Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 20.07. 2019
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate
Železničná stanica Piešťany
Peter, 18.06.2010 (32752 prečítané)

Železničná stanica Piešťany leží na dvojkoľajnej elektrifikovanej trati 120 Bratislava hl. st. - Žilina. Koľajisko stanice je orientované v severojužnom smere. Do južného zhlavia je zaústená taktiež neelektrifikovaná koľaj miestnej trate z Vrbového. Výpravná budova stanice je situovaná napravo od koľajiska v smere z Bratislavy do Žiliny. V rámci výstavby V. koridoru bola stanica nedávno zrekonštruovaná. 

Do južného a severného zhlavia sú okrem traťových koľají zaústené aj vlečkové koľaje. Pri výstavbe V. železničného koridoru v rokoch 2007 - 2008 bola táto stanica zrekonštruovaná. Zaústenie vlečiek zostalo zachované, rovnako ako aj trať do železničnej stanice Vrbové. Na tejto miestnej trati bola osobná doprava zastavená ešte v 70-tych rokoch 20. storočia.
 
Rýchlik do Košíc
(stav v roku 2005)
Stanica Piešťany
 
Návestidlá na severnom zhlaví stanice
Stanica Piešťany
 
Mechanické závory na priecestí pred stanicou od Nového Mesta nad Váhom
Stanica Piešťany
 
Priecestie chránené mechanickými závorami na južnej strane stanice 
Stanica Piešťany
 
Vlak IC z Košíc do Bratislavy
 Stanica Piešťany
 
Pred rekonštrukciou stanice pre cestujúcich slúžili tri úzke nástupišťa pri koľaji 3, 1 a 2 v poradí od výpravnej budovy. Po rekonštrukcii slúžia pre osobnú dopravu tri nástupné hrany, a to pri novej koľaji 3, 4 a 6. Pri koľaji 3 pri výpravnej budove sa vybudovalo nové nástupište. Nové nástupište bolo vybudované aj medzi koľajami 4 a 6, k nemu bol vybudovaný nový podchod, ktorého vyústenie je povedľa výpravnej budovy. Hlavné priechodné koľaje 1 a 2 sú bez nástupných hrán a umožňujú prechod vlakom, ktoré v stanici nestoja (nákladné vlaky a IC vlaky). Nové bolo vybudované aj trakčné vedenie a zabezpečovacie a oznamovacie zariadenie. Priecestia chránené mechanickými závorami zanikli, na južnej strane bol vybudovaný nový podchod pre peších a cyklistov.
 
Výstavba podchodu južne od výpravnej budovy
Stanica Piešťany 
 
Rekonštrukcia koľajiska stanice
 Stanica Piešťany
 
Nové nástupište 2 medzi koľajami 4 a 6
Stanica Piešťany 
 
Rekonštrukcia prebiehala počas plnej prevádzky - IC do Bratislavy
Stanica Piešťany 
 
Nové druhé nástupište a východ z podchodu
Stanica Piešťany
 
Priečelie výpravnej budovy stanice Piešťany
a provizórny príchod k vlakom
Stanica Piešťany 
 
Interiér výpravnej budovy počas rekonštrukcie
 Stanica Piešťany
 
Nové 1. nástupište a presvestlený prístrešok
 Stanica Piešťany
 
Prvé nástupište pri výpravnej budove
 Stanica Piešťany
 
Východ z podchodu je vedľa výpravnej budovy
Stanica Piešťany 
 
Nový vzhľad stanice Piešťany
 Stanica Piešťany
 
Druhé nástupište bolo vybudované na úkor zníženia počtu staničných koľají
(naľavo koľaj 6 a 8, napravo koľaj 4, 2, 1 a 3)
Stanica Piešťany
 
Vlečková koľaj a podchod, ktorý nahradil nebezpečné priecestie (juh)
Stanica Piešťany
 
Vchod do stanice z juhu
(trať do Vrbového, napravo dvojkoľajná trať 120)
Stanica Piešťany
 
Nová stanica v Piešťanoch je pre cestujúcich a aj pre tu žijúcich obyvateľov bezpečnejšia a bezpochyby sa kultúra cestovania zvýšila. Zopár fotografií predchádzajúceho stavu z roku 2005 a počas rekonštrukcie stanice je vo fotoalbume. © autor

Súvisiace články:
Modernizácia železničnej trate Púchov – Považská Teplá (19.02.2017)
Púchov prešiel na striedavú TPS 25 kV, 50 Hz (03.08.2015)
Tunel pod Tureckým vrchom (18.10.2013)
Železničná stanica Nové Mesto nad Váhom (01.12.2010)
Železničný tunel pod Tureckým vrchom prerazený (25.11.2010)
Výstavba tunelu pod Tureckým vrchom (2.) (18.04.2010)
Železničná stanica Šenkvice (25.01.2010)
Železničná stanica Pezinok (16.12.2009)
Výstavba tunelu pod Tureckým vrchom (1.) (25.11.2009)
Železničná stanica Svätý Jur (29.10.2009)
Železničný most v Trenčíne na trati 120 Bratislava - Žilina (24.08.2009)
Železničná estakáda medzi Pezinkom a Šenkvicami (15.01.2008)
Trať 120: Bratislava hl.st. - Žilina (27.09.2007)


Home