrazeno 10 z 115 
|1-10| |11-20| |21-30| |31-40| |41-50| |51-60| |61-70| |71-80| |81-90| |91-100| |101-110| |111-120|
Ukonenie sezny 2011 na rendeze
V sobotu, 24. septembra, sa na rendeze konala rozlúka s tohtoronou múzejnou sezónou. Poasie malo by cez víkend slnené, preto som zvaoval viaceré monosti. Uvaoval som o nejakom výlete za vlakmi, no nakoniec som sa rozhodol zájs na rendez do elezniného múzea.

Uhranka na poslednom vlete

Vo štvrtok 15. septembra bol voný de. Uvaoval som, e pôjdem foti mimoriadne pútnické vlaky do Šaštína, ale nakoniec som dal prednos foteniu parného vlaku, ktorý išiel z Bratislavy do Plaveckého Podhradia. V úseku Zohor – Plavecké Podhradie bol na ele vlaku parný ruše 331.037 Uhranka. Išlo pravdepodobne o posledný výlet tohto ruša, pretoe parnému kotlu ruša koní platnos tlakovej skúšky. A to bol aj dôvod, preo som išiel radšej do Plaveckého Podhradia. Poasie bolo ideálne pre výlet.

Report z pretekov parnch ruov GP 2011

Uplynulú sobotu 10. septembra 2011 sa uskutonil alší roník populárnej akcie pretekov parných rušov vo Zvolene. Na túto „parnú“ akciu som sa tešil, rovnako tak aj na stretnutia s kamarátmi. o všetko som v sobotu vo Zvolene zail sa dozviete z tejto fotoreportáe.

Tri zelen a tyri erven na letisku Slia

Poas uplynulého víkendu, v sobotu 27. a nedeu 28. augusta 2011, sa na letisku Slia konali letecké dni SIAF 2011. Pri tejto príleitosti boli vypravené mimoriadne vlaky. Moja pozornos bola zameraná na mimoriadne vlaky z Banskej Bystrice na Letisko Slia. Na letisko je vybudovaná vleková koaj zo stanice Vlkanová. Na mimoriadnom vlaku boli nasadené dva historické motorové vozne radu 801, medzi ktorými boli vloené dva prívesné vozne.

Pohadnica z Kysc

Na uplynulý víkend pripravili lenovia Spolonosti Povaskej dráhy ilina mimoriadne jazdy na trati 128. Prvá sobotajšia jazda však zaala u v iline. Motorový vlak zloený s motorového voza M 131.1443 a prívesného voza Blm zamieril do Turzovky. Potom sa uskutonili tri jazdy medzi Turzovkou a Makovom. V nedeu boli naplánované dve jazdy a návrat do iliny. Ja som v sobotu do Makova a Turzovky zašiel.

Motorkou k upkwskemu tunelu

V sobotu, 30. júla 2011, sa uskutonila jazda historického vlaku z Košíc do Medzilaboriec a k tunelu na hraniciach s Poskom. Pôvodný zámer usporiadateov z Klubu historických koajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach ís vlakom a do upkówa síce nevyšiel, ale napriek tomu sa akcia vydarila. Spolone s Norom sme do Medzilaboriec v sobotu zašli. Ako sme pochodili, sa dozviete z nasledujúcej reportáe.

Vlet do Radoiny

OZ ango a Spolok Povaskej dráhy ilina pripravili pre verejnos mimoriadnu jazdu z Bratislavy do Piešan. Návrat motorového voza M 131.1443 z nedávneho Rendezu do domovského depa vyuili i na jazdu na trati 142 Zbehy – Radošina. Viac ako storoná tra Zbehy – Radošina je od 3. februára 2003 bez osobnej dopravy. Aj z tohto dôvodu bola príleitos previes sa vlakom na tejto trati viac ako lákavá.

S Lidlenkou po nepoznanch tratiach

Da 5. júla 2011 sa po prvý krát na Slovensku uskutonila akcia VLAK a LIDL. Túto akciu organizovala elezniná spolonos Slovensko a obchodná spolonos LIDL. Za cenu 5,99 € bolo moné neobmedzene cestova celý de na tratiach SR. Ja som si samozrejme túto akciu nemohol necha ujs a preto ponúkam reportá z mojej cesty po nepoznaných tratiach.

Report z 13. ronka zrazu historickej koajovej techniky Rendez

V sobotu 25. a nedeu 26. júna sa v Bratislave-Rai konal alší, u 13. roník stretnutia historickej koajovej techniky zo Slovenska a zahraniia. V sobotu som na Rendez zašiel, aby som si opä osobne prezrel nádherné parné rušne, i staré motorové vozne. o všetko sa dalo v depe vidie sa dozviete z nasledujúcej reportáe.

Sobota s M 262.007 na kopaniciach

Uplynulý víkend sa v meste Myjava konal Medzinárodný folklórny festival. Pri tejto príleitosti bol po oba víkendové dni vypravený mimoriadny historický motorový vlak z Bratislavy do Myjavy a spä. Vlak bol zloený s motorového voza M 262.007 a jedného prívesného voza radu 020. Aj napriek zamraenej oblohe som sa rozhodol v sobotu do Myjavy ís na výlet. Ako som na kopaniciach pochodil, sa dozviete z reportáe.


Home